Szukaj na tym blogu

wtorek, 23 grudnia 2014

Zastępowanie węgla węglem - polska walka ze smogiem

Po paśmie sukcesów walki z niską emisją, w której prym wiedzie Kraków polska stolica zimowego smogu coraz silniej rysuje się kontrofensywa lobby węglowego, które wszelkimi sposobami próbuje nie dopuścić do ograniczenia spalania węgla w Polsce nawet kosztem naszego zdrowia. Widać pierwsze sukcesy kontrofensywy. Najbardziej spektakularną był wyrok sądu uchylający zakaz palenia węglem w Krakowie. Drugim jest wprowadzenie do programów ograniczenia niskiej emisji realizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiWG zapisów umożliwiających dotowanie z publicznych pieniędzy wymiany palenisk węglowych na węglowe. Naiwnie tłumaczone, że wysoko sprawny kocioł będzie źródłem mniejszej emisji. Problem w tym, że przy braku norm na sam węgiel oraz polskiej mentalności spalania wszystkiego wymiana starego śmieciucha na nowego śmieciucha nic nie zmienia w rzeczywistym poziomie emisji. Trzecia kwestia to sama, jakość węgla, która dodatkowo pogarsza całą sytuację. Wprowadzenie norm na węgiel tak hucznie zapowiadane także utknęło gdyż po wstępnej analizie okazało się, że większość polskiego węgla nie spełniłaby parametrów jakościowych, więc w imię nie drażnienia górników zapewne norm długo jeszcze nie będzie. I na koniec widać pierwsze zwiastuny kontr kampanii medialnej. Coraz częściej można usłyszeć doniesienia, że to wcale nie domowe paleniska są głównym źródłem smogu. Ludzie z tytułami doktorów, profesorów zaczynają udowadniać, że przecież największym źródłem niskiej emisji jest przemysł, samochody i na końcu ten spalany w domach węgiel. Za dużo tytułów przed nazwiskiem chyba przysłania czasem najprostsze korelacje. Nie trzeba być profesorem czy doktorem, aby zauważyć, że problem smogu rośnie w przeciwnym kierunku do słupka na termometrze. Najgorsze powietrze w Krakowie, lecz nie tylko jest w miesiącach zimowych.

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/iseo/

Problem niskiej emisji to jedno z największych wyzwań miast takich jak Kraków, jakie działania powinny zostać podjęte a jakie są nie skuteczne to tematy Kongresu Niskiej Emisji 19 marzec 2015, Kraków


piątek, 12 grudnia 2014

Moc czynna, bierna i pozorna falownika fotowoltaicznego


Prąd przemienny ma przebieg sinusoidalny, gdzie zmiany napięcia i natężenia prądu podlegają cyklicznym zmianom z częstotliwością 50 Hz. Jeżeli między prądem a napięciem nie ma żadnego przesunięcia, w tym samym czasie występują maksymalne wartości prądu i napięcia, następnie jednocześnie prąd i napięcie przechodzą przez zero, cała generowana moc jest mocą czynną.

Jeżeli prąd i napięcie są przesunięte o pewien kąt fi, oprócz mocy czynnej zaczyna pojawiać się moc bierna. W skrajnym przypadku między prądem a napięciem może występować przesunięcie fi = 90°, w takim przypadku, gdy napięcie osiąga szczytową wartość, prąd równa się zero i na odwrót. Generowana moc jest mocą bierną.

Moc czynna P jest to moc w układach prądu przemiennego, która jest zamieniana na pracę lub energię. Jednostką mocy czynnej jest wat [W].

Moc bierna Q jest to moc w układach prądu przemiennego, która nie jest zamieniana na pracę lub energię, ma charakter pulsacyjny, cyklicznie jest pobierana i oddawana do sieci. Istnienie mocy biernej związane jest z działaniem urządzeń elektrycznych, jak silniki czy kondensatory, do pracy których istnienie mocy biernej w sieci jest niezbędne. Z uwagi na charakter mocy biernej można ją podzielić na indukcyjną i pojemnościową. Choć moc bierna nie jest zamieniana na pracę, to jednak wiąże się z kosztami jej przesyłu. Jednostką mocy biernej jest war [var] (ang. var – Volt Ampere Reactive).

Moc pozorna S jest to moc w układach prądu przemiennego, która jest geometryczną sumą mocy biernej i czynnej. Jednostką mocy pozornej jest woltoamper [VA]

Z punktu widzenia właściciela instalacji fotowoltaicznej najbardziej korzystne jest, aby falownik utrzymywał współczynnik mocy, czyli cos(fi)=1, gdyż wtedy cała generowana moc będzie mocą czynną. Z kolei z uwagi na funkcjonowanie całej sieci elektroenergetycznej operatorzy sieci wymagają zwłaszcza od większych instalacji, aby część mocy dostarczanej do sieci miała charakter mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej.

Poprawna konfiguracja falownika jest szczególnie istotna w przypadku instalacji PV wykonywanych dla  firm które ponoszą koszty przekroczenia dozwolonego wskaźnika mocy biernej. Szczególnie kosztowne może być prze-kompensowanie mocy biernej pojemnościowej za którą zakłady energetyczne naliczają wysokie kary. Należy dodać że właściciele mikro instalacji nie mają obowiązku kompensacji mocy biernej przez posiadane przez nich mikro instalacje i powinny być one tak konfigurowane aby cos(fi)=1.

Więcej o doborze falownika w instalacji w książce 

wtorek, 25 listopada 2014

Napięciowy zakres pracy falownika

Każdy falownik charakteryzuje kilka poziomów napięcia DC, przy którym różny będzie stan jego pracy. Analizując wykres zależności mocy falownika od napięcia po stronie DC zauważany, że zazwyczaj napięcie startu Vstart jest powyżej napięcia minimalnego pracy Vmin lecz poniżej dolnej granicy napięcia MPPt Vmppt-min. Zapis ten należy interpretować tak, że gdy napięcie po stronie DC przekroczy Vstart falownik się załączy i zacznie szukać punkt mocy maksymalnej. Jeżeli punk ten będzie powyżej Vmin falownik podejmie pracę, lecz dopóki napięcie nie przekroczy Vmppt-min falownik nie będzie w stanie pracować z mocą maksymalną (nominalną). Jedynie w zakresie napięcia DC powyżej Vmppt-min i poniżej Vmppt-max falownik jest w stanie pracować z mocą maksymalną przy czy przy napięciu Vnom osiąga najwyższą sprawność konwersji DC/AC. Przy przekroczeniu Vmppt-max zazwyczaj także możliwa jest jeszcze praca falownika aż do napięcia maksymalnego, przy czym jego moc szybko i liniowo jest redukowana w celu ochrony tranzystora mocy.

