Szukaj na tym blogu

wtorek, 25 listopada 2014

Napięciowy zakres pracy falownika

Każdy falownik charakteryzuje kilka poziomów napięcia DC, przy którym różny będzie stan jego pracy. Analizując wykres zależności mocy falownika od napięcia po stronie DC zauważany, że zazwyczaj napięcie startu Vstart jest powyżej napięcia minimalnego pracy Vmin lecz poniżej dolnej granicy napięcia MPPt Vmppt-min. Zapis ten należy interpretować tak, że gdy napięcie po stronie DC przekroczy Vstart falownik się załączy i zacznie szukać punkt mocy maksymalnej. Jeżeli punk ten będzie powyżej Vmin falownik podejmie pracę, lecz dopóki napięcie nie przekroczy Vmppt-min falownik nie będzie w stanie pracować z mocą maksymalną (nominalną). Jedynie w zakresie napięcia DC powyżej Vmppt-min i poniżej Vmppt-max falownik jest w stanie pracować z mocą maksymalną przy czy przy napięciu Vnom osiąga najwyższą sprawność konwersji DC/AC. Przy przekroczeniu Vmppt-max zazwyczaj także możliwa jest jeszcze praca falownika aż do napięcia maksymalnego, przy czym jego moc szybko i liniowo jest redukowana w celu ochrony tranzystora mocy.

Napięciowy zakres pracy falownika w funkcji mocy.
Napięciowy zakres pracy falownika w funkcji mocy. 
Każdy producent powinien zawsze podawać powyższe zakresy napięciowe pracy i w oparciu o niego powinny być konfigurowane łańcuchy modułów. Konfiguracja powinna być tak wykonana, aby napięcie nominalne na łańcuchach modułów było możliwie blisko napięcia nominalnego (optymalnego) V nom. W przypadku większości konstrukcji falowników oznacza to pracę bliżej górnej niż dolnej granicy V mppt. Dodatkowo w każdych warunkach temperatury napięcie nie powinno wyjść poza zakres MPPT gdyż tylko wtedy mamy pewność, że niezależnie od temperatury falownik będzie mógł pracować z mocą maksymalną. Duży problem pojawia się w przypadku wykorzystania przemysłowych modułów 60 ogniwowych 250 - 260 W do mikroinstalacji. W takim przypadku trudna jest optymalna konfiguracja prądowo napięciowa. 

Więcej o doborze falownika w instalacji w książce 
 
Prześlij komentarz