Szukaj na tym blogu

niedziela, 10 kwietnia 2016

Przemyślenia po spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej

Początkiem tego tygodnia miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej gdzie jako branża PV w Polsce mieliśmy możliwość przedstawić swoje postulaty oraz zadać pytania o kształt zmian w ustawie. Po spotkaniu można odnieść wrażenie że ministerstwo energii jest otwarte na naprawcze zmiany ustawy z drugiej strony jest zdeterminowane do zmiany sytemu wsparcia i wyeliminowania taryf gwarantowanych. Poniżej przemyślenia na temat tez i odpowiedzi poruszanych podczas spotkania. 

1 - Techniczne zmiany w ustawie jak definicja prosumenta poszerzona o każdego odbiorcę końcowego energii, wyeliminowanie kwartalnego raportowania zapewne pojawi się już w opracowywanym projekcie nowelizacji ustawy o OZE i widać dużą otwartość ME na tego typu zmiany. 

2- Podstawą "wsparcia" dla mikroinstalacji będzie netmetering.  

3 - Net metering będzie obejmował zarówno energię jak i dystrybucję jednak w wyjściowej propozycji ME zapewne zaproponuje dla instalacji do 7 kWp wskaźnik 1:0,7 dla większych 1:0,5. W zakresie wskaźników oraz zakresów mocy widać pole do negocjacji. 

4 - Intencją ME jest wprowadzenie systemu wsparcia w którym mikronstlacje będą zwracać się okresie w 9-11 lat jednak propozycja 1:07 tego warunku nie spełnia. 

5 - Stawki gwarantowane zostaną zapewne zostaną wyeliminowane w propozycji nowelizacji jednocześnie widać bardzo duży opór ME do tego systemu wsparcia i dyskusji na jego temat. 

6 - Nowy system wsparcia dla mikroinstalacji ma być powszechny i objąć wszystkie instalacje zarówno nowe jak i istniejące. 

7 - W aukcjach dla większych instalacji mogą pojawić się koszyki technologiczne co jest pozytywną informacją jednak nie jest znany mechanizm wyliczenia puli mocy dla poszczególnych technologii. 

8 - Ustawa ma obowiązywać do 1 lipca - widać dużą determinację do jej uchwalenia co oznacza że zapewne trafi do sejmu jako projekt poselski.

Sugestie w zakresie koniecznych zmian w ustawie które warto poruszyć przy w ramach jej nowelizacji można przesłać do biura Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej biuro@polskaPV.pl które stało się sygnatariuszem szerokiej branżowej koalicji

Stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Polska PV

wtorek, 5 kwietnia 2016

Zjednoczona branża PV w Polsce mówi jednym głosem w Departamencie Energii Odnawialnej

W efekcie zawiązania szerokiego porozumienia firm oraz organizacji z branży PV na spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej 04 kwietnia 2016 r. pojawiła się po raz pierwszy tak szeroka reprezentacja branży.
Reprezentanci Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce oraz koordynator prac  (od prawej):
Bogdan Szymański- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Dr inż. Stanisław M. Pietruszko- Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Przewodniczący Reprezentantów;
Mariusz Potocki- Członek KIGEIT. 
Jakub Charaszkiewicz- Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Paweł Czaus koordynator prac. 

Na podstawie wymiany poglądów z Dyrektorem Departamentu panem Andrzejem Kaźmierskim odniesiono wrażenie, że Ministerstwo jest otwarte na dialog z branżą. Z dużym zrozumieniem przyjmowane były postulaty w sprawach technicznych i naprawczych ustawy, z kolei punktem sporu zapewne będzie finalny kształt systemu wsparcia.

Bardzo pozytywną informacją jest zapowiedź Ministerstwa w zakresie:
– rozszerzenia definicji prosumenta o każdego konsumenta energii,
– definicja mini źródła energii odnawialnej,
– wyeliminowanie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla prosumentów,
– rozważenie wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku opieszałości OSD w przyłączeniu mikroinstalacji.

Punktem sporu ze stroną rządową z pewnością pozostanie system wsparcia, w zakresie którego porozumienie branży fotowoltaicznej w Polsce proponuje net- metering 1:1 oraz utrzymanie taryf gwarantowanych zgodnie z zapisami ustawy o OZE.
Z kolei wyjściową pozycją Ministerstwa jest net- metering w postaci:
– 1:0,7 dla instalacji do 7 kWp,
– 1:0,5 dla instalacji 7-40 kWp
– 1:0,35 dla instalacji z dotacją

W tym miejscu należy zaznaczyć, że bez projektu ustawy są to jedynie deklaracje i propozycje Ministerstwa, które jednak jasno pokazują kierunek zmian.

Jak komentują reprezentanci Porozumienia w momencie pojawiania się projektu nowelizacji ustawy i oficjalnych konsultacji czeka nas trudna batalia o system wsparcia dla fotowoltaiki tak, aby zachować ekonomiczne podstawy funkcjonowania branży. Z tego względu każda firma popierająca stanowisko Porozumienia proszona jest o przystąpienie do Porozumienia poprzez informację mailową do sekretarza Porozumienia pana Pawła Czaus pawel.czaus@pses.org.pl

Panowie dziękuję za porozumienie oraz wspólny front w walce o fotowoltaikę w Polsce !