Napięciowy zakres pracy falownika w funkcji mocy.
Napięciowy zakres pracy falownika w funkcji mocy. 
Każdy producent powinien zawsze podawać powyższe zakresy napięciowe pracy i w oparciu o niego powinny być konfigurowane łańcuchy modułów. Konfiguracja powinna być tak wykonana, aby napięcie nominalne na łańcuchach modułów było możliwie blisko napięcia nominalnego (optymalnego) V nom. W przypadku większości konstrukcji falowników oznacza to pracę bliżej górnej niż dolnej granicy V mppt. Dodatkowo w każdych warunkach temperatury napięcie nie powinno wyjść poza zakres MPPT gdyż tylko wtedy mamy pewność, że niezależnie od temperatury falownik będzie mógł pracować z mocą maksymalną. Duży problem pojawia się w przypadku wykorzystania przemysłowych modułów 60 ogniwowych 250 - 260 W do mikroinstalacji. W takim przypadku trudna jest optymalna konfiguracja prądowo napięciowa. 

Więcej o doborze falownika w instalacji w książce 
 

niedziela, 9 listopada 2014

Czy chińskie falowniki zdominują europejski rynek ?

Poprzez analogię do rynku modułów fotowoltaicznych wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego jeszcze chińskie falowniki nie zdominowały europejskiego rynku? Czy problemem jest tu cena, jakość, brak znanej marki? W mojej ocenie problem leży zupełnie gdzie indziej. Zaczynając od końca marka w instalacjach fotowoltaicznych niema największego znaczenia. Wśród inwestorów nawet największe marki jak SMA są słabo rozpoznawalne. Z tego powodu dość łatwo wypromować na rynku dowolną markę. Problemem nie jest także technologia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat chińscy producenci zrobili olbrzymi postęp w zakresie oferowanych produktów. Nie oznacza to, że każdy chiński falownik jest doskonały, ale wśród dość szerokiego grona urządzeń można znaleźć kilka rodzynków, którzy posiadają wysokiej, jakości produkty z ładnym design. Także cena chińskich produktów jest bardzo atrakcyjna często 50% niższa niż głównych europejskich producentów przy tej samej funkcjonalności i porównywalnej jakości.

Dlaczego zatem chińczycy nie zdominowali do tej pory europejskiego rynku?

W mojej ocenie problem chińskich producentów opiera się o trzy płaszczyzny. Pierwszą z nich jest dostępność produktów w europie. Chińczycy nie chcą produkować na magazyn podobnie jak i europejscy producenci jednak ci drudzy mają tą przewagę, że posiadają ugruntowaną pozycję na rynku i dystrybutorów, którzy kupują na magazyn ich produkty a dodatkowo dostawa nie wymaga kilkutygodniowego transportu morskiego. Potwierdzeniem tej tezy jest marka Growatt, która nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych chińskich producentów, lecz jako jedna z pierwszych stworzyła wolnocłowe magazyny w europie i znacząco zwiększyła sprzedaż. Drugim problemem jest serwis. W przeciwieństwie do modułów PV falowniki są bardziej awaryjne a ich montaż i konfiguracja wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Szczególnie na nowych rynkach wykonawcy wolą oferować produkty dla, których mają wsparcie techniczne nawet, jeżeli są one droższe. Ostatnią kwestią jest promocja i marketing. Obecnie na rynku nie da się budować sprzedaży nawet najlepszych produktów bez nakładów na marketing w tym na szkolenia produktowe. Jednym z filarów sukcesu firmy SMA i przywiązania wielu wykonawców do tej marki były szkolenia i działania marketingowe, które przynoszą korzyści marce do tej pory mimo znaczącego ograniczenia działań w sferze promocji.

Odpowiedź na pytanie czy chińskie falowniki zdominują europejski rynek nie jest łatwe i w dużej mierze zależy od samych chińczyków ich podejścia. Zdecydowanie widać, że wiele firm zauważyło, że nie da się budować sprzedaży bez dostępności produktów w europie i zaczęło uruchamiać wolnocłowe magazyny. Za dostępnością produktów nie zawsze w parze idą działania promocyjne i zaplecze serwisowe. Niemniej jednak w mojej ocenie udział chińczyków w europejskim rynku falowników będzie rósł, choć nie spodziewałbym się tak szybkiej dominacji jak w przypadku modułów PV.

poniedziałek, 27 października 2014

Ekonomika instalacji PV, linia demarkacyjna a finansowanie - PULS RYNKU

Puls rynku poświęcony ekonomice instalacji fotowoltaicznych, zagadnieniu linii demarkacyjnej i finansowanie OZE oraz współpracy fotowoltaiki z pompą ciepła.
 

czwartek, 16 października 2014

Omijanie ceł antydumpingowych na moduły PV - bardzo niebezpieczna praktyka

Wiele firm licząc na szybki zysk próbuje ominąć cła antydumpingowe nałożone przez UE na moduły krystaliczne z Chin narażając nie tylko siebie ale także swoich kontrahentów na poważne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność karna za omijanie ceł antydumpingowych spoczywa nie tylko na nieuczciwych importerach, lecz także na ich odbiorcach, którzy świadomie lub nie współuczestniczą w przestępstwie. Zakup towarów wprowadzonych na rynek wspólnotowy na podstawie sfałszowanych dokumentów w celu uniknięcia podatków jest przestępstwem podobnie jak np. zakup przemycanego paliwa.

Obecnie cena minimalna dla modułów sprowadzanych z Chin jest ustalona na poziomie 0,52 euro/Wp z tego względu minimalna cena po jakiej teoretycznie możliwy jest legalny zakup modułów z krzemu krystalicznego to 0,525 euro/Wp (CIF kontener) każda tańsza oferta powinna spowodować u nas zapalenie się czerwonej lampki dlaczego ta cena jest niższa? Bardzo często importer szybko rozwieje nasze wątpliwości oświadczeniem (ustnym), że moduły nie są chińskie, lecz malezyjskie, tajlandzkie, koreańskie, wietnamskie itd. i na tej podstawie mogą być sprowadzane po cenie niższej. Problem w tym, że w zdecydowanej większości przypadków kraje te służą jedynie do reimportu oryginalnie chińskich produktów. Proceder wygląda tak, że firma X produkuje moduły w Chinach eksportuje je do kraju gdzie "załatwienie" wszelakiej dokumentacji nie stanowi problemu np. Tajlandii tam nowo otwarta "fabryka" wytwarza nowe nalepki na moduły i dokumenty a następnie reeksportuje produkt dalej do Europy z fałszywymi dokumentami pochodzenia. Często w celu optymalizacji kosztów reeksport odbywa się w oparciu o wynajęty magazyn wolnocłowy a fikcyjna fabryka nawet nie udaje, że coś produkuje poza dokumentami. Jest to przypadek najłatwiejszy do wykrycia oszustwa.

