Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 marca 2001

O autorze


Autor Bloga: Bogdan Szymański


Doświadczenie w energetyce odnawialnej i realizowane projekty:
 1. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. 
 2. Współautor programu komputerowego do doboru instalacji słonecznych kolektorek
 3. Koordynator projektów energetycznych w firmie Geosystem, 
 4. Członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika GLOBEnergia poświęconego odnawialnym źródłom energii i poszanowaniu energii, 
 5. Współautor e-learningowego kursu z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w ramach realizacji Projektu „Eko-Gmina” a następnie projektu „Samorządowy Menedżer ds. Energii” realizowanego przez stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, 
 6. Współautor pakietu edukacyjnego i portalu na temat odnawialnych źródeł energii zielonaenergia.eco.pl realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. 
 7. Autor stacjonarnych szkoleń realizowanych w ramach projektu Zielony Telefon Alarmowy OZE zielonytelefon.eco.pl
 8. Prezes stowarzyszenia HELIOS którego celem jest wpieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. 
 9. Członek zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych której misją poza zagadnieniami przyrodniczymi jest promowanie zrównoważonego rozwoju opartego o eko energetykę. 
 10. Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej - Polska PV, którego celem jest wpieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce.
 11. Współpomysłodawca oraz wykładowca w ramach cyklu szkoleń fotowoltaicznych Solar+ realizowanych przez redakcję Globenergia. 
 12. Wykładowca fotowoltaicznych szkoleń praktycznych i teoretycznych w ramach projektów Kompania Solarna realizowanych przez firmę Solar Bin. 
 13. Niezależny ekspert w zakresie realizacji elektrowni fotowoltaicznych 
 14. Inżynier projektu nadzorujący budowę farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju 
 15. Certyfikowany instalator mikroinstalacji fotowoltaicznych