Szukaj na tym blogu

czwartek, 31 października 2013

II edycja książki instalacje fotowoltaiczne już w sprzedaży

Dostępna jest już II edycja książki instalacje fotowoltaiczne. Dystrybucja książki prowadzona jest przez redakcję Globenergia
 

książka instalacje fotowoltaiczne

http://globenergia.pl/sklep/ksiazka/poradnik-instalacje-fotowoltaiczne-detail


Wydanie zostało znacznie poszerzone o czym świadczy powiększona liczba stron które powiększyła się z 154 do 230. W publikacji znalazł się szereg nowych tematów, schematów i ilustracji.

Spis treści nowego wydania

Rozdział 1 moduły fotowoltaiczne
   
1. Moduł fotowoltaiczny – budowa
2. Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
     2.1. Moduły zbudowane z ogniw z krzemu  krystalicznego
     2.2. Moduły cienkowarstwowe
     2.3. Ceinkowarstwowe hybrydowe moduły  fotowoltaiczne
     2.4. Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
     2.5. Moduły monokrystaliczne typu hit
     2.6. Dwustronne moduły pv. Kiedy warto je zastosować?
3. Wielkość i udział w rynku poszczególnych typów  modułów pv
4. Stc, noct – warunki w jakich badane są moduły fotowoltaiczne
5. Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
6. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą  warunków słonecznych
7. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą  temperatury
8. Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej  jakości ogniw
9. Słów kilka o sprawności
10. Znaczenie praktyczne sprawności
11. Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułów pv
12. Lid i utrata mocy
     12.1. Moduły z dodatkiem galu
13. Degradacja warstwy eva
14. Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania  słonecznego
15. Gorący punkt (hot spot)
16. Korozja warswty tco – poważny problem niektórych modułów ii generacji
17. Degradacja napięciem indukowanym pid  
18. Certyfikaty i normy  
19. Pvt – połączenie modułu pv z kolektorem słonecznym

Rozdział 2   falowniki (inwertery)

1. Podział falowników
     1.1. Podział falowników ze względu na typologię
     1.2. Podział falowników ze względu na typ instalacji
     1.3. Podział falowników ze względu na wielkość
2. Wybór falownika ze względu na wielkość 
3. Mikrofalowniki w instalacji
     3.1. Zalety mikrofalowników
     3.2. Ograniczenia mikrofalowników
     3.3. Mikrofalowniki – kiedy pomyśleć w wyborze
4. Mpp traker – czym jest i jakie spełnia zadania
5. Charakterystyka falownika  
6. Sprawność falowników   
7. Moc czynna, bierna, pozorna – cos(fi), tg(fi)
8. Monitoring pracy falowników
9. Analiza karty katalogowej
10. Wymagania operatora względem falowników

Rozdział 3   dobór i optymalizacja instalacji
   
1. Pochylenie i kierunek instalacji pv
     1.1. System nadążny
2. Odstępy między rzędami  
3. Sposoby łączenie modułów w instalacji
     3.1. Połączenie szeregowe i równoległe modułów
     3.2. Niedopasowanie prądowe i napięciowe 
4. Zacienienie i dobór diody bocznikującej
     4.1. Wpływ zacienienia na pracę modułu
     4.2. Energetyczne skutki zacienienia
     4.3. Uwzględnienie zacienienia w rozplanowaniu modułów
5. Przewody w instalacji pv – dobór i strata energii  
6. Zabezpieczenie w instalacjach pv
     6.1. Bezpieczniki
     6.2. Ograniczniki przepięć i instalacja odromowa
     6.3. Uziemienie i połączenie wyrównawcze
7. Unikanie pętli  
8. Dopasowanie typu modułów do falownika   
9. Dopasowanie mocy generatora pv do mocy falowników   
10. Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację   
11. Wybór typu instalacji   
12. Instalacja sieciowa – on grid
     12.1. Dobór mocy instalacji sieciowej on grid
     12.2. Rozplanowanie modułów
     12.3. Dobór falownika do modułów
     12.4. Konfiguracja elektryczna łańcuchów modułów w instalacji
     12.5. Schemat instalacji  
13. Typy instalacji wyspowych
     13.1. Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
     13.2. Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
    13.3. Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego  z wykorzystaniem przetwornicy dc/ac i regulatora ładowania 
14. Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków   
15. Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
     15.1. Testy
     15.2. Dokumentacja

Rozdział 4   montaż i problemy eksploatacyjne
   
1. Prąd upływu  
2. Zwarcie doziemne genaratora pv  
3. Mocowanie i montaż modułów i falowników
     3.1. Falowniki
     3.2. Moduły  
4. Możliwości i procedura przyłączenia instalacji do sieci
5. Błędy wykonawcze
6. Mycie instalacji pv

Rozdział 5   ekonomika instalacji fotowoltaicznej
   
1. Produkcja energii elektrycznej z instalacji pv   
2. Jak obliczyć uzysk energii z instalacji   
3. Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej   
4. Koszty eksploatacji i opodatkowanie przychodów z instalacji fotowoltaicznej
     4.1. Koszty eksploatacyjne
     4.2. Opodatkowanie  
5. Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji pv
Prześlij komentarz