Kupując moduły w celu uniknięcia daleko idących konsekwencji z odpowiedzialnością karną na czele zapoznaj się z poniższymi zaleceniami:

 • unikaj modułów krystalicznych w cenie poniżej 0,525 euro/Wp (cena możliwa do uzyskania tylko przy zamówieniach kontenerowych bezpośrednio od chińskiego producenta cena paletowa nie powinna być niższa niż 0,54)
 • jeżeli masz ofertę tańszą niż 0,525 euro/Wp sprawdź skąd pochodzi producent oferowanych modułów
 • jeżeli firma produkcyjna jest firmą oryginalnie chińską lub powiązaną z firmą chińską a importer twierdzi że posiada ona fabryki poza chinami poproś o świadectwo pochodzenia (ang. certificate of origin) koniecznie dla modułów oraz ogniw. Brak takiego dokumentu z pewnością będzie oznaczać oszustwo. Z kolei, jeżeli importer przedstawi sfałszowany dokument bierze na siebie dodatkową odpowiedzialność za fałszerstwo.
 • sprawdź wszelkie dokumenty produktu jak certyfikaty ICE, CE czy zostały wydane na firmę chińską czy rzeczywiście na spółkę córkę zlokalizowaną poza Chinami.
 • sprawdź gdzie jest zlokalizowana rzekoma fabryka modułów czy posiada jakieś certyfikaty jak np. ISO
 • upewnij się, że otrzymasz dokumenty wywozowe dla modułów i ogniw, które jasno wskazują, że opuściły one kraj inny niż Chiny i nie były one wyeksportowane z magazynu wolnocłowego.
 • kupując moduły w cenie niższej niż 0,525 euro/Wp uzyskaj oświadczenie na piśmie od swojego kontrahenta, że moduły nie pochodzą z Chin i nie zostały jedynie przeładowywane w kraju wywozu celem ominięcia ceł antydumpingowych.

Przeglądając ogłoszenia na portalach branżowych czy aukcyjnych aż roi się na nich od ofert produktów, które z dużą dozą prawdopodobieństwa są produktami importowanymi z naruszeniem prawa. Patrząc na skalę procederu jest tylko kwestią czasu jak służby celne zaczną postępowania kontrolne. Pytanie czy te kilka centów na wacie warte jest później nieprzespanych nocy?

wtorek, 30 września 2014

Prosument, net metering i premiera książki na targach Renexpo w warszawieNa targach Renexpo odbyła się także premiera książki "Instalacje fotowoltaiczne" i spotkanie z autorem, Poniżej kilka wybranych zdjęć. O książce i tematach związanych z fotowoltaiką rozmawiają Bogdan Szymański i Grzegorz Burek.czwartek, 18 września 2014

III Wydanie książki instalacje fotowoltaiczne

W przedpremierowej sprzedaży dostępne jest już trzecie wydanie książki "Instalacje Fotowoltaiczne" Link do sklepu globenergia. W trzecim wydaniu czytelnicy znajdą nowe materiały zarówno z zakresu modułów fotowoltaicznych, falowników jaki i zasad doboru instalacji . To co jednak najbardziej będzie odróżniać III edycję od poprzednich to jej hybrydowa koncepcja wydania. Oprócz wersji papierowej zostanie uruchomiony dedykowany serwis dla posiadaczy książki www.pv.globenergia.pl na którym będą publikowane materiały dodatkowe i aktualizacje. Premiera serwisu przewidziana jest końcem września a w pierwszej kolejności zostaną na nim zamieszczone wypełnione wnioski o zgłoszenie mikroinstalacji oraz szczegółowe wyliczenia ekonomiki mikroinstalacji dla firm i osób prywatnych także z dofinansowaniem w ramach Prosumenta.Hybrydowa konstrukcja książki jest sposobem rozwiązania największego problemu papierowych wydań jakim jest szybka dezaktualizacja części treści zwłaszcza poświęconych ekonomice czy prawu.

wtorek, 16 września 2014

Puls Rynku - prawo budowlane, zakaz palenia węglem, nacjonalizacja krymskiej fotowoltaiki

Przegląd wydarzeń tygodnia.
 • Nowelizacja prawa budowlanego i jego wpływ na inwestycje wiatrowe
 • Zakaz palenia węglem w Zakopanem
 • Kulisy nacjonalizacji krymskiej fotowoltaiki i niejasne interesy Activ Solar na Ukrainie

poniedziałek, 15 września 2014

Częstotliwość jako parametr “ilości” energii w sieci

Często spotykam się z pytaniem czy niezależna praca mikroelektrowni fotowoltaicznych stanowi zagrożenie dla destabilizacji sieci energetycznej? Czy brak bezpośredniej kontroli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nad mikroelektrowniami nie jest niebezpieczny? Każdy falownik fotowoltaiczny, choć pracuje niezależnie od OSD w sposób ciągły monitoruje parametry energii elektrycznej w sieci i dostosowuje się do nich. Z tego względu falownik fotowoltaiczny nie podejmie pracy bądź ją zakończy, jeżeli wartość napięcia czy częstotliwości jest poza ustalonym zakresem. Szczególnie częstotliwość jest tu kluczowym parametrem gdyż w skali całego systemu energetycznego jest miara ilości mocy w systemie. To kontrola tego parametru nie pozwoli falownikowi na podjęcie pracy, jeżeli podaż mocy przewyższa popyt na nią.  

Częstotliwość polskiego jak i europejskiego systemu elektroenergetycznego wynosi 50 Hz. Oznacza to, że wszystkie turbiny generatorów w elektrowniach jak również silniki w urządzeniach zasilanych energią elektryczną wirują ze ściśle określoną prędkością wyznaczoną przez częstotliwość prądu - 50Hz. W przypadku niedopasowania mocy odbieranej w stosunku do wytwarzanej będzie następować zmiana częstotliwości. Zmiana ta będzie wywołana zmianą prędkości obrotowej wszystkich mas wirujących, jakie są w systemie. Analiza tej zmiany pozwala ocenić czy w sieci jest nadmiar czy niedobór energii.


