Szukaj na tym blogu

wtorek, 26 marca 2013

Czy tanie oze oznacza brak wsparcia dla fotowoltaiki ?

Jak donoszą agencje na dzisiejszej konferencji prasowej Premier Donald Tusk powiedział, że w sprawie OZE celem rządu jest wypełnienie wskaźnika 15% zielonej energii w bilansie w 2020r. i nic poza tym. Dodatkowo premier dodał, że wsparcie będzie kierowane tak, aby zielona energie nie przyczyniła się do wzrostu cen energii. Nie można zaprzeczyć, że pan premier w tym, co mówi ma dużo racji, lecz traktowanie OZE jako balastu narzucanego przez UE nie pozwala zauważyć korzyści jakie niosą nowe technologie produkcji rozproszonej energii.

Cytat z premiera
"Nie damy sobie wmówić, że Polska jest idealnym zagłębiem, dla fotowoltaiki, nie będziemy szukać najdroższych sposobów wytwarzania odnawialnej energii, ale z drugiej strony te najtańsze też nie są najlepsze z punktu widzenia polskiej gospodarki. Import skorup kokosowych czy spalanie polskich lasów, jako metoda na uzyskanie tych 15 proc., też musi mieć swój limit, ograniczenie"

Co do diagnozy w pełni zgadzam się z premierem nie jesteśmy zagłębiem fotowoltaicznym i wprowadzanie horrendalnie wysokiego wsparcia dla farm fotowoltaicznych nie jest zasadne, o czym nie raz pisałem. Jeszcze bardziej cieszą mnie słowa w drugiej części cytatu gdzie premier zauważył kompletny absurd, jakim jest import biomasy do Polski czy spalanie lasów w celu uzyskania zielonych certyfikatów. Mam tylko nadzieję, że spod gilotyny uratują się mikro instalacje nie tylko fotowoltaiczne, lecz także wiatrowe czy biogazowe, które nie tylko nie wywierają silnej presji na ceny energii to dodatkowo są w stanie sprowadzić nowe technologie pod przysłowiowe strzechy.

Co mogą oznaczać słowa premiera?
W mojej ocenie ton wypowiedzi oznacza czarne chmury nad dużymi instalacjami OZE w szczególności fotowoltaicznymi i wiatrowymi. Trzymanie się celu 15% oznacza prawdopodobnie brak działań ratunkowych na rynku zielonych certyfikatów, które po krótkim odbiciu znowu zmierzają w kierunku 100 zł/MWh. Z dużych inwestycji mogą uratować się biogazownie i elektrownie wodne, które są postrzegane, jako stabilne źródło energii.

 książka małe instalacje fotowoltaiczne
książka autora bloga

sobota, 23 marca 2013

Propozycje zmian do ustawy o OZE uratuje rynek fotowoltaiki

W zeszłym tygodniu z ust Janusza Pilitowskiego dyrektora Departamentu Energetyki Odnawialnej w resorcie Ministerstwa Gospodarki mogliśmy usłyszeć o kilku istotnych zmianach dotyczących wsparcia dla fotowoltaiki. Kluczowe z nich to:

  1. - ograniczenie wsparcia dla mocy powyżej 2 MW
  2. - zredukowanie wsparcia do 75% wartości, gdy łączna moc instalacji PV przekroczy 500 MW i do 50% gdy moc przekroczy 800 MW
  3. - wprowadzenie minimalnej odległości między instalacjami 2000 metrów

Należy dodać, że dwa ostatnie ograniczenia nie będą dotyczyć mikroinstalacji do 40 kW a ograniczenie odległościowe nie będzie dotyczyć instalacji na budynkach.

