Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 24 marca 2014

Dziwne wymagania dla akumulatorów w programie prosument.

Poznaliśmy szczegółowe założenia dotyczące programu prosument. Szerszego komentarza wymaga załącznik 3 gdzie przedstawione są szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych urządzeń w tym akumulatorów nazywanym przez fundusz bateriami. Najbardziej trafne stwierdzenie w tym załączniku to:

"Powyższe wytyczne będą podlegały ciągłemu monitoringowi i okresowym przeglądom. Jeżeli konieczne będzie dostosowanie zapisów do aktualnej sytuacji rynkowej lub porządku prawnego, wytyczne zostaną zaktualizowane."

Część wytycznych powinno zostać zmienionych przed rozpoczęciem program.

1."pojemność akumulatorów dobrana w stosunku co najmniej 1 kWh do 1 kW znamionowej mocy instalacji"

Na wstępie należałoby zaznaczyć, że pojemność akumulatorów producenci wyznaczają w Ah oczywiście można wskaźnikowo przeliczyć Ah na kWh problem w tym, że fundusz nie precyzuje czy chodzi o pojemność nominalną czy dyspozycyjną, która znacznie różni się w zależności od typu ogniw.

2. "możliwość łączenia baterii szeregowo i równolegle w moduły dające poziom 24V lub 48V i 96V,"

Zasadniczo każdy akumulator daje możliwość budowy modułowej dziwne jest tylko, dlaczego fundusz tak dokładnie określa zakresy napięć? Jedne z najefektywniejszych systemów gromadzenia energii oparty o ogniwa litowo - polimerowe pracują na napięciach 400 V. Nie bardzo widzę tu zasadność precyzowania napięcia pracy akumulatorów.

3. "deklarowana przez producenta żywotność, co najmniej 10 lat,"

Wymóg bardzo wyśrubowany i napisany na tyle lakonicznie, że nie wynika z niego, na jakiej podstawie producent ma to zagwarantować. Podchodząc zdroworozsądkowo niewiele jest technologii systemów gromadzenia energii, w których producent mógłby zagwarantować 10 letnią żywotność. Zasadniczo ten warunek w połączeniu z zakładaną liczbą 2500 cykli wyłącza stosowanie akumulatorów kwasowo ołowiowych i ich pochodnych AGM, żelowe.

4." klasa szczelności IP67,"

Zastanawiający jest ten zapis zwłaszcza, że systemy te będą montowane w budynku gdzie zbyteczny jest tak wyśrubowany stopień ochrony. Przypomnę że IP 67 oznacza:
W sprawie ochrony przed wodą
"- ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min"
Czyli fundusz wymaga, aby stosowane akumulatory można montować nawet w brodziku dla porównania wiele modułów PV które są montowane na zewnątrz w wielu przypadkach posiadają stopień ochrony tylko IP 65

5. "system zarządzania baterią posiadający co najmniej funkcje: monitoring napięcia każdego ogniwa, balansowanie ogniw, zabezpieczenie przed wysokim prądem, napięciem i zwarciem, monitorowanie temperatury ogniw i układu zabezpieczającego, redundancja zabezpieczeń, możliwość awaryjnego odłączenia baterii, liczenie State of Charge,"

Czytając ten punkt nasuwa się pytanie, z jakiego opracowania zostało ono przepisane. Nie twierdzę że monitorowanie pracy akumulatora nie jest istotne lecz redundancja zabezpieczeń czyli ich dublowanie czy monitorowanie każdego jednego ogniwa wydaje się wymaganiem na wyrost zwłaszcza w odniesieniu do mikro instalacji. Miło by było, aby wymagania były pisane po polsku nie jest przecież ciężko przetłumaczyć "State of Charge",

6. "interfejs: RS485 lub CAN,"

Dziwne wymaganie w odniesieniu do systemu akumulatora, jeżeli już coś to można takie wymagania stawiać co do systemu zarządzania. Jednak nadal dziwne jest, dlaczego interfejs: został ograniczony do RS485 lub CAN (szczególnie zastanawiający jest magistrala CAN stosowany zazwyczaj w komunikacji.... samochodów) w mikro systemach monitorować można pracę za pomocą RS 232 czy blutooth i wielu innych.

