Szukaj na tym blogu

piątek, 20 września 2013

Jak zakłady energetyczne blokują rozwój mikroinstalacji.


Wejście w życie nowelizacji Prawa Energetycznego dawało podstawy sądzić, że przyłączanie do sieci mikroinstalcji stanie się prostsze niestety nic bardziej mylnego. Dzięki bałaganowi legislacyjnemu zakłady energetyczne znalazły furtkę jak na kilka miesięcy zupełnie wyeliminować mikroinstalacje OZE z rynku. Na formularzach zgłoszenia mikroinstalacji żądają podpisu certyfikowanego przez UDT instalatora mikro OZE. Problem w tym, że nikt takich uprawnień nie posiada gdyż niema przepisów wykonawczych do ustawy na podstawie, których UDT może akredytować prowadzących szkolenia a następnie przeprowadzić egzamin. Wywiad w centrali UDT wskazuje że do końca roku nic się nie zmieni URE musi że to nie ich sprawa. W ten mistrzowski sposób zakłady energetyczne uniemożliwiły rozwój oze przynajmniej na kilka miesięcy. 

środa, 18 września 2013

Założenia do ustawy likwidującej OZE

Wczoraj poznaliśmy założenia to czegoś co ministerstwo gospodarki chyba dla żartu nazwało " założeniami nowego systemu wsparcia". Od strony logicznej systemem wsparcia można nazwać działania prowadzące do rozwoju a nie ograniczenia czy wręcz wyeliminowania w tym przypadku OZE.
 
Z zaprezentowanych założeń mogliśmy się dowiedzieć że głównym celem rządu jest produkcja OZE jak najniższym kosztem i tylko tyle ile każe UE. Czytając zaprezentowany dokument odnosi się wrażenie że jedyne czego w nim brakuje to postulatu o wpisanie do konstytucji przewodniej i dożywotniej roli węgla w polskiej energetyce. Jednak po kolei dlaczego zaprezentowane założenia są złe.
 
Cena
Systemem aukcyjny ma premiować możliwie tanią produkcję zielonej energii. System ma być skonstruowany tak że potencjalni inwestorzy składają oferty w jakiej kwocie są skłoni wyprodukować MWh energii z OZE przez 15 lat i wygrywa oczywiście ten który zaoferuje najniższą cenę. Można by rzec słusznie skoro każdy z nas płaci za energię w takim razie niech będzie ona możliwie tania. Niestety stawianie takiego założenia jest zaprzeczeniem całej idei OZE a nawet nowoczesnej energetyki. Idąc tym tokiem myślenia kolejnym krokiem rządu powinno być zwolnienie zakładów energetycznych z opłat środowiskowych i norm emisji zanieczyszczeń bo to działania które ewidentnie podnoszą cenę prądu w polsce. Cena oczywiście powinna być zoptymalizowana lecz musi uwzględniać minimalizację kosztów społecznych i środowiskowych do jakich dane OZE się przyczynia. Patrząc na znacznie prostsze inwestycje niż energetyka jak drogi widzimy że kryterium 100% cena nie działa dobrze rodzi patologie wygrywają oferty nie kompletne często wycenione poniżej kosztów lub realizowane z materiałów najgorszej jakości. To właśnie założenie że cena jest jedynym kryterium sprawia że nowa autostrada jest budowana z kilkuletnim opóźnieniem a na finiszu jest krzywa. To samo będziemy obserwować w przypadku systemu aukcji w OZE. Jeżeli będą wygrywać oferty najtańsze to wiele inwestycji nie dojdzie do skutku a te zrealizowane będą wykonywane po kosztach otworzy się rynek dla najtańszych komponentów o wątpliwych parametrach.
 
Arogancja
W założeniach jest kilka zapisów które trudno ocenić inaczej jak zastraszenie potencjalnych inwestorów. Jednym z takich zapisów jest stwierdzenie że wylicytowana cena sprzedaży obowiązuje 15 lat nawet jeżeli cena rynkowa energii jest wyższa od wylicytowanej kwoty. W przypadku niedostarczenia energii we wskazanym okresie inwestorowi grozi kara będąca równicą między ceną wylicytowanej energii a ceną rynkową energii + 30%. Zapis niezwykle niebezpieczny obecny system wsparcia można opuścić w każdej chwili jeżeli inwestor uzna go za nierentowny w nowym systemie w przypadku wylicytowania zbyt niskich stawek nie dość że inwestor poniesie strat to jeszcze zapłaci karę. Dodatkowo do licytacji dopuszczeni będą inwestorzy którzy przeszli procedurę prekwalifikacji czyli posiadają warunki przyłączenia, decyzję środowiskową, udokumentowane możliwości finansowe realizacji inwestycji. Takie podejście z pewnością przyczyni się do nikłego zainteresowania aukcjami. Który z inwestorów zainwestuje często rok przygotowań i minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych aby być dopuszczonym do systemu aukcji których nigdy nie musi wygrać.
 
Nowe miejsca pracy
Założenia przewidują powołanie nowej spółki skarbu państwa. Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. Obserwując z jakiego klucza dobierane są zarządy spółek skarbu państwa można przypuszczać że praca w SEO będzie dla wybranych.
 
Całe szczęście że są to tylko założenia jak Panowie wytrzeźwieją może zauważą że to nad czym dumali przez rok trudno nazwać systemem wsparcia i za kilka miesięcy znów doczekamy się kolejnych założeń a może nawet nowych ministrów i rządu.
piątek, 13 września 2013

Nowe wydanie książki "Instalacje Fotowoltaiczne"

Olbrzymi sukces pierwszego wydania książki "Instalacje Fotowoltaiczne" sprawił że we wrześniu została wydana III poszerzona edycja poszerzona najpopularniejszego poradnika w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Sprzedaż poradnika prowadzi Globenergia. 

 

elektrownie fotowoltaiczne


Ilość stron: 249
Papier kredowy

 

Spis treści trzeciego wydania:

1 Moduły fotowoltaiczne
1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.2.1 Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
1.2.2 Moduły cienkowarstwowe
1.2.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
1.2.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
1.2.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
1.2.6 Dwustronne moduły PV. Kiedy warto je zastosować?
1.3 Wielkość i udział w rynku poszczególnych typów modułów PV
1.4 STC, NOCT – warunki, w jakich badane są moduły PV
1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej jakości?
1.8.1 W oparciu o parametry elektryczne
1.8.2 W oparciu o wygląd
1.9 Sprawność modułów PV
1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
1.12 LID i roczna utrata mocy
1.12.1 Moduły z dodatkiem galu
1.12.2 Początkowy wzrost mocy modułów CIGS
1.13 Degradacja warstwy EVA
1.14 Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.15 Gorący punkt (hot spot)
1.16 Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii II generacji
1.17 Degradacja indukowanym napięciem PID
1.18 Certyfikaty i normy
1.19 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym
2 Falowniki (inwertery)
2.1 Budowa i podział falowników
2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
2.3 Mikrofalowniki w instalacji
2.4 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
2.5 Zależność sprawności od obciążenia falownika
2.6 Oznaczenie sprawność falowników w karcie katalogowej
2.7 Moc czynna, bierna, pozorna
2.8 Monitoring pracy falowników
2.9 Wymagania operatora względem falowników
2.10 Analiza karty katalogowej
3 Dobór i optymalizacja instalacji
3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.2 System nadążny
3.3 Odstępy między rzędami
3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
3.4.1 Połączenie szeregowe i równoległe modułów
3.4.2 Niedopasowanie prądowe i napięciowe
3.5 Zacienienie i diody bocznikujące
3.5.1 Wpływ zacienienia na pracę modułu
3.5.2 Energetyczne skutki zacieniania
3.5.3 Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów
3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
3.6.1 Dobór średnicy przewodów
3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
3.7.1 Bezpieczniki
3.7.2 Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa
3.7.3 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
3.8 Unikanie pętli
3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika(ów)
3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację?
3.12 Wybór typu instalacji
3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid
3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid
3.14.2 Rozplanowanie modułów
3.14.3 Dobór falownika do modułów
3.14.4 Przewody i zabezpieczenia
3.14.5 Schemat instalacji
3.15 Typy instalacji wyspowych
3.15.1 Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
3.15.2 Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
3.15.3 Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania
3.16 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
3.17 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
3.17.1 Testy
3.17.2 Dokumentacja
4 Montaż i problemy eksploatacyjne
4.1 Prąd upływu
4.2 Zwarcie doziemne generatora PV
4.3 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
4.4 Mocowanie i montaż modułów i falowników
4.4.1 Falowniki
4.5 Montaż modułów i konstrukcji wsporczej
4.6 Możliwości i procedura przyłączenia instalacji do sieci
4.7 Błędy wykonawcze
4.8 Mycie instalacji PV
5 Ekonomika instalacji fotowoltaicznych
5.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
5.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
5.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
5.4 Koszty eksploatacyjne
5.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie
5.6 Dotacja NFOŚiGW
5.7 Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej

wtorek, 10 września 2013

Wybór modułu fotowoltaicznego do instalacji domowej

Czym się kierować przy wyborze modułów przeznaczonych do instalacji domowych. Kiedy wybrać moduły cienkowarstwowe i na jaką technologię postawić. Dlaczego lepiej stawiać na moduły z ramką i czy to prawda że zacienienie w większym stopniu jest niekorzystne dla modułów z krzemu krystalicznego niż dla cienkowarstwówek. Na te i inne pytania odpowiedz w nowym odcinku wideobloga.