Wpływ częśtotliwości na ilość energii w sieci


Jeżeli pomiar częstotliwości wskazuje wynik poniżej 50 Hz oznacza to, że wszystkie maszyny wirujące w systemie (turbiny, silniki, prądnice) zaczynają obracać się za wolno. W systemie energetycznym potrzeba więcej mocy.Wpływ częśtotliwości na ilość energii w sieci

Jeżeli pomiar częstotliwości wskazuje wynik powyżej 50 Hz oznacza to, że wszystkie maszyny wirujące w systemie (turbiny, silniki, prądnice) zaczynają obracać się za szybko. W systemie energetycznym występuje nadmiar mocy.

piątek, 29 sierpnia 2014

Wybór typu falownika

Krótki wykład na temat różnic między typami falowników i ich wyborze do instalacji. W filmie odpowiedz dlaczego najczęściej wybierane są falowniki beztransformatorowe oraz dlaczego gdy potrzebny w instalacji jest falownik transformatorowy wybrać ten z oznaczeniem HF.

środa, 27 sierpnia 2014

Wybór typu instalacji fotowoltaicznej

W filmie podstawowe różnice między instalacjami wyspowymi i sieciowymi oraz odpowiedz na pytanie dlaczego instalacja sieciowa jest zazwyczaj lepszym wyborem. 

niedziela, 24 sierpnia 2014

Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika

W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.

Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:

 • Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.
 • Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.
 •  W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.

Bardzo często wzrost napięcia w sieci i wyłączenie się falownika jest mylnie interpretowane jako efekt zbyt bliskiego sąsiedztwa trafostacji. W rzeczywistości to duża odległość od stacji trafo przyczynia się do wysokiej impedancji sieci w miejscu przyłączenia, wzrostu napięcia i w konsekwencji wyłączania falownika

niedziela, 10 sierpnia 2014

Czy warto kupić używaną elektrownię fotowoltaiczną z Niemiec?

Ostatni wpis na temat zakupu modułów z defektem spotkał się z licznymi pytaniami w kwestii zakupu używanej elektrowni fotowoltaicznej w szczególności falowników oraz modułów. Czy warto rozważyć taki zakup?

Zakup używanej elektrowni fotowoltaicznej to nie zakup używanego niemieckiego samochodu. W Niemczech w 95% przypadków nie demontuje sie modułów i falowników z powodu wymiany na lepsze nowsze modele czy z uwagi na bankructwo inwestora, lecz z uwagi na znaczące nietrzymanie parametrów przez urządzenia. Moduły to urządzenia, które mogą bezawaryjnie pracować 15-25 lat i zazwyczaj nikt ich nie wymienia szybciej o ile nie zaczynają ujawniać się wady ukryte bądź wady powstałe na etapie montażu czy eksploatacji. Takie moduły po demontażu często są kupowane w cenie "złomu" w Niemczech i często próbuje się je sprzedać w rynkach wrażliwych na cenę jak Polska. Często moduły z demontażu oferuje się w Polsce w cenie 30-50% niższej od nowych, co jest ceną zdecydowanie zbyt wygórowaną biorąc pod uwagę, jakość produktu i możliwego czasu jego pracy. Podobna sytuacja dotyczy falowników z tą różnicą, że nawet falownik renomowanego producenta z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie pracował bezawaryjnie dłużej niż 10- 15 lat. Należy pamiętać ze falownik to element instalacji fotowoltaicznej, który jest najbardziej awaryjny i charakteryzuje się najkrótszym okresem życia. Kupując urządzenie, które ma za sobą 5-7 lat pracy należy mieć na uwadze, że kupujemy urządzenie, które połowę życia ma już za sobą i dodatkowo wkracza w okres, w którym awaria jest coraz bardziej prawdopodobna. Problemem będzie także dokumentacja techniczna starszych sprowadzanych falowników. Brak deklaracji zgodności i potwierdzenia spełniania odpowiednich norm może być przyczyną odmowy przyłączenia elektrowni, PV opartej na takich falownikach.

Jeżeli danych sprzęt fotowoltaiczny nie był bezpośrednio przez nas demontowany lub nie mamy 100% pewności pochodzenia oraz przyczyn demontażu zdecydowanie odradzałbym zakup tego typu urządzeń. W innym przypadku należy liczyć się z dużym ryzykiem, że zakupione urządzenia nie spełnią naszych oczekiwań.

poniedziałek, 21 lipca 2014

Czy warto kupić moduły fotowoltaiczne z defektem?

Polski rynek fotowoltaiczny jest zdecydowanie rynkiem najniższej ceny a z uwagi, że moduły fotowoltaiczne to ok 50% kosztów instalacji wieli inwestorów szuka na tym polu tańszych rozwiązań. Z tego też powodu można znaleźć oferty podobne do tej.

Cytat""Oferowane moduły zawierą wady polegającą na drobnym pęknięciu jednej z płytek lub innej wadzie optycznej(np. ciało obce). Wada ta często jest mało widoczna i ma ułamkowy wpływ na redukcję mocy. Z czasem w miejscu pęknięcia płytki może się pojawić delikatne odbarwienie modułu. Z powodu tej drobnej wady moduły są oferowane z dużą bonifikatą jednakże moduły są pełnowartościowymi generatorami energii elektrycznej."

Plus za to, że sprzedawca poinformował o wadzie, ale czy warto kupić tego typu moduł w cenie 30 - 40 % niższej od rynkowej?

Z mojego doświadczenia zdecydowanie odradzam tego typu oferty. Należy mieć na uwadze, że moduły fotowoltaiczne są zasadniczo nie naprawialne. Oznacza to, że jeżeli wspomniana wada obniży wydajność bądź przyczyni się do jego uszkodzenia będzie konieczna wymiana całego modułu. A co może spowodować owa niewielka wada w postaci pęknięcia? Z dużą dozą prawdopodobieństwa tego tupu moduły zbudowane są z niskiej klasy ogniw. Pęknięcia w ogniwie są miejscem zwiększonego oporu dla przepływającego prądu, co będzie skutkować przegrzewaniem się ogniw, szybkim spadkiem wydajności, przepaleniem się modułu.