Zapowiedzi MG wywołały dużą burzę i rozczarowanie w branży. W mojej ocenie proponowane zapisy to konieczna racjonalizacja i wyważenie ustawy między oczekiwaniami branży a możliwościami finansowymi i infrastrukturalnymi Polski. Nikt głośno nie chce o tym mówić, lecz pierwotny projekt ustawy, jeżeli wszedłby w życie spowodowałby nieuchronnie katastrofę na rynku PV w stylu czeskim, czyli niekontrolowany przyrost mocy w ciągu jednego roku prowadzący do zainstalowania gigawatów mocy, które przełożyłyby się na silną presję inflacyjną i zmusiłyby MG do szybkiego cięcia wsparcia. Mimo iż uważam, że rozwój PV jest potrzebny i warty wsparcia, to jednak nie za wszelką cenę. Polski nie stać na płacenie 1000 zł/MWh dla kilku GW instalacji zwłaszcza, że duże instalacje nie będą miały większego pozytywnego przełożenia na gospodarkę. W przypadku farm fotowoltaicznych podzespoły będą kupowane w Chinach a montaż zlecany zachodnioeuropejskim firmom, które posiadają wiedzę i specjalistyczny sprzęt do takich prac. Zupełnie inną stronę medalu stanowią mikro instalacje w ich przypadku sprzęt też będzie w większości sprowadzany z zagranicy, lecz z kolei usługi montażowe i serwisowe będą wspierać lokalny rozwój. Także energia produkowana przez mikroinstalacje będzie w dużej mierze konsumowana lokalnie, co przełoży się na mniejszą presję inflacyjną. Wśród ograniczeń dla dużych instalacji brakuje jedynie zapisu wzorem Niemiec ograniczającego możliwość budowy wielko powierzchniowych instalacji PV tylko na terenach przemysłowych nienadających się pod inne wykorzystanie. Rozwój i wsparcie dla oze ma być elementem zrównoważonego rozwoju kraju. Trudno za zrównoważoną uznać sytuację, w której grunty orne, łąki, czy pastwiska pokrywa się w niekontrolowany sposób modułami PV zwłaszcza, gdy posiadamy wiele terenów, które są już wyjęte spod użytkowania.

sobota, 16 marca 2013

Rejestracja i cła na moduły fotowoltaiczne z Chin

Od 8 marca 2013 moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz główne komponenty do ich produkcji jak ogniwa i płytki krzemowe będą objęte rejestracją a w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską cen dumpingowych zostaną nałożone cła na wszystkie produkty od daty prowadzenia rejestracji. Czyli w uproszczeniu od sprowadzonych obecnie modułów i podzespołów modułów z Chin będzie zachodziła konieczność zapłacenia podatku w wstecz w nieznanej obecnie wysokość.

Konstrukcja prawna rozporządzenia KE może spowodować druzgocące konsekwencje dla branży fotowoltaicznej w UE a wprowadzenie ceł w obecnym kształcie rynku PV w europie przypomina próby reanimacji trupa w 3 lata po śmierci. Większość prawdziwych producentów modułów PV w europie upadło na przestrzeni ostatnich 3 lat. Obecnie 80% rynku producentów ogniw PV jest zlokalizowana w Chinach. Wiele firm w europie w tym w Polsce produkuje moduły PV na bazie chińskich ogniw w ten sposób w obecnej sytuacji mogą zatrzymać produkcje lub zmienić dostawcę na nie chińskiego lub ryzykować konieczność zapłaty olbrzymich ceł nałożonych na produkty sprowadzane przez kilka miesięcy wstecz gdyż kwestia nałożenia ceł nie wyjaśni się zapewne wcześniej niż w połowie roku. Tak naprawdę KE broni interesów kilku firm kosztem całej branży. Zwłaszcza z punktu widzenia takiego kraju jak Polska gdzie niema produkcji płytek i ogniw krzemowych cła będą bardzo niekorzystne gdyż z pewnością przełożą się na wyższe ceny podzespołów.

