Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 3 lutego 2014

Prosument - program dotacji oze bez dotacji

NFOŚiGW zdradził dziś kolejne założenia do programu prosument w ramach, którego mają być finansowane inwestycje OZE w tym fotowoltaiczne. Niestety przedstawione założenia wskazują, że program będzie kolejnym programem w NFOŚiGW cieszącym się marginalnym zainteresowaniem. Fundusz zakłada, że wsparcie będzie polegać na udzielaniu preferencyjnych niskooprocentowanych kredytów z dotacją na budowę mikroinstalacji OZE jednak wartość dotacji została zaproponowana na poziomie 10-20%. 
 
Biorąc pod uwagę doświadczenia z programu kolektorowego 10 % dotacji nie pokryje nawet kosztów niezwykle zbiurokratyzowanego systemu przyznawania i ubiegania się o dotację. NFOŚiGW nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że wypełnianie bezsensownych papierków w bankach często przy współudziale niekompetentnych pracowników, którzy nie odróżniają kWh od kW kosztuje czas a co za tym pieniądze. Naprawę ostrożnie licząc przy mikro instalacjach o wartości kilkunastu tyś złotych koszty przygotowania wniosków, przygotowania dokumentów, uzyskania dotacji i jej rozliczenia pochłoną 10% wartości inwestycji
 
Do tego dochodzą koszty obsługi i udzielenia kredytu, które dla większości klientów będą tylko zbędnym kosztem! NFOŚiGW nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że większość inwestorów mikro OZE to osoby, dla których barierą nie jest kapitał na instalacje, lecz zbyt wysoki koszt instalacji. Fundusz tworzy kolejny program, w którym zmusza inwestorów do brania kredytów, których nie potrzebują, co niepotrzebnie podnosi koszty. Zakładając optymistyczny wariant minimum 4-7% wartości inwestycji pochłoną koszty udzielenia i obsługi kredytu
 
Należy także założyć, że podobnie jak w przypadku programu kolektorowego od dotacji będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli ktoś nie przekroczy 1 progu podatkowego będzie to 18% wartości dotacji. W takim układzie może się okazać, że ilość dotacji w dotacji jest bliska 0. W takim układzie, po co nam system wsparcia, który nic nie wspiera.

Już obecnie rynek PV nie potrzebuje do rozwoju dotacji, wystarczy prosta i jasna zasada rozliczenia konsumowanej energii w bilansie rocznym - net metering.

Prześlij komentarz