Początek przepalania się ścieżek na uszkodzonym module PV
Przepalenie się modułu z uszkodzonymi ogniwami

Warto pamiętać że elektrownia fotowoltaiczna powinna pracować bezawaryjnie minimum przez 15 lat. Stosując uszkodzone moduły żywotność modułów będzie radykalnie skrócona.

sobota, 12 lipca 2014

Początkowy wzrost mocy modułów CIGS

Moduły typu CIGS to jedne z najlepszych a ciągle niedocenianych typów modułów na rynku. Na tle innych technologii cienkowarstwowych charakteryzują się wysoką sprawnością. Na tle modułów z krzemu krystalicznego charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem oraz niskim temperaturowym współczynnikiem mocy

moduły CIGS
Moduły CIGS

CIGS-y na tle technologii krzemowych mają jeszcze jedną zaletę którą jest zjawisko Light Soaking Effect które moglibyśmy przetłumaczyć, jako Efekt Wygrzewania (Nasycenia) Światłem. Obserwowane jest ono w przypadku modułów typu CIGS/CIS i objawia zwiększeniem początkowej mocy modułu o 1- 3 % w stosunku do mocy nominalnej pod wpływem oświetlenia światłem. Dla porównania klasyczne moduły krzemowe w pierwszych godzinach pracy tracą 1-3% mocy nominalnej. Zjawisko to można porównać do pracy silnika spalinowego, którego osiągi rosną wraz z nagrzaniem się. W przypadku modułów typu CIGS wzrost wydajności związany jest z nasyceniem fotonami zewnętrznej warstwy budującej złącze P-N, dzięki czemu staje się ona wysoce typu N. Stan taki powoduje ograniczenie bariery dla przemieszczania się elektronów z obszaru CIGS do elektrody górnej w efekcie wzrasta nieznacznie prąd i napięcie w punkcie mocy maksymalnej modułu. Light Soaking Effect powoduje, że wydajność modułów typu CIGS rozumiana, jako ilość kWh wyprodukowanych z kWp zainstalowanej mocy jest nieco wyższa niż dla typowych modułów z krzemu krystalicznego. Przy wyborze modułu typu CIGS warto pamiętać aby zawsze stawiać na moduły z ramką. Moduły bez ramkowe choć sporo tańsze sprawiają znacznie większe problemy montażowe oraz mają sporo niższą wytrzymałość mechaniczną.

środa, 25 czerwca 2014

W co grają zakłady energetyczne

W mediach pojawia się coraz więcej doniesień pochodzących z zakładów energetycznych mówiących o zagrożeniach, jakie niosą za sobą mikroinstalacje oraz rynek prosumencki. W większości są to powielane mity, półprawdy oraz kłamstwa, których powielanie ma na celu zacementowanie obecnego stanu rzeczy i blokowanie rynku prosumentów. Często poruszaną kwestią przez zakłady energetyczne jest wzrost cen dystrybucji energii z uwagi na fakt, że produkując energię na potrzeby własne nie kupujemy jej, więc koszty stałe dzielone są na mniejszą liczbę sprzedanych kWh. Argument ten jest tak absurdalny, że trudno nawet z nim dyskutować równie dobrze można by powiedzieć, że wysokie koszty przesyłu energii wynikają z produkcji ergo oszczędnych urządzeń. Koszty dystrybucji energii są w Polsce wysokie, ale wynikają one bardziej ze słabej gospodarności ZE i zaniedbań infrastrukturalnych niż przyczyn zewnętrznych. Rozwój rynku prosumenckiego i mikrogeneracji może obniżyć faktyczne koszty przesyłu energii gdyż rozproszona produkcja energii skraca odległość przesyłu energii a co za tym idzie koszty przesyłu.

Kolejną tezą, z jaką możemy się spotkać to ryzyko destabilizacji sieci energetycznej przez załączające się i wyłączające mikroźródła. Po pierwsze żeby mówić o jakimkolwiek wpływie na sieć mikroźródła musiałby mieć jakiś istotny udział w bilansie. Zakładając nawet, że w Polsce pojawiłoby się klimat do montażu mikroźródeł to przez najbliższe 5 - 10 lat możliwe jest uzyskanie zaledwie kilku % udziału w rynku mocy, więc jest to problem zupełnie nie na ten etap rozwoju mikroźódeł. Jednocześnie należy jasno zaznaczyć że każda sieć wymaga bilansowania gdyż zapotrzebowanie na moc jest różne w różnych godzinach dla przykładu 24 czerwca w polskim systemie energetycznym zapotrzebowanie na moc o 6:00 wynosiła 14,5 GW o 7 już 18 GW a w południe 20 GW. Włączenia i wyłączenia się z systemu dużych odbiorców przemysłowych jest dla systemu znacznie bardziej kłopotliwe niż lokalnych mikroźródeł, które z uwagi na swój rozproszony charakter są łatwiejsze do bilansowania. Bardzo dokładnie można także prognozować moc dyspozycyjną z mikroźródeł w oparciu o prognozowane warunki atmosferyczne jednak trzeba mieć do tego wiedzę i narzędzia i pewnie tego najbardziej obawiają się energetycy. Biorąc pod uwagę standardy współpracy mikroźródeł z siecią stosowane zabezpieczenia mówienie o destabilizacji sieci przez rozwój rynku prosumenckiego jest nieporozumieniem.

Prowadzona akcja propagandowa ma na celu wywarcie presji i budowanie uzasadnienia do obecnego blokowania rozwoju rynku prosumenckiego. Mimo iż od ponad pół roku możliwe jest przyłączanie mikroźródeł do sieci nie doczekaliśmy się rozwiązania podstawowych kwestii. W szczególności:
 1.  Dlaczego OSD nie ustaliły jednego wspólnego standardu współpracy mikroźródeł z siecią ?
 2.  Dlaczego OSD nie ustaliły jednych wspólnych warunków odbiorów mikroinstalacji ?
 3.  Dlaczego OSD nie ustaliły jednych wspólnych wymagań odnośnie norm i dokumentacji ?
 4.  Dlaczego OSD nie ustaliły jednych wspólnych zasad rozliczeń za energię wyprodukowaną ?
 5.  Dlaczego w ramach poszczególnych OSD poszczególne rejony stosują różne praktyki i wymagania opisane w punktach 1 - 3 ?
 6. Dlaczego Ministerstwo Gospodarki oraz URE tolerują zachowania zakładów energetycznych i nie podejmują działań które uporządkowałyby ten bałagan standaryzując wymagania dla całego kraju.

piątek, 13 czerwca 2014

Kto finansuje montaż układu rozliczeniowego w przypadku mikroinstalacji?

Znowelizowana ustawa prawo energetyczne jasno definiuje, że w przypadku przyłączenia mikroinstalacji koszt montażu układu zabezpieczającego oraz rozliczeniowo pomiarowego, który jest licznikiem dwukierunkowym ponosi zakład energetyczny. Zapis ten jest tak jasny i oczywisty, że nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych jednak wielu właścicieli mikroinstalacji skarży się, że zakłady energetyczne wymuszają na nich montaż i finansowanie drugiego licznika między falownikiem a miejscem przyłączenia falownika do instalacji w budynku.

Umiejscowienie liczników w przypadku montażu mikroinstalacji
Umiejscowienie liczników w przypadku montażu mikroinstalacji  (1) licznik dwukierunkowy montowany w miejscu obecnego licznika (2) licznik energii wyprodukowanej montowany między falownikiem a miejscem przyłączenia.