Drugą stronę medalu stanowi uzasadnienie KE wprowadzenia rejestracji i w przyszłości ceł. Produkcja podzespołów PV jest w Chinach zdaniem KE subsydiowana, ale proszę zauważyć jak: Domniemane subsydiowanie obejmuje m.in.
  • - preferencyjne systemy kredytowe dla przemysłu paneli słonecznych (jakby w UE nie było takich )
  • - programy dotacji (w UE doktoryzujemy się w dotacjach)
  • - programy zwolnień z podatków bezpośrednich i ulg w zakresie podatków bezpośrednich (a nasze strefy ekonomiczne)
W rozporządzeniu doczytać możemy, że wspomniane wyżej subsydia przekładają się na 10-15% zaniżanie cen i na cła w tej wysokości możemy liczyć za kilka miesięcy. Po takiej decyzji rynek PV musiał zareagować wzrostem cen modułów i takową obecnie obserwujemy.

Osobiście wątpię, aby cła pomogły europejskim producentom z pewnością rozkwitną inne rynki daleko wschodnie Indie, Malezja, Indonezja. Wzrośnie też import modułów cienkowarstwowych, które nie są objęte cłami. Chińscy producenci modułów także zaczną przenosić produkcję poza swój kraj. Już w niespełna tydzień po obłożeniu rejestracji modułów jeden z dużych producentów RenaSola ogłosił przeniesienie 400 MW linii produkcyjnej poza Chiny. Komisja Europejska nie raczyła zauważyć drugiej strony medalu olbrzymich obciążeń podatkowych i biurokracji, która dusi przemysł w UE znacznie bardziej niż "subsydia" w Chinach.

środa, 6 marca 2013

Farmy fotowoltaiczne tylko z pozwoleniem na budowę - czy oby na pewno?

Nowa interpretacja Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBiG wyraźnie sugeruje, że montaż naziemnych instalacji fotowoltaicznych będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę. Z pewnością jest to zła wiadomość dla inwestorów, którzy chcieli zrealizować taką inwestycję "na skróty" w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych lub nawet bez niego. Mimo iż interpretacja MTBiGM nie jest poprawa merytorycznie, to jednak, co do zasady można się zgodzić, że duże instalacje PV (tu prawnie należałoby zdefiniować wielkości) powinny wymagać pozwolenia na budowę. Nielogiczne z kolei jest uzależnianie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę od sposobu zagospodarowania energii elektrycznej z instalacji.

Cytat interpretacji

.... zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W związku z powyższym, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.....

.....inwestycję polegającą na montażu ogniw fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej służących do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji (tzw.farma fotowoltaiczna) należy traktować, jako budowę obiektu budowlanego, a co za tym idzie na jego realizację inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę. Należy przy tym zauważyć, że w celu zakwalifikowania ww. inwestycji, jako obiektu budowlanego wystarczające jest podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną."


Jeżeli chodzi o końcówkę interpretacji MTBiGM nie podał podstawy prawnej gdyż jej niema. Jeżeli zajrzymy do prawa budowlanego spostrzeżemy, że jedną z fundamentalnych cech budowli jest fundament a nie przyłącze energetyczne tym bardziej dystrybucja energii czy kierunek przepływu prądu. Równie dobrze o tym czy dana instalacja jest budowlą mógłby decydować kolor użytych przewodów czy spin elektronów w kablach. Stanowisko MTBiGM-u nie tylko wydaje się niemieć podstaw prawnych, ale jest zupełnie pozbawione logiki. Zgodnie z nim wielohektarowa instalacja niezależne od rodzaju fundamentów nie jest budowlą, jeżeli energia jest konsumowana na potrzeby własne - kuriozum. Można czepić się także merytoryki całej interpretacji poczynając od pojęcia "wolno stojących ogniw fotowoltaicznych", które nigdy nie występują gdyż same ogniwa to tylko element budujący moduły fotowoltaiczne. Bardzo ciekawe jest także stwierdzenie "podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną". Żadna instalacja fotowoltaiczna nie posada połączonych ogniw z siecią. Podłączenie do sieci realizują inwertery można się przy tym zastanawiać czy ta interpretacja z uwagi na swą, jakość merytoryczną ma jakiekolwiek znaczenie prawne. 

