Szukaj na tym blogu

sobota, 23 lutego 2013

Serwis instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe jednak wiele firm w celu utrzymania gwarancji wymaga od użytkownika corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie i przypadku mikro instalacji może kosztować od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych. Z tego względu przed wyborem danej firmy należy ustalić czy w okresie gwarancyjnym będzie ona wymagać autoryzowanych przeglądów i jaka będzie ich cena. W przypadku najmniejszych kilku kilowatowych instalacji zbyt rozbudowane przeglądy mogą pochłonąć sporą część rocznych zysków. Tajemnicą poliszynela jest, że wiele firm zawiera w obowiązkowych przeglądach serwisowych część swojej marży a zakres przeglądu jest sztucznie powiększany. Dlatego w przypadku, gdy koszty serwisu a bardziej przeglądu gwarancyjnego są wyższe niż kilkaset zł warto zapytać o jego szczegółowy zakres i zastanowić się czy nie jest to przypadkiem jedynie próba zawyżania naszych kosztów eksploatacji instalacji.

Przykładowe składowe przeglądu gwarancyjnego i subiektywna analiza zasadności poszczególnych działań

  • Wizualna kontrola elektrowni w szczególności stanu modułów PV, konstrukcji i mocowań oraz inwertera - Większość właścicieli mikro instalacji wykonuje takie czynności codziennie.
  • Sprawdzenie przewodów AC i DC w szczególności pod kątem uszkodzeń izolacji - Zasadniczo możliwe do wykonania tylko w przypadku instalacji naziemnych i przewodów z sąsiedztwie inwertera. W przypadku instalacji na terenach wiejskich częste uszkodzenia izolacji przewodów powodowane są przez zwierzęta. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodów inwerter odnotuje zwarcie doziemne i pokaże błąd. 
  • Sprawdzenie zabezpieczeń AC i DC - zasadne
  • Pomiar parametrów elektrycznych instalacji - zasadne
  • Analiza pracy inwertera jego stanu technicznego i odczyt błędów - częściowo zasadne błędy inwerter zazwyczaj sam wyświetla i każdy może je odczytać oraz zgłosić serwisowi. Analizę pracy większość właścicieli robi na bieżąco śledząc pracę instalacji oczywiście z poziomu użytkownika nie mamy dostępu do wszystkich parametrów jednak w wielu przypadkach podłączanie się technika za pomocą laptopa do inwertera i odczyt "setek" cyferek wykresów to chwyt marketingowy, aby uzasadnić cenę przyjazdu.
  • W przypadku konstrukcji ze stali ocynkowanej sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - jak coś rdzewieje to każdy właściciel zauważy i z pewnością to zgłosimy na gwarancji.
  • Mycie modułów - zasadne, choć powinno być nie obowiązkowe zawsze można to wykonać samemu lub zlecić firmie myjącej.
  • Wykonanie badania kamerą termowizyjną  - zasadne pozwala wykryć wiele technicznych defektów modułów PV jak np. mikrouszkodzenia prowadzące do powstania gorących punktów.

piątek, 15 lutego 2013

Udział OZE w bilansie w latach 2005-2012

Bardzo często można usłyszeć, że udział energii ze źródeł odnawialnych jest w Polsce niski nie jest to do końca prawdą. W przeciągu ostatnich 7 lat w przypadku produkcji energii elektrycznej udział OZE w bilansie wzrósł z 3,46 procent do ponad 10,5% w 2012r. Niestety za większość produkcji odpowiadają stare elektrownie wodne oraz klasyczne elektrownie węglowe współspalające biomasę. 

Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji krajowej energii elektrycznej
Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji krajowej energii elektrycznejIlość energii GWh
Rodzaj źródła OZE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 Elektrownie na biogaz
104
117
162
221
301
364
431
442
Elektrownie na 
biomasę
468
504
546
561
601
636
1 055
1 089
Elektrownie 
fotowoltaiczne
0
0
0
0
0
0,002
0,178
1,048
Elektrownie wiatrowe
135
257
472
806
1 045
1 823
3 127
3 825
Elektrownie wodne
2 176
2 030
2 253
2 153
2 376
2 922
2 317
1 830
Współspalanie
877
1 314
1 797
2 752
4 282
5 243
6 000
5 678
Łącznie
3 760
4 222
5 230
6 493
8 604
10 988
12 929
12 866
Sprzedaż energii 
odbiorcom końcowym
108625
117817
115974
121180
116456
121297
121733
121700Rodzaj źródła OZE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 Elektrownie na biogaz
0,10%
0,10%
0,14%
0,18%
0,26%
0,30%
0,35%
0,36%
Elektrownie na biomasę
0,43%
0,43%
0,47%
0,46%
0,52%
0,52%
0,87%
0,90%
Elektrownie fotowoltaiczne
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Elektrownie wiatrowe
0,12%
0,22%
0,41%
0,67%
0,90%
1,50%
2,57%
3,14%
Elektrownie wodne
2,00%
1,72%
1,94%
1,78%
2,04%
2,41%
1,90%
1,50%
Współspalanie
0,81%
1,12%
1,55%
2,27%
3,68%
4,32%
4,93%
4,67%
Łączny udział OZE 
w Bilansie
3,46%
3,58%
4,51%
5,36%
7,39%
9,06%
10,62%
10,57%
Udział OZE wymagany 
przez MG
3,10%
3,60%
5,10%
7,00%
8,70%
10,40%
10,40%
10,40%
  Opracowanie na podstawie danych URE