Chodzi o licznik oznaczony, jako 2 jest to licznik jednokierunkowy, który zlicza ilość produkowanej przez elektrownię fotowoltaiczną energii. Montaż tego licznika nie wynika bezpośrednio z prawa energetycznego nie jest też potrzebny do określenia ilości sprzedanej energii gdyż tą informację podaje licznik dwukierunkowy (1). Konieczność montażu tego licznika wynika z faktu, że art. 9 ust 2 prawa energetycznego nakłada na zakład energetyczny (OSD) obowiązek półrocznego sprawozdania ilości energii wyprodukowanej z mikroinstalacji. Informacji tych nie można odczytać z licznika dwukierunkowego (ot taki lapsus w ustawie) gdyż nie widzi on ilości energii skonsumowanej na potrzeby własne. Z tego powodu zakłady energetyczne żądają montażu drugiego licznika (2) gdyż informacje z niego odczytane są im potrzebne do sporządzenia raportu do URE. Skoro obowiązek, o którym mowa jest nałożony na zakład energetyczny to zakład energetyczny powinien finansować montaż układu pomiarowego, który pozwoli mu wypełnić ustawowy obowiązek! Na takim stanowisku stoi także Urząd Regulacji Energetyki.

Z powodu powyższej argumentacji w przypadku problemów z zakładami energetycznymi proponuję przedstawić im powyższą argumentację, jeżeli to nie pomoże skierować skargę do URE. Ostatecznością jest sprawa sądowa z góry wygrana, ale nieprzyjemna dla każdej ze stron.


piątek, 30 maja 2014

Czy duże instalacje fotowoltaiczne mają szansę na rozwój po wejściu ustawy o OZE ?

Po wejściu ustawy o OZE rozwój większych instalacji PV stanie raczej pod znakiem zapytania. Zwłaszcza te realizowane przez małych i średnich inwestorów, którzy chwieliby zainwestować w instalację PV o mocy 1 lub kilku MW.

Kto będzie mógł budować elektrownie, OZE po wejściu ustawy?

Należy mieć na uwadze fakt, że po wejściu ustawy "wsparcie" będzie otrzymywał tylko ten, kto wygra aukcję a nie jak obecnie każdy, kto zbuduje elektrownię.

Kto będzie mógł brać udział w aukcji?

Firma, która przejdzie ocenę formalną i będzie posiadać min:
 • Warunki przyłączenia i zawartą umowy przyłączeniową (zapis ten sprawia że nie wygrywając aukcji ZE może wymóc na nas współfinansowanie przyłącza które nie będzie nam potrzebne )
 • Prawomocne pozwolenie na budowę (zapis ten oznacza, że na etapie aukcji konieczne będzie posiadanie projektu budowlanego i przejście całej drogi formalnej)
 • Decyzję środowiskową

Kto wygra aukcję?

Słowo aukcja nie do końca tu pasuje będzie to raczej konkurs ofert z ceną minimalną. Prezes URE nie rzadziej niż raz w roku ogłosi konkurs na określoną ilość MWh zielonej energii. Za pomocą platformy internetowej każdy, kto zostanie dopuszczony do aukcji będzie mógł złożyć swoją ofertę. Wygrywają ci, którzy zaproponują najmniej. Reszta czeka na kolejną szansę.

Jaka będzie cena minimalna ?

Cena minimalna będzie inna dla każdego OZE ogłaszana nie później niż 60 dni przed aukcją (60 dni to bardzo krótki okres, co oznacz, że przygotowania do aukcji inwestor będzie musiał podjąć na długo przed poznaniem ceny, po jakiej będzie miał szansę sprzedawać energię)

Kto określi cenę minimalną ?

Minister gospodarki w oparciu o wyniki analiz ekonomicznych opracowywanych przez jednostki naukowo badawcze i doradcze - czyli przez osoby niemające większego pojęcia o kosztach elektrowni OZE.

Dlaczego będzie trudno zrealizować instalację PV po wejściu ustawy?

System premiuje rozwiązania najtańsze i dostarczające więcej niż 4000 MWh/MW/rok czyli głównie biomasę ewentualnie biogaz. Raczej większość inwestorów, którzy biznes nie traktują, jako hazard nie podejmie ryzyka wydatku rzędu 60-90 tyś zł/MW, aby przygotować inwestycję do aukcji, którą nie dość, że nie wiadomo czy wygra to nie wiadomo nawet, jaka może być minimalna cena na aukcji.

czwartek, 22 maja 2014

Mikroinstalacja fotowoltaiczna - formalności, dotacje, cena sprzedaży energii

Zmiana prawa oraz zbliżający się program dotacji w programie prosument sprawia coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Z jakimi formalnościami oraz korzyściami muszą liczyć się osoby prywatne oraz prawne (firmy).

Firma
Osoba prywatna
Koncesja
Wymagana
Niewymagana do 40 kW
Dotacja w ramach programu prosument NFOŚiGW
Brak możliwości otrzymania
Możliwość otrzymania do 40 % wartości instalacji (po odliczeniu kosztów efektywnie ok 25%)
Przyłączenie do sieci  
Bezpłatne do 40kW - koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Bezpłatne do 40kW - koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Cena sprzedaży energii
Ustalona ustawowo, jako cena energii z poprzedniego roku ok. 0,2 zł/kWh
Ustalona ustawowo, jako 80% ceny energii z poprzedniego roku ok. 0,16 zł/kWh
Zielone certyfikaty
Przysługują - dodatkowy przychód ok 0,2 zł/kWh
Nie przysługują
Odliczenia podatkowe
Możliwość odliczenia podatku VAT od wartości brutto instalacji oraz obniżenie podstawy opodatkowania amortyzując instalację.
Brak możliwości odliczenia
Opodatkowanie wyprodukowanej energii
Opodatkowanie na zasadach ogólnych wyprodukowanej energii VAT + podatek dochodowy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.
Brak podatku VAT, Konieczność zapłaty podatku dochodowego od uzyskanych przychodów na zasadach ogólnych - brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.  

Podsumowując wykonując mikroinstalację jako firma więcej zyskamy na sprzedaży energii jednak konieczne jest uzyskanie koncesji co wiąże się z większą liczbą formalności. Firmy nie mogą skorzystać z dotacji w ramach programu prosument NFOŚiGW (nie wyklucza to innych dotacji). Wykonując mikroinstalację jako osoba prywatna uzyskamy bardzo niską stawkę odsprzedaży energii jednak od strony formalnej bardzo łatwo przyłączyć taką instalację.

niedziela, 11 maja 2014

Jaki typ modułu fotowoltaicznego wybrać ?

Wybór modułu fotowoltaicznego to jedna z najważniejszych decyzji każdego inwestora. Na rynku możemy spotkać 6 podstawowych typów modułów, jakie są główne wady i zalety poszczególnych technologii.

