Szukaj na tym blogu

sobota, 3 stycznia 2015

Farma fotowoltaiczna podstawowe fakty

Z uwagi na wiele podobnych pytań poniżej zebrałem podstawowe fakty na temat budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW stan na połowę 2016.

Ilość wyprodukowanej energii
 • Elektrownia PV o mocy 1 MWp jest w stanie wyprodukować od 950 - 1100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji.
 • Roczny spadek mocy wynosi od 0,6 do 1% rocznie
 • Różnice w wyprodukowanej energii rok do roku mogą zmieniać się o ok. 10% z uwagi na zmienność warunków pogodowych

Koszty budowy
 • Budowa 1 MWp elektrowni fotowoltaicznej pod klucz to zazwyczaj od 3.7 - 4.5 mln zł. Dotyczy to typowej elektrowni w dogodnej lokalizacji (brak konieczności wyrównywania terenu, utwardzania dróg dojazdowych itp.)
 • Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to ok 60 000 zł pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednimi sąsiedztwie elektrowni. Inwestor ponosi połowę tych kosztów drugą połowę pokrywa operator systemu dystrybucyjnego.

Przychody ze sprzedaży energii

W 2016 r. następuje zmiana systemu wsparcia OZE w Polsce  na system aukcyjny w myśl którego aby inwestor mógł sprzedawać energię po preferencyjnej cenie musi uprzednio wygrać aukcję,

Jak przygotować farmę fotowoltaiczną pod aukcję OZE.

Dla elektrowni PV o mocy do 1 MW maksymalna cena do jakiej może licytować inwestor została określona w rozporządzeniu na 465 zł/MWh dla elektrowni powyżej jednego MW maksymalna cena została określona na 445 zł/MWh. Należy zaznaczyć że dla instalacji powyżej 500 kW należy w przychodach uwzględnić koszt profilu energetycznego.

Wielkość działki
 • Średnio typowa elektrownia o mocy 1 MWp zajmuje obszar ok 2 ha. Przy czym w zależności od lokalizacji i przyjętych warunków realizacyjnych potrzebna powierzchnia może wahać się od 1,5 ha do 3,5 ha

Wymagane pozwolenia
 • Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jasno stwierdzający możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub w przypadku braku planu warunki zabudowy
 • Warunki przyłączeniowe od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego
 • Decyzja środowiskowa (jeżeli powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach) zazwyczaj w przypadku elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp nie jest wymagana decyzja środowiskowa jeżeli lokalizacja nie jest na terenie chronionym.
 • Pozwolenie na budowę
 • Koncesja na sprzedaż energii wydawana przez urząd regulacji energetyki

Czas realizacji
 • Po wejściu na plac budowy sprana ekipa na kompletną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp przy dobrej pogodzie potrzebuje ok. 1-2  miesięcy. Do tego należy doliczyć procedurę przyłączenia do OSD. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się