Szukaj na tym blogu

piątek, 29 listopada 2013

Przetargi na fotowoltaikę - jak uniknąć komponentów słabej jakości


Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz częściej obiektem przetargów. Jednak brak wymagań lub nieodpowiednie ich formułowanie w stosunku do kluczowych elementów instalacji fotowoltaicznej takich jak falowniki i moduły fotowoltaiczne sprawia, że przetargi wygrywane są przez najtańszych oferentów, którzy budują instalacje z rażąco niskiej, jakości urządzeń. Odejście od polityki najniższej ceny w przetargach jest raczej niewykonalne z tego względu w celu ograniczenia budowy instalacji z urządzeń słabej, jakości warto w przetargach ograniczyć możliwość stosowanie najsłabszych komponentów. Poniżej wymagania odnośnie modułów fotowoltaicznych i falowników, które eliminują z inwestycji najgorsze urządzenia.

Parametry modułów fotowoltaicznych
Parametr
Zakres / charakter
Jednostka
Typ modułu
Poli lub monokrystaliczny
n/d
Sprawność modułu
Nie mniejsza niż
15%
Temperaturowy współczynnik mocy
Nie większy niż
0,42
Współczynnik wypełnienia*
Nie mniejszy niż
0,75
Spadek sprawności przy 200 W/m2
Nie większy niż
5%
Certyfikat IEC 61215
W klasie A
n/d
Certyfikat IEC 61730
Posiadanie certyfikatu
n/d
Gwarancja na wady ukryte produktu
Nie krótsza niż
10 lat
Karty katalogowe i instrukcja montażu
Język
Polski
Wszelkie parametry wyznaczone w warunkach STC

Parametry falownika
Parametr
Zakres / charakter
Jednostka
Maksymalne napięcie DC
Nie mniejsze niż
900 V
Liczna niezależnych MPPT
Nie mniejsze niż
2
Całkowite zniekształcenia harmonicznych prądu
Nie większe niż
3%
Sposób wentylacji
Naturalny
n/d
Komunikacja
RS 485
n/d
Sprawność europejska (EURO)
Nie mniej niż
97%
Sposób zasilania sieci
Trójfazowy
n/d
Gwarancja na wady ukryte produktu
Nie krótsza niż
10 lat
Karty katalogowe i instrukcja montażu
Język
Polski

piątek, 15 listopada 2013

Nowa ustawa - kto się boi OZE ?

Rząd zaprezentował nową ustawę o OZE link. w wersji 4.0. W pierwszej kolejności przymierzałem się do skomentowania tego aktu prawnego jednak po przeczytaniu dokumentu jedyne, co można stwierdzić, że z tej ustawy rozwoju OZE zarówno w skali przemysłowej jaki mikro nie będzie. Jedynym pocieszeniem jest to, że jest to już czwarty projekt ustawy w tym trzeci ostateczny z tego powodu można sądzić, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie jest to ostatni projekt i dopóki nie zostanie uchwalony przez sejm niema większego sensu się nim zajmować. Czym warto się zająć to odpowiedzią na pytanie, kto boi się OZE tak panicznie, że za wszelką cenę chce zablokować rozwój instalacji OZE zarówno w skali makro jak i mikro? Rozwój OZE doszedł do takiego poziomu, że zaczął być zauważany przez zakłady energetyczne, jako realna konkurencja - konkurencja nie oznacza, że OZE za kilka lat wyprą paliwa kopalne jednak budując dobre podłoże do rozwoju źródeł odnawialnych lokalni monopoliści na rynku energii mogą w istotnym stopniu zauważyć spadek sprzedaży prądu. Potencjał OZE pozwala na pokrycie w przeciągu kilku lat 10-15% zapotrzebowania na energię myślę tu o prawdziwym OZE bez współspalania, na którym oparły rozwój "OZE" wielkie zakłady energetyczne. 10% dodatkowej energii z OZE będącej w rękach nowych graczy na rynku energii oznacza 10% mniej przychodów dla obecnych graczy i to w mojej ocenie przyczyna, dla której zbombardowana została 2 wersja ustawy o OZE. Zakłady energetyczne ewidentnie widzą w OZE zagrożenie stąd szeroka kampania dyskredytująca zasadność rozwoju OZE. Polegająca na demonizowaniu kosztów rozwoju OZE a co za tym idzie wzrostu cen energii o ograniczeniu wpływu do budżetu państwa. Argument ten jest łatwy do obalenia spoglądając na dane statystyczne w innych krajach, które prowadzą politykę umożliwiającą rozwój OZE jak np. Niemcy. W latach 2007-2013 cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych spadała z €94,6 do €86 za MWh. W tym samym czasie w Polsce energia dla odbiorców przemysłowych wzrosła od z €54,1 do €88,3 za MWh - dane Eurostatu. Reasumując w Niemczech, które rozwijają OZE a także inne ekologiczne źródla energii cena energii jest stabilna z tendencją spadkową z kolei w Polsce, która przyszłość energetyki widzi jedynie w węglu a rozwój OZE ogranicza do minimum cena energii na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosła i przektoczyła poziom cen w Europie zachodniej. Czy w takim razie wsparcie OZE przekłada się na wzrost ceny energii?