Smaczku całej sytuacji dodaje stanowisko ministerstwa finansów, które w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13671/13) stwierdziło, że zgodnie z Prawem budowlanym instalacje fotowoltaiczne montowane na farmach fotowoltaicznych nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Łącząc stanowiska MTBiGM i MF można by powiedzieć że farma fotowoltaiczna to nie budowla na którą niezbędne jest pozwolenie na budowę o ile prąd będzie przepływał w kierunku od farmy do słupa - takie rzeczy to tylko w Polsce :)

Głęboko wierzę, że interpretacja MTBiGM wynika z niewiedzy urzędników a nie złej woli zatrzymania rozwoju fotowoltiki zanim ona nastąpiła. Z tej okazji każdego urzędnika zapraszam na szkolenia ze specjalną zniżką, aby więcej takich kwiatków w oficjalnych dokumentach nie było.

sobota, 2 marca 2013

Książka Małe Instalacje Fotowoltaiczne


Książkę dedykuję wszystkim osobom, które planują inwestycję w instalację fotowoltaiczną w szczególności małą. Poszczególne rodziły prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór inwertera najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała ona możliwie najefektowniej. W książce przedstawiono także szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych i rad, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata. Szerzej został opisany problem np. PID-u, korozji warstwy TCO, gorących punktów, zacieniania o których bardzo mało mówi się z polsko języcznej literaturze. Z uwagi na poruszane w publikacje techniczne aspekty planowania i wykonania instalacji z pewnością będzie ona cennym źródłem informacji dla początkujących instalatorów myślących o montażu tego typu instalacji.

Spis treści:

1. WYBÓR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (BATERII SŁONECZNYCH)
1.1 Rodzaje i generacje ogniw fotowoltaicznych
1.2 Słów kilka o sprawności
1.3 Znaczenie praktyczne sprawności
1.4 STC, NOCT – Warunki, w jakich badane są baterie słoneczne
i jaka praktyczna wiedza z nich wynika
1.5 Charakterystyka prądowo napięciowa i najważniejsze parametry
baterii słonecznej
1.6 Spadek mocy i napięcia wraz ze wzrostem temperatury
1.7 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze baterii słonecznych
1.8 Roczna utrata mocy
1.9 Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.10 Gorący punkt (hot spot)
1.11 Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii
II generacji
1.12 Certyfikaty i Normy
1.13 Dwustronne baterie słoneczne – kiedy warto je stosować
1.14 Jak poznać panele wykonane z wysokiej i niskiej jakości ogniw
2. DOBÓR INSTALACJI
2.1 Wybór typu instalacji
2.2 Dobór mocy paneli
2.3 Dobór inwertera (przetwornicy)
2.3.1 Podział inwerterów
2.3.2 Rodzaj baterii słonecznych w kontekście wyboru inwertera
2.3.3 Dopasowanie generatora PV do inwertera
2.3.4 Liczba MPP trakerów
2.3.5 Sprawność
2.3.6 Analiza karty katalogowej
2.3.7 Mikroinwertery w instalacji
2.3.8 Wymagania operatora względem inwerterów
3. ASPEKTY WYKONANIA INSTALACJI
3.1 Przykład doboru instalacji
3.2 Diody bocznikujące i uwzględnienie cienia w procesie
projektowania instalacji
3.3 Degradacja napięciem indukowanym PID
3.4 Prąd upływu
3.5 Instalacja odgromowa
3.6 Myć czy nie myć
3.7 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.7.1 System nadążny
3.7.2 Odstępy między rzędami
3.8 Unikamy pętli
3.9 Zwarcie doziemne generatora PV
3.10 Przewody w instalacji PV
3.11 Mocowanie i montaż modułów i inwerterów
3.12 Patrzymy instalatorowi na ręce
4. EKONOMIKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
4.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
4.2 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
4.3 Koszty eksploatacji i opodatkowanie przychodów
z instalacji fotowoltaicznej
4.4 Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej

Sklep