Szukaj na tym blogu

czwartek, 13 lutego 2014

Łuk elektryczny z modułów fotowoltaicznych

Montaż modułów fotowoltaicznych przy niezachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa może stwarzać szereg zagrożeń dla montera. Należy pamiętać, że montując moduły fotowoltaiczne podłączamy urządzenia elektryczne pod napięciem tym wyższym im większa liczba modułów w szeregu. Bardzo często obwody łączonych modułów będą miały napięcie 300 - 600 V DC i przy dobrym nasłonecznieniu możliwy prąd zwarcia będzie sięgał na pojedynczych obwodach 5-9 A. Z tego powodu w szczególności nie należy zostawiać podczas montażu niezaizolowanych przewodów. Nie wolno także zarabiać końcówek na przewodzie już podłączonym do modułów. Przypadkowe zwarcie przewodów lub zwarcie przewodu do uziemionego metalowego elementu grozi powstaniem łuku elektrycznego, którego temperatura i energia z łatwością topi miedziane przewody.

Demonstracja powstawania łuku elektrycznego przy połączonych szeregowo 12 modułach fotowoltaicznych.Szczególną ostrożność należy także zachować przy podłączaniu łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika. Przypadkowe podłączenie obwodów pod obciążeniem, czyli w sytuacji, gdy rozłącznik DC nie jest w pozycji off grozi uszkodzeniem konektorów i poparzeniem dłoni z tego względu tą czynność należy zawsze wykonywać w rękawicach uprzednio upewniając się, że rozłącznik jest rozłączony.

Demonstracja rozłączenia 12 modułów fotowoltaicznych pod obciążeniem. Oglądać uważnie od 15 sekundy

Prześlij komentarz