Moduły z krzemu krystalicznego

Moduły polikrystaliczne c-Si 

moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny
moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny
Zalety
 • Atrakcyjna cena
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 15% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Duży wybór dostawców
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
Wady
 • Pstrokaty niebieski kolor nie każdemu inwestorowi się spodoba
 • Duża dostępność oraz prostota budowy sprawia, że łatwo trafić na produkty bardzo niskiej jakości
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni

Moduły monokrystaliczne c-Si 

moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny
moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny
Zalety
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 16% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Atrakcyjny czarny kolor ogniw
 • Duży wybór dostawców
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
 • Dobra wydajność w słabych warunkach oświetlenia
Wady
 • Duża dostępność oraz prostota budowy sprawia, że łatwo trafić na produkty bardzo niskiej jakości
 • Wysoka cena
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni


Moduły quasi-monokrystaliczne c-Si 
moduł fotowoltaiczny quasi-monokrystaliczny
moduł fotowoltaiczny quasi-monokrystaliczny
Zalety
 • Wysoka sprawność zazwyczaj ok 15% ogranicza powierzchnię potrzebną pod montaż
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Relatywnie duża moc jednego modułu ułatwia montaż
 • Dobra wydajność w słabych warunkach oświetlania
 • Niski spadek wydajności w pierwszych godzinach pracy
Wady
 • Mała dostępność
 • Mało atrakcyjny wygląd
 • Wysoki temperaturowy wskaźnik mocy powoduje spadek wydajności w upalne dni

Zasadniczo między modułami z krzemu krystalicznego niema dużych różnic zarówno w budowie jak i wydajności. Różnią się głównie wyglądem i ceną.


Moduły cienkowarstwowe

Moduły z krzemu amorficznego a-Si 
moduł fotowoltaiczny krzemowy amorficzny
moduł fotowoltaiczny krzemowy amorficzny
Zalety
 • Niska cena
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
Wady
 • Problem z korozją warstwy TCO
 • Duży spadek wydajności w pierwszych miesiącach pracy
 • Niska sprawność 6-8% - duże zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Zazwyczaj może współpracować tylko z falownikami transformatorowymi
 • Zazwyczaj posiada budowę bez ramkową co utrudnia montaż i zmniejsza wytrzymałość mechaniczną

Moduły z tellurku kadmu CdTe

moduł fotowoltaiczny CdTe
moduł fotowoltaiczny CdTe
Zalety
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
 • Atrakcyjny czarny wygląd
Wady
 • Problem z korozją warstwy TCO
 • Niska sprawność 8-12% - duże zapotrzebowanie na powierzchnię montażową
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Zazwyczaj może współpracować tylko z falownikami transformatorowymi
 • Zazwyczaj posiada budowę bez ramkową do utrudnia montaż i zmniejsza wytrzymałość mechaniczną
 • Mała dostępność
Moduły z mieszaniny miedzi indu galu i selenu CIGS 

moduł fotowoltaiczny CIGS
moduł fotowoltaiczny CIGS
Zalety
 • Niski temperaturowy wskaźnik mocy powoduje niewielki spadek wydajności w upalne dni
 • Atrakcyjny czarny wygląd
 • Wysoka sprawność jak na moduły cienkowarstwowe
 • Zazwyczaj brak problemu korozji TCO
 • Zazwyczaj można stosować z każdym typem falownika
 • Zysk mocy w pierwszych godzinach pracy z uwagi na efekt nasycenia światłem
Wady
 • Wysoki ciężar w przeliczeniu na m2
 • Ograniczona dostępność

Przy wyborze modułów cienkowarstwowych warto wybierać konstrukcje ramkowe. Należy także pamiętać o ograniczeniach modułów z krzemu amorficznego który często kusi niską ceną zakupu.Wśród cienkowarstwówek najlepszym wyborem są zazwyczaj moduły CIGS.
piątek, 25 kwietnia 2014

Zwarcie modułu fotowoltaicznego

Czy zwarcie na module fotowoltaicznym czy łańcuchu modułów fotowoltaicznych jest niebezpieczne? Takie pytanie stawia wielu początkujących instalatorów. Na tak zadane pytanie można odpowiedzieć krótko. Kontrolowane zwarcie nie jest groźne dla modułu fotowoltaicznego. Z kolei przypadkowe zwarcie może spowodować powstanie łuku elektrycznego, który grozi poparzeniem dla osoby dokonującej zwarcia i skutkować może uszkodzeniem konektorów na module.

Dlaczego prąd zwarcia nie jest groźny dla modułu?

Fragment karty katalogowej modułu fotowoltaicznego

Aby mieć odpowiedź na to pytanie wystarczy spojrzeć do karty katalogowej modułu. Analizując parametry elektryczne modułu zauważamy, że prąd pracy jest zaledwie kilka procent niższy niż prąd zwarcia z tego choćby powodu każdy moduł musi być odporny na prąd zwarciowy. Zagłębiając się głębiej w kartę katalogową odnajdziemy informację o maksymalnym dozwolonym prądzie wstecznym czy dopuszczalnym obciążeniu prądowym. Zazwyczaj każdy moduł jest w stanie wytrzymać prąd zbliżony do dwukrotności prądu zwarcia. Z tego względu sam przepływ prądu zwarcia nawet przy pełnym słońcu nie jest dla modułu fotowoltaicznego niebezpieczny.

Dlaczego samo zwarcie może być niebezpieczne ?

Zwarcie dokonane w sposób niekontrolowany może stwarzać zagrożenie poparzeniem łukiem elektrycznym i często skutkuje uszkodzeniem konektorów. Zjawisko łuku elektrycznego szczegółowo jest opisane w poście "Łuk elektryczny z modułów fotowoltaicznych". Zwarcie modułów a następnie ich rozwarcie bez odpowiedniego rozłącznika przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego w większym lub mniejszym stopniu doprowadzi do uszkodzenia konektorów, które będzie trzeba wymienić, jeżeli noszą na sobie najmniejsze ślady przypalenia czy osmolenia.

uszkodzone konektory modułu fotowoltaicznego
Skrajny przypadek uszkodzenia konektorów łukiem elektrycznym powstałym podczas rozwarcia obwodu zwartych modułów

Podsumowując zwarcie dla samych modułów fotowoltaicznych nie jest niebezpieczne. Niebezpieczny jest łuk elektryczny, który może powstawać przy niekontrolowanym zwarciu doprowadzając do uszkodzenia konektorów.


sobota, 12 kwietnia 2014

Cena minimalna na moduły fotowoltaiczne pozwoli dodatkowo zarobić chińskim producentom ponad 800 mln euro.