Najbardziej zastanawiające jest to, że rok pracy nad programem prosument wygląda miejscami jakby ktoś go pisał na kolanie w tramwaju w drodze do pracy.

wtorek, 11 marca 2014

Oszustwa przy dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę.

Mimo iż bum na wielko powierzchniowe elektrownie fotowoltaiczne minął nie skończyły się oszustwa związane z dzierżawą gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Choć słowo dzierżawa nie bardzo tu pasuje - czynności te bardziej należałoby nazwać rezerwacją gruntów. Procederem bardziej aktywnie zajmuje się kilka firm a metodologia oszustwa jest prosta umowy są tak konstruowane, że w odczuciu wydzierżawiającego ma to być doskonały interes z kolei w praktyce firma tworzy sobie bez kosztowo olbrzymie bazy danych gruntów, dla których szuka dalszych najemców, którzy dopiero realnie będą budować elektrownie. W praktyce 99% osób podpisujących takie umowy nie zobaczy ani złotówki a na wiele lat znacząco ogranicza sobie możliwości dysponowania własnym gruntem.

Choć zabrzmi to trywialnie to zanim pogonimy takiego agenta z widłami przeczytajmy dokładnie umowę zwyczaj pułapki pojawiają się w kilku obszarach.

1 - Kiedy najemca zaczyna płacić ?

Zazwyczaj oszuści konstruują umowy tak, że opłaty z tytułu dzierżawy pojawiają się dopiero w momencie wybudowania i uruchomienia elektrowni. Dodatkowo termin rozpoczęcia budowy i jej zakończenia nie jest określony. Jeżeli mamy do czynienia z takim zapisem z pewnością nie mamy do czynienia z prawdziwym inwestorem, który chce wybudować elektrownię fotowoltaiczną, lecz oszustem, który chce zarezerwować jak najwięcej gruntów w okolicy i następnie podnająć je z zyskiem. Jeżeli ktoś realnie jest zainteresowany budową elektrowni z pewnością zgodzi się na opłaty przed wybudowaniem elektrowni. Do negocjacji jest jedynie wysokość opłat przed wybudowaniem i po wybudowaniu. Ewentualnie dopuszczalny jest zapis, że opłaty z tytułu dzierżawy uiszczane są po wybudowaniu elektrowni jednak w takim wypadku precyzyjnie musi zostać określony maksymalny graniczny czas zakończenia budowy. Jeżeli ktoś realnie chce wybudować elektrownie PV na dopełnienie formalności  powinien potrzebować więcej niż rok czasu. Następnie taki projekt powinien zostać zgłoszony do aukcji. 

2 - Za jaką powierzchnię płaci najemca ?

Oszuści często dodają do umów zapisy, że opłata będzie uiszczana od powierzchni efektywnie wykorzystanej, powierzchni zabudowy, powierzchni zajętej pod użytkowanie itp. takie zapisy mają na celu radykalne obniżenie czynszu w przypadku, gdy rzeczywiści coś zostałoby na danej działce zbudowane gdyż czynsz nie będzie płacony od całości działki a jedynie od jej części, którą definiuje się przeważnie w sposób bardzo niejasny i bardzo technicznymi zwrotami niejasnymi dla laika. Zazwyczaj agent daje do zrozumienia, że chodzi o całą działkę a zapisy są czysto techniczne zazwyczaj nie jest to prawdą, dlatego należy dążyć, aby w umowie jasno była zapisana powierzchnia, od której będzie płacony czynsz.

3 - Ile płaci najemca?

To punkt, który oszuści lubią prezentować na początku snując wizję olbrzymich dochodów. Jednym ze sposobów oszustwa jest powiązanie opłat z produkcją energii, co w praktyce powoduje znaczące obniżenie realnych przychodów w stosunku do tego, czego oczekuje rolnik i co jest mu sugerowane. W wielu przypadkach wydzierżawiający niema pojęcia ile potencjalna elektrownia wyprodukuje energii i jaka będzie jej wartość. Jedyny słuszny zapis to określenie w tym punkcie kwoty w PLN. Dodatkowo kwota ta powinna być waloryzowana np. wskaźnikiem inflacji.

4 - kto płaci podatki?