piątek, 8 listopada 2013

Mikrofalowniki - kiedy warto stosować ?

Mikrofalowniki zamieniają prąd stały na przemienny przy każdym z modułów fotowoltaicznych. Z tego powodu są w stanie w znaczący sposób zniwelować negatywne skutki zacienienia. Powodują także decentralizację systemu, przez co w wyniku awarii przestaje pracować tylko niewielka część instalacji. Mikrofalowniki posiadają szereg zalet z kolei ich zasadniczą wadą jest cena o czym szerzej piszę w nowej książce. Porównując koszty zakupu tradycyjnego falownika stringowego nawet małej mocy 2-4 kW do mikrofalowników koszty zakupu falowników rosną blisko 2 krotnie. Jednak koszty zakupu falownika w mikro instalacji to od 20-30% wartości inwestycji z tego powodu w odniesieniu do sumarycznych kosztów zastosowanie mikrofalownika powoduje w mikroinstalacji wzrost całościowych kosztów o ok. 15%Mikro
Standard
Moduły
7938
7938
Falowniki
5897
3402
System mocowania
1600
1600
Zabezpieczenia i okablowanie
750
750
Montaż
1900
1900
Suma
18085
15590
zł/kW
6028
5197


Dla tak przyjętych założeń w przypadku instalacji 3 kWp zastosowanie mikrofalowników podniesie koszty instalacji o blisko 2'500 zł czyli 16%. Czy w takim układzie jest zasadne ich stosowanie? Patrząc od strony ekonomicznej uzasadnienie jesteśmy w stanie znaleźć, jeżeli zastosowanie mikrofalowników przyczyni się do podniesienia wydajności instalacji, czyli do zwiększenia produkcji energii, która zrekompensuje wyższe nakłady inwestycyjne.  Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, jeżeli moduły fotowoltaiczne w instalacji będą zacieniane. W takim przypadku zastosowanie mikrofalowników przyczyni się do zwiększenia wydajności - zwiększenia przychodów z instalacji. Jaki zatem musi być poziom zacienienia, aby zastosowanie mikrofalowników stało się zasadne od strony ekonomicznej? 

Zysk z uwagi na redukcję efektu zacienienia w %

Instalacja bazowa 3 kW - 15 letni okres produkcji energii
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Energia
W kWh
38877
778
1555
2333
3110
3888
4665
5443
6220
6998
7775
Zysk dla stawki
0,6
467
933
1400
1866
2333
2799
3266
3732
4199
4665

0,9
700
1400
2099
2799
3499
4199
4899
5598
6298
6998


Korzyść z zastosowania mikrofalowników będzie tym większa im kosztowniejsza będzie produkowana energia. Jeżeli założymy że wyprodukowaną energię z mikroinstalacji w całości skonsumujemy a cenę bazową tej energii założymy na 0,6 zł/kWh zastosowanie mikrofalowników zaczyna się pojawiać przy redukcji skutków zacienienia 10-12 % czyli dość sporo z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku instalacji modułów na dachu z licznymi elementami zacieniającymi. Jeżeli z kolei założymy 5% inflację cen energii to średnia roczna stawka w okresie 15 lat rośnie z 0,6 do 0,91zł/kWh  dla tak przyjętych założeń mikrofalowniki stają się zasadne ekonomicznie przy redukcji skutków zacienienia na poziomie 7-8% z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w wielu przypadkach montażu instalacji PV na dachach na których znajdują się jaskółki kominy ect. zwłaszcza, gdy chcemy szczelnie wypełnić dach modułami. Mikrofalowniki pozwalają stosunkowo łatwo rozbudowywać instalację PV z tego względu niezależnie od kosztów będą dobrą opcją dla inwestora, który chce sukcesywnie rozbudowywać instalację fotowoltaiczną.