Koalicja Pro sun na czele z niemieckim Solar World-em doprowadziła w czerwcu zeszłego roku do nałożenia ceł antydumpingowych a następnie po dwóch miesiącach od ich obowiązywania ceny minimalnej na moduły z krzemu krystalicznego w wysokości 0,56 euro/Wp i limit importu w o wolumenie 7 GW. Już wtedy bardzo sceptycznie odnosiłem się do tej decyzji. W szczególności nie spowodowała ona rozwoju europejskiego rynku producentów modułów, pozwoliła za to na drugi oddech chińskim producentom i sprzedaż do europy w marżami, o jakich bez nałożonych restrykcji mogłyby tylko pomarzyć. Polityka UE w sprawie importu modułów fotowoltaicznych spowodowała, że w europie chińskie moduły sprzedawane są 25% drożej niż na innych rynkach.

Przy średniej cenie dobrych chińskich modułów wynoszących obecnie ok. 0,44 - 0,45 euro/Wp w europie muszą być one sprzedawane za 0,56 euro/Wp daje to ekstra marże na poziomie 0,115 euro/Wp co przy rocznym limicie 7 GW sprzedaży daje dodatkowy zarobek dla chińskich producentów na poziomie ok 800 mln euro.

Dzięki niefortunnym posunięciom komisji europejskiej, europejscy producenci wydadzą w tym roku dodatkowo kilkaset mln euro na budowę nowych instalacji, europejscy producenci jak byli w trudnej sytuacji tak są za to chińczycy z kontynentu i Tajwanu przeżywają rozkwit biznesu jak nigdy. Teraz komisja europejska mówi o obniżeniu ceny minimalnej do 0,53 euro/Wp. Nie byłoby dla mnie dziwne jakby ta decyzja najbardziej rozczarowała chińskich producentów:)

czwartek, 3 kwietnia 2014

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej w programie prosument.

Zbliżamy się do rozpoczęcia programu prosument w ramach, którego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych. Pytanie, jakie sobie zadaje wielu inwestorów to, jaka powinna być moc instalacji? Abstrahując od aspektów związanych z dostępną powierzchnią montażową wielkość instalacji nie powinna być zbyt duża gdyż w takim przypadku większość energii będzie oddawane do sieci za którą zakład energetyczny będzie płacił zaledwie ok 0,16 zł/kWh. Znacznie bardziej uzasadnione ekonomicznie jest jak najwięcej energii konsumować na potrzeby własne gdyż w takim przypadku oszczędzamy ok 0,65 zł/kWh. Oczywiście w przypadku instalacji bez systemu gromadzenia energii nie uda nam się nigdy większości energii konsumować bezpośrednio jednak dobrze dobrana moc instalacji jest w stanie istotnie zwiększyć ten wskaźnik. Z drugiej strony instalacja PV nie może być zbyt mała gdyż w takim przypadku rosły będą jednostkowe koszty montażu w przeliczeniu na kW zainstalowanej mocy.

Zasadniczym problemem w przypadku instalacji fotowoltaicznej w budynku jest niedopasowanie zapotrzebowania na moc i konsumpcji tej mocy w gospodarstwie domowym.

Korelacja zapotrzebowania na energię z w budynku a produkcją energii przez instalacja fotowoltaiczną
Korelacja zapotrzebowania na energię z w budynku a produkcją energii przez instalacja fotowoltaiczną

Dodatkowym problemem jest zmienność nasłonecznienia w poszczególnych miesiącach i dniach oraz znana profilu konsumpcji energii w poszczególnych dniach tygodnia oraz miesiącach. Przykładowo w okresie zimowym zwiększa się popołudniowa konsumpcja energii związana z oświetleniem pomieszczeń. Także w poszczególnych dniach tygodnia zmienia się profil konsumpcji w szczególności związany jest on ze zwiększoną aktywnością w budynku w dniach wolnych od pracy. Z tego powodu dobór mocy instalacji nie jest prosty gdyż opiera się na wielu zmiennych można jednak przyjąć pewne wartości wskaźnikowo w oparciu o średnie wartości zapotrzebowania na moc i energię w gospodarstwie domowym, które nie wykorzystuje prądu na cele grzewcze i skorelować je z natężeniem promieniowania słonecznego w typowym roku meteorologicznym.

Korelacja wielkości produkcji energii z PV do zapotrzebowania budynku na energię
Korelacja wielkości produkcji energii z PV do zapotrzebowania budynku na energię
Analiza poszczególnych wielkości mocy instalacji fotowoltaicznych w odniesieniu do zapotrzebowania budynku na energię pokazuje dwie prawidłowości im mniejsza produkcja roczna energii przez instalację fotowoltaiczną (mniejsza moc instalacji) tym większy udział konsumpcji własnej energii z PV jednak także mniejszy udział energii z PV w odniesieniu do zapotrzebowania budynku na energię. Z kolei wzrost mocy instalacji PV powoduje wzrost udziału energii z PV w bilansie, lecz wzrost ten jest znacznie wolniejszy niż wzrost ilości energii oddawanej do sieci. Od strony ekonomiki im mniejsza instalacja tym większy udział konsumpcji własnej energii i lepsza ekonomika jednak sama instalacja nie może być zbyt mała gdyż wraz ze spadkiem zainstalowanej mocy rośnie jednostkowy koszt instalacji. Zasadną granicą dla najmniejszych instalacji wydaje się to wielkość ok .2 kWp. Dodatkowo wskaźnik produkcji rocznej energii z PV w stosunku do zapotrzebowania rocznego budynku na energię powinien mieścić się przedziale 50 - 90%. W takich granicach instalacja PV będzie dostarczać 17-22% konsumowanej energii w odniesieniu do zapotrzebowania. Przy czym dla tak przyjętych widełek 25 - 35% energii z PV będzie bezpośrednio wykorzystane w budynku a 65-75% zostanie oddane do sieci. W oparciu o powyższą analizę i pewne założenia produktywności energii z instalacji PV można opracować empiryczny wzór doboru mocy instalacji PV do zapotrzebowania budynku na energię.


Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej

Gdzie 
Konsumpcja energii - roczna konsumpcja energii w kWh 
Nasłonecznienie - Nasłonecznienie na powierzchnię modułów PV w zależności od pochylenia, azymutu oraz regionu od 900 - 1200 kWh 
Sprawność - sprawność systemu fotowoltaicznego zazwyczaj na poziomie od 0,8 - 0,88

Przykład

Budynek o rocznej konsumpcji energii 3000 kWh zlokalizowanej w Krakowie optymalnie ustawionej na południe 
Zobacz także: