Szukaj na tym blogu

piątek, 30 maja 2014

Czy duże instalacje fotowoltaiczne mają szansę na rozwój po wejściu ustawy o OZE ?

Po wejściu ustawy o OZE rozwój większych instalacji PV stanie raczej pod znakiem zapytania. Zwłaszcza te realizowane przez małych i średnich inwestorów, którzy chwieliby zainwestować w instalację PV o mocy 1 lub kilku MW.

Kto będzie mógł budować elektrownie, OZE po wejściu ustawy?

Należy mieć na uwadze fakt, że po wejściu ustawy "wsparcie" będzie otrzymywał tylko ten, kto wygra aukcję a nie jak obecnie każdy, kto zbuduje elektrownię.

Kto będzie mógł brać udział w aukcji?

Firma, która przejdzie ocenę formalną i będzie posiadać min:
 • Warunki przyłączenia i zawartą umowy przyłączeniową (zapis ten sprawia że nie wygrywając aukcji ZE może wymóc na nas współfinansowanie przyłącza które nie będzie nam potrzebne )
 • Prawomocne pozwolenie na budowę (zapis ten oznacza, że na etapie aukcji konieczne będzie posiadanie projektu budowlanego i przejście całej drogi formalnej)
 • Decyzję środowiskową

Kto wygra aukcję?

Słowo aukcja nie do końca tu pasuje będzie to raczej konkurs ofert z ceną minimalną. Prezes URE nie rzadziej niż raz w roku ogłosi konkurs na określoną ilość MWh zielonej energii. Za pomocą platformy internetowej każdy, kto zostanie dopuszczony do aukcji będzie mógł złożyć swoją ofertę. Wygrywają ci, którzy zaproponują najmniej. Reszta czeka na kolejną szansę.

Jaka będzie cena minimalna ?

Cena minimalna będzie inna dla każdego OZE ogłaszana nie później niż 60 dni przed aukcją (60 dni to bardzo krótki okres, co oznacz, że przygotowania do aukcji inwestor będzie musiał podjąć na długo przed poznaniem ceny, po jakiej będzie miał szansę sprzedawać energię)

Kto określi cenę minimalną ?

Minister gospodarki w oparciu o wyniki analiz ekonomicznych opracowywanych przez jednostki naukowo badawcze i doradcze - czyli przez osoby niemające większego pojęcia o kosztach elektrowni OZE.

Dlaczego będzie trudno zrealizować instalację PV po wejściu ustawy?

System premiuje rozwiązania najtańsze i dostarczające więcej niż 4000 MWh/MW/rok czyli głównie biomasę ewentualnie biogaz. Raczej większość inwestorów, którzy biznes nie traktują, jako hazard nie podejmie ryzyka wydatku rzędu 60-90 tyś zł/MW, aby przygotować inwestycję do aukcji, którą nie dość, że nie wiadomo czy wygra to nie wiadomo nawet, jaka może być minimalna cena na aukcji.

czwartek, 22 maja 2014

Mikroinstalacja fotowoltaiczna - formalności, dotacje, cena sprzedaży energii

Zmiana prawa oraz zbliżający się program dotacji w programie prosument sprawia coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Z jakimi formalnościami oraz korzyściami muszą liczyć się osoby prywatne oraz prawne (firmy).

Firma
Osoba prywatna
Koncesja
Wymagana
Niewymagana do 40 kW
Dotacja w ramach programu prosument NFOŚiGW
Brak możliwości otrzymania
Możliwość otrzymania do 40 % wartości instalacji (po odliczeniu kosztów efektywnie ok 25%)
Przyłączenie do sieci  
Bezpłatne do 40kW - koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Bezpłatne do 40kW - koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Cena sprzedaży energii
Ustalona ustawowo, jako cena energii z poprzedniego roku ok. 0,2 zł/kWh
Ustalona ustawowo, jako 80% ceny energii z poprzedniego roku ok. 0,16 zł/kWh
Zielone certyfikaty
Przysługują - dodatkowy przychód ok 0,2 zł/kWh
Nie przysługują
Odliczenia podatkowe
Możliwość odliczenia podatku VAT od wartości brutto instalacji oraz obniżenie podstawy opodatkowania amortyzując instalację.
Brak możliwości odliczenia
Opodatkowanie wyprodukowanej energii
Opodatkowanie na zasadach ogólnych wyprodukowanej energii VAT + podatek dochodowy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.
Brak podatku VAT, Konieczność zapłaty podatku dochodowego od uzyskanych przychodów na zasadach ogólnych - brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.  

