Szukaj na tym blogu

środa, 18 lutego 2015

Koszty wytwarzania energii z OZE

W dobie finalizowania prac nad ustawą o OZE należy zadać sobie pytanie czy OZE są naprawdę tak drogie na tle technologii konwencjonalnych. Co więcej należałoby spojrzeć jak będą zmieniały się koszty energii z poszczególnych źródeł na przestrzeni najbliższych lat. 


Elektrownie OZE takie jak elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, biomasowe czy wodne często charakteryzują się wyższymi kosztami wytwarzania energii niż paliwa kopalne spalane w konwencjonalnych elektrowniach. Aby porównać ekonomikę poszczególnych źródeł energii można posłużyć się metodą LCOE i wyznaczyć koszty wytworzenia energii w cyklu życia elektrowni

Koszty wytworzenia energii liczone tą metodą uwzględniają wszystkie koszty poniesione na wyprodukowanie jednostki energii w danym źródle w czasie życia danej elektrowni. W szczególności na koszt wytworzenia energii będą składać się nakłady inwestycyjne, koszty paliwa, koszty obsługi, koszty serwisu oraz napraw. Zazwyczaj brany pod uwagę cykl życia elektrowni to okres od 20 do 40 lat w zależności od technologii. Najczęściej koszty wytworzenia energii w europie podawane są w euro/kWh z uwagi na silne uzależnienie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów paliwa z od kursu euro. Porównując odnawialne źródła energii do paliw kopalnych te pierwsze charakteryzują się zazwyczaj wysokimi nakładami inwestycyjnymi, lecz niskimi kosztami eksploatacyjnymi w przeciwieństwie do elektrowni opalanych paliwami kopalnymi, które jednostkowo charakteryzują się niższymi nakładami inwestycyjnymi, lecz wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat koszty pozyskiwania energii z paliw kopalnych rosły a odnawialnych źródeł energii malały, dzięki czemu początkowo olbrzymia dysproporcja istotnie się zmniejszyła. Obecnie najwyższymi kosztami pozyskiwania energii z OZE charakteryzują się elektrownie biogazowe oraz morskie elektrownie wiatrowe. Z kolei koszty pozyskiwania energii z elektrowni fotowoltaicznych czy wiatrowych zbliżyły się do kosztów wytwarzania energii w elektrowniach gazowych. Jednak ciągle poza zasięgiem cenowym OZE są elektrownie opalane węglem szczególnie brunatnym.   
  
porownanie kosztów energii z różnych źródeł  Czy wspieranie rozwoju OZE na sens skoro wiele technologii ekologicznej produkcji energii jest droższych od technologii konwencjonalnych opartych o paliwa kopalne.? 

OZE a w szczególności energetyka wiatrowa i fotowoltaika ciągle posiadają duży potencjał obniżenia kosztów wytwarzania energii. 

 
 
koszty energii z OZe do roku 2030


Jeżeli popatrzymy na opracowanie instytutu Franchowera to w Niemczech gdzie zasoby energii wiatru i słońca są w wielu regionach podobne jak w Polsce już w 2020 roku koszty produkcji energii z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych będą zbliżone do kosztów energii pozyskiwanej z elektrowni opalanych węglem kamiennym.  Wybiegając jeszcze dalej w przyszłość w okolice roku 2030 koszty produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych będą porównywalne z kosztami energii pozyskiwanej z najtańszego nośnika, jakim jest węgiel brunatny.  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się