Podatek rolny płaci właściciel gruntu, czyli wydzierżawiający. W umowach często znajdują się zapisy, że wszelkie podatki w tym podatek od nieruchomości płacy wydzierżawiający. Często w tym zapisie oszuści sugerują, że podatki nie zmienią się w stosunku do obecnie płaconych w rzeczywistości jednak zmiana użytkowania gruntu sprawi znacznie podniesienie stawek podatków. W skrajnych przypadkach może okazać się, że po zapłaceniu podatków z czynszu niewiele zostanie. Z tego powodu, jeżeli nie jesteśmy biegli w sprawach podatkowych jedynym bezpiecznym zapisem jest dodanie, wszelkich podatków i opłat do opłat za wynajem. Inne zapisy są bardzo niebezpieczne dla wydzierżawiającego zwłaszcza z uwagi na niestabilne polskie prawo podatkowe.

Obecna aktywność firm szukających gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne jest niewspółmiernie duża w stosunku do możliwości i ekonomicznych podstaw budowy tego typu obiektów. W praktyce oznacza to, że większość gruntów, które są teraz "dzierżawione" nigdy nie doczekają się budowy farmy. Pamiętajmy, że niema łatwych pieniędzy. Jeżeli ktoś chce od nas dzierżawić grunty przez dziesiątki lat i mami nas setkami tysięcy zysków, w przypadku najmniejszych wątpliwości jedyną dobrą radą jest konsultacja tej umowy z prawnikiem lub radcą prawnym.

sobota, 1 marca 2014

Na programie prosument najbardziej zyskają zakłady energetyczne

Po fali krytyki związanej z poziomem dotacji w programie prosument NFOŚiGW zapowiedział zwiększenie poziomu dotacji dla fotowoltaiki i mikro energetyki wiatrowej do poziomu 40 %. Z jednej strony to dobra wiadomość gdyż daje szansę na rozwój tych instalacji. Z drugiej strony należy pamiętać, że pieniądze funduszu to środki publiczne i powinny być wydawane rozsądnie. Niestety dotacja do mikro elektrowni OZE w świetle obecnego prawa energetycznego oraz procedowanej ustawy o OZE to niezmiernie nieefektywny system wsparcia, który największe korzyści przyniesie zakładom energetycznym.

Dlaczego dotacja do mikro OZE jest zła ?

Dlatego że jest znacznie tańszy i efektywniejszy sposób wsparcia, jakim jest net metering. Obecna cena energii z opłatą przesyłową, akcyzą i podatkiem vat wynosi ok. 65 groszy/kWh to wystarczający poziom, aby instalacje fotowoltaiczne a także wiatrowe były ekonomicznie uzasadnione, jeżeli ich właściciele mogliby bilansować konsumowaną energię poprzez sieć i rozliczać się np. w okresie półrocznym jak jest to proponowane w ustawie o OZE. W ten sposób dobrze dobierając moc instalacji, która produkowałaby rocznie czy półrocznie podobną ilość energii, jaką zużywa budynek rachunki za energię oscylowałyby wokół 0. Dlaczego obecnie mikro instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe w wielu przypadkach są nieopłacalne? Powód jest prosty zgodnie z prawem energetycznym zakład energetyczny za energię z mikro OZE płaci 15,6 grosza/kWh a w typowym budynku mieszkalnym niema pełnej korelacji zapotrzebowania na moc i produkcji energii z instalacji PV czy wiatrowej. Należy założyć, że w typowym domu w przypadku instalacji bez gromadzenia energii ok. 10-30% energii zostanie skonsumowana na bieżąco co da oszczędność wspomnianych 65 groszy/kWh z kolei 70-90% energii wyjdzie do sieci za co otrzymamy 15,6 grosza/kWh. Dlatego też w ramach obecnego prawa potrzebna jest relatywnie wysoka dotacja, aby uzyskać opłacalność inwestycji w mikro PV czy wiatrak. Z kolei prosta zmiana prawa poprawiłaby ekonomikę i pozwoliła zaoszczędzić publiczne pieniądze.

Założenia analizy opłacalności instalacji w programie prosument i przy założeniu net meteringu

· Moc instalacji 3 kW
· Koszt instalacji 17500 zł
· Inflacja 3,5 %
· Konsumpcja na potrzeby własne 20 % (założenie dla programy prosument)
· Energia sprzedana do sieci 0,8 %(założenie dla programy prosument)
· Wskaźnik produktywności instalacji 980 kWh/kW
· Wskaźnik rocznego spadku mocy modułów PV 0,7%/rok
· Wzrost cen energii 8 %
· Cena energii konsumowanej z opłatami i podatkiem vat 0,65 zł/kWh
· Cena energii sprzedanej do sieci wg prawa energetycznego 0,156 zł/kWh
· Cena energii kupowanej z zakładu energetycznego 0,31 zł/kWh
· Opłata przesyłowa 0,24zł/kWh
· Dotacja brutto w programie prosument (40% kosztów kwalifikowanych) 7000 zł
· Podatek dochodowy od dotacji 1260 zł
· Koszt kredytu 700 (prowizja i odsetki przy założeniu spłaty w ciągu 3 miesięcy)
· Koszty dokumentacji 750 zł
· Dotacja netto (po odliczeniu kosztów) 4290 zł
· Koszt instalacji po uwzględnieniu dotacji 10500 zł


Program Prosument -analaiza opłacalności dla inwestora indywidualnego
lata
Produkcja energii kWh
Stawka odsprzedaży energii do sieci
Stawka konsumowanej energii
Wartość sprzedanej energii
Wartość zużytej energii na potrzeby własne
Suma przychodu
Podatek dochodowy od sprzedane energii
Dochód roczny nominalnie
Skumulowany dochód nominalne w programie prosument
1
2940
           0,156 zł
        0,65 zł
      367 zł
       382 zł
      749 zł
        66 zł
      683 zł
              683 zł
2
2919
           0,168 zł
        0,70 zł
      393 zł
       410 zł
      803 zł
        71 zł
      733 zł
           1 416 zł
3
2899
           0,182 zł
        0,76 zł
      422 zł
       440 zł
      862 zł
        76 zł
      786 zł
           2 201 zł
4
2879
           0,197 zł
        0,82 zł
      453 zł
       471 zł
      924 zł
        81 zł
      843 zł
           3 044 zł
5
2859
           0,212 zł
        0,88 zł
      485 zł
       506 zł
      991 zł
        87 zł
      904 zł
           3 947 zł
6
2839
           0,229 zł
        0,96 zł
      521 zł
       542 zł
   1 063 zł
        94 zł
      969 zł
           4 916 zł
7
2819
           0,248 zł
        1,03 zł
      558 zł
       581 zł
   1 140 zł
      100 zł
   1 039 zł
           5 956 zł
8
2799
           0,267 zł
        1,11 zł
      599 zł
       624 zł
   1 222 zł
      108 zł
   1 114 zł
           7 070 zł
9
2779
           0,289 zł
        1,20 zł
      642 zł
       669 zł
   1 311 zł
      116 zł
   1 195 zł
           8 265 zł
10
2760
           0,312 zł
        1,30 zł
      689 zł
       717 zł
   1 406 zł
      124 zł
   1 282 zł
           9 547 zł
11
2741
           0,337 zł
        1,40 zł
      738 zł
       769 zł
   1 508 zł
      133 zł
   1 375 zł
         10 922 zł
12
2721
           0,364 zł
        1,52 zł
      792 zł
       825 zł
   1 617 zł
      143 zł
   1 474 zł
         12 396 zł
13
2702
           0,393 zł
        1,64 zł
      849 zł
       885 zł
   1 734 zł
      153 zł
   1 581 zł
         13 977 zł
14
2683
           0,424 zł
        1,77 zł
      911 zł
       949 zł
   1 859 zł
      164 zł
   1 696 zł
         15 673 zł
15
2665
           0,458 zł
        1,91 zł
      977 zł
    1 017 zł
   1 994 zł
      176 zł
   1 818 zł
         17 491 zł