Podsumowując wykonując mikroinstalację jako firma więcej zyskamy na sprzedaży energii jednak konieczne jest uzyskanie koncesji co wiąże się z większą liczbą formalności. Firmy nie mogą skorzystać z dotacji w ramach programu prosument NFOŚiGW (nie wyklucza to innych dotacji). Wykonując mikroinstalację jako osoba prywatna uzyskamy bardzo niską stawkę odsprzedaży energii jednak od strony formalnej bardzo łatwo przyłączyć taką instalację.

niedziela, 11 maja 2014

Jaki typ modułu fotowoltaicznego wybrać ?

Wybór modułu fotowoltaicznego to jedna z najważniejszych decyzji każdego inwestora. Na rynku możemy spotkać 6 podstawowych typów modułów, jakie są główne wady i zalety poszczególnych technologii.

Moduły z krzemu krystalicznego

Moduły polikrystaliczne c-Si 

moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny
moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny
Zalety
 • Atrakcyjna cena
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 15% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Duży wybór dostawców
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
Wady
 • Pstrokaty niebieski kolor nie każdemu inwestorowi się spodoba
 • Duża dostępność oraz prostota budowy sprawia, że łatwo trafić na produkty bardzo niskiej jakości
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni

Moduły monokrystaliczne c-Si 

moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny
moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny
Zalety
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 16% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Atrakcyjny czarny kolor ogniw
 • Duży wybór dostawców
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
 • Dobra wydajność w słabych warunkach oświetlenia
Wady
 • Duża dostępność oraz prostota budowy sprawia, że łatwo trafić na produkty bardzo niskiej jakości
 • Wysoka cena
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni


Moduły quasi-monokrystaliczne c-Si 
moduł fotowoltaiczny quasi-monokrystaliczny
moduł fotowoltaiczny quasi-monokrystaliczny
Zalety
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 15% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
 • Dobra wydajność w słabych warunkach oświetlania
 • Niski spadek wydajności w pierwszych godzinach pracy
Wady
 • Mała dostępność
 • Mało atrakcyjny wygląd
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni

Zasadniczo między modułami z krzemu krystalicznego niema dużych różnic zarówno w budowie jak i wydajności. Różnią się głównie wyglądem i ceną.


Moduły cienkowarstwowe

Moduły z krzemu amorficznego a-Si 
moduł fotowoltaiczny krzemowy amorficzny
moduł fotowoltaiczny krzemowy amorficzny
Zalety
 • Niska cena
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
Wady
 • Problem z korozją warstwy TCO
 • Duży spadek wydajności w pierwszych miesiącach pracy
 • Niska sprawność 6-8% - duże zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Zazwyczaj może współpracować tylko z falownikami transformatorowymi
 • Zazwyczaj posiada budowę bez ramkową co utrudnia montaż i zmniejsza wytrzymałość mechaniczną

Moduły z tellurku kadmu CdTe

moduł fotowoltaiczny CdTe
moduł fotowoltaiczny CdTe
Zalety
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
 • Atrakcyjny czarny wygląd
Wady
 • Problem z korozją warstwy TCO
 • Niska sprawność 8-12% - duże zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Zazwyczaj może współpracować tylko z falownikami transformatorowymi
 • Zazwyczaj posiada budowę bez ramkową do utrudnia montaż i zmniejsza wytrzymałość mechaniczną
 • Mała dostępność
Moduły z mieszaniny miedzi indu galu i selenu CIGS 

moduł fotowoltaiczny CIGS
moduł fotowoltaiczny CIGS
Zalety
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
 • Atrakcyjny czarny wygląd
 • Wysoka sprawność jak na moduły cienkowarstwowe
 • Zazwyczaj brak problemu korozji TCO
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Zysk mocy w pierwszych godzinach pracy z uwagi na efekt nasycenia światłem
Wady
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Ograniczona dostępność

Przy wyborze modułów cienkowarstwowych warto wybierać konstrukcje ramkowe. Należy także pamiętać o ograniczeniach modułów z krzemu amorficznego który często kusi niską ceną zakupu.Wśród cienkowarstwówek najlepszym wyborem są zazwyczaj moduły CIGS.