Net metering analiza opłacalności dla inwestora indywidualnego
0
Produkcja energii kWh
Stawka konsumowanej energii
Wartość konsumowanej energii rocznie
Skumulowany dochód nominalne w net meteringu
1
2940
           0,650 zł
 1 911,00 zł
    1 911 zł
2
2919
           0,702 zł
 2 063,88 zł
    3 975 zł
3
2899
           0,758 zł
 2 228,99 zł
    6 204 zł
4
2879
           0,819 zł
 2 407,31 zł
    8 611 zł
5
2859
           0,884 zł
 2 599,89 zł
  11 211 zł
6
2839
           0,955 zł
 2 807,89 zł
  14 019 zł
7
2819
           1,031 zł
 3 032,52 zł
  17 051 zł
8
2799
           1,114 zł
 3 275,12 zł
  20 327 zł
9
2779
           1,203 zł
 3 537,13 zł
  23 864 zł
10
2760
           1,299 zł
 3 820,10 zł
  27 684 zł
11
2741
           1,403 zł
 4 125,71 zł
  31 810 zł
12
2721
           1,516 zł
 4 455,76 zł
  36 265 zł
13
2702
           1,637 zł
 4 812,22 zł
  41 078 zł
14
2683
           1,768 zł
 5 197,20 zł
  46 275 zł
15
2665
           1,909 zł
 5 612,98 zł
  51 888 złOpłacalność instalacji fotowoltaicznje net metering prosument 
Analiza pokazuje że w ramach programu prosument przy proponowanym poziomie dotacji wynoszącym 40% efektywna dotacja będzie na poziomie ok. 25%. W takich warunkach inwestycja w mikro instalację fotowoltaiczną zwróci się w nieco ponad 10 lat. Z kolei umożliwienie rozliczenie energii w ramach net meteringu bez dotacji pozwoliłoby na okres zwrotu ok 7 lat. Program prosument wesprze koncerny energetyczne.

W obecnym kształcie prawa energetycznego największą korzyść z rozwoju mikro OZE a co za tym idzie z programu prosument będą miały zakłady energetyczne w tym operatorzy systemu dystrybucyjnego OSD i sprzedawcy energii. Łatwo wyliczyć że skoro średnia stawka za sprzedaż energii dla odbiorcy indywidualnego wynosi 0,31 zł/kWh a zakład energetyczny zakupi energię za 0,156 zł/kWh to na każdej kWh zarobi 0,154 zł/kWh 100% marży! Do tego prąd, który wyprodukuje mikro instalacja PV czy wiatrowa nie będzie dystrybuowana na drugi koniec Polski lecz zostanie zużyta lokalnie z tego powodu OSD zaoszczędzi kolejne 0,24 zł/kWh. Z tego powodu największe korzyści z dotacji w ramach programu prosument odniosą zakłady energetyczne a nie właściciele mikroinstalacji!
Zysk zakładu energetycznego
Związanego z odkupem taniej energii z OZE
Związanego z oszczędnościami na przesyle
Suma "zysków zakładu energetycznego"
Suma zysków właściciela instalacji
      453 zł
            706 zł
   1 158 zł
      683 zł
      450 zł
            757 zł
   1 206 zł
      733 zł
      446 zł
            812 zł
   1 258 zł
      786 zł
      443 zł
            870 zł
   1 314 zł
      843 zł
      440 zł
            933 zł
   1 374 zł
      904 zł
      437 zł
         1 001 zł
   1 438 zł
      969 zł
      434 zł
         1 073 zł
   1 508 zł
   1 039 zł
      431 zł
         1 151 zł
   1 582 zł
   1 114 zł
      428 zł
         1 235 zł
   1 663 zł
   1 195 zł
      425 zł
         1 324 zł
   1 749 zł
   1 282 zł
      422 zł
         1 420 zł
   1 842 zł
   1 375 zł
      419 zł
         1 523 zł
   1 942 zł
   1 474 zł
      416 zł
         1 633 zł
   2 049 zł
   1 581 zł
      413 zł
         1 751 zł
   2 165 zł
   1 696 zł
      410 zł
         1 878 zł
   2 289 zł
   1 818 zł


Jak powinien wyglądać program prosument?

W zakresie produkcji energii elektrycznej program prosument powinien wspierać prawdziwych prosumentów czyli dotacja powinna być głównie do systemów gromadzenia energii powiązanych z OZE. Taki model jednocześnie rozwiązywałby dwa problemy po pierwsze dawałby ekonomiczne podstawy tworzenia rozproszonych magazynów energii, które na dłuższą metę są niezbędne do rozwoju mikro OZE gdyż stabilizują sieć elektroenergetyczną. Z drugiej strony wsparcie zostałoby ograniczone do technologii, która rzeczywiście tego wymaga i nie ma możliwości jej wspierania innymi bardziej rynkowymi mechanizmami.