Szukaj na tym blogu

sobota, 1 grudnia 2012

Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej.

Obecne przepisy prawne w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych są niejednoznaczne jednak można określić pewien schemat działania, który musi przejść każdy inwestor. 
Farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna
Aktualizacja części informacji na stan 2014/2015 w artykule farma fotowoltaiczna podstawowe fakty

Zobacz także: 
Jak przygotować farmę fotowoltaiczną pod aukcję OZE.


1. Lokalizacja

Każdy inwestor, który myśli o większej elektrowni fotowoltaicznej potrzebuje działkę, na której możliwe będzie posadowienie instalacji PV oraz jej podłączenie przez energetykę. Z uwagi na interpretację GUNB zrównującą instalacje fotowoltaiczne z instalacjami kolektorów słonecznych możliwe jest "zbudowanie" farmy fotowoltaicznej w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w starostwie powiatowym lub nawet bez takowego zgłoszenia. Należy jednak pamiętać że interpretacja GUNB-u nie jest obowiązującym prawem a zgodnie z wieloma interpretacjami prawa budowlanego w przypadku instalacji posadowionych na wbijanych czy wkręcanych palach konieczne będzie pozwolenia na budowę. Dodatkowo zgodnie z ustawą o "planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, należy w studium ustalić ich rozmieszczenie. Oznacza to dla inwestora że jeżeli planuje budowę elektrowni o mocy powyżej 100 kW a w gminie jest opracowane studium lub obowiązuje plan, który dla danej działki nie uwzględnia takich inwestycji konieczne będą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przygotowane nowe studium co może trwać nawet kilka lat. Zazwyczaj łatwiej jest zrealizować proces inwestycyjny tam gdzie niema planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie należy pamiętać, że 1 MW elektrownia fotowoltaiczna w raz z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha niezacienionego terenu.

2. Projekt koncepcyjny

Uzyskanie warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego wymaga złożenia stosownego wniosku. Wniosek taki poza ogólnymi danymi wymaga sprecyzowania przez inwestora parametrów elektrowni oraz dołączenia niezbędnych załączników pozwalających zweryfikować parametry zastosowanych urządzeń zwłaszcza jednostek wytwórczych jak panele fotowoltaiczne i inwertery. Oznacza to, że wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie można dowolnie zmieniać na etapie realizacji. Z tego względu projekt koncepcyjny, mimo iż często jest przez inwestorów traktowany pobieżnie ma duże znaczenie. Poprawna optymalizacja instalacji będzie rzutować na ekonomikę i proces realizacji instalacji.

3. Warunki przyłączenia

Lokalizacja wybrana pod inwestycję musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Do niskiego napięcia można zazwyczaj wpiąć do kilkudziesięciu kW. Do średniego napięcia bezpośrednio za pomocą transformatora do kilku MW. Przy większych mocach kilka - kilkanaście MW koniecznej jest poprowadzenie lini do GPZ co znacząco podnosi koszty instalacji często powodując brak ekonomicznych podstaw do realizacji inwestycji. Mimo iż energetyka ma obowiązek podłączenia każdej instalacji OZE to jednak dana linia może niemieć już żadnych wolnych mocy a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Z tego względu nie zawsze mając słup na działce możliwe będzie przyłączenie instalacji a finalnym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenie i wniesienie zaliczki 30 zł/kW (nie dotyczy przyłączenia do linii nn do 1 kV). Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata. Oprócz  poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie warunków przyłączenia zakład energetyczny będzie od nas wymagał:
 • Tytułu prawnego do gruntu (własność dzierżawa)
 • Warunków zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku mikroinstalacji może wystarczyć zgoda gminy na posadowienie instalacji oraz brak sprzeciwu starostwa)
 • Mapy poglądowej
Uproszczona procedura jest stosowana w przypadku mikro instalacji do 40 kW w takim przypadku jeżeli moc przyłączanej instalacji jest nie większa niż moc zamówiona w budynku wystarczy dokonać zgłoszenia przyłączenia takiej instalacji.

Opłaty 
Instalacje do 40 kW - koszty przyłączenia po stronie zakładu energetyczno 
40 kW - 5 MW - koszty przyłączenia po połowie dzielone pomiędzy inwestora a zakład energetyczny
powyjże 5 MW  - koszty przyłączenia w całości po stronie inwestora.
4. Koncesja

Posiadając tytuł prawny do gruntu i warunki przyłączenia należy rozpocząć starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego, które wydawane jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na tym etapie należy złożyć wniosek wraz z 21 załącznikami dokonać stosownej opłaty i czekać na wydanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji. Ten etap, choć może wydawać się skomplikowany na tle etapu 1 i 3 jest łatwy do przejścia.

5. Budowa

Zakładając, że starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót a gmina zezwoliła na posadowienie instalacji i niema jeszcze żadnych protestów społeczności lokalnej można przystąpić do "budowy" elektrowni. Na tym etapie kluczowa jest logistyka dostaw poszczególnych komponentów i prac. Elektrownie fotowoltaiczne o mocy nawet kilku MW mogą być wykonane w kilka (3- 8) tygodni pod warunkiem, że poszczególne etapy prac są odpowiednio zgrane w czasie.
 • · wykonanie fundamentów
 • · montaż stołów
 • · montaż paneli
 • · montaż inwerterów
 • · montaż i podłączenie stacji trafo

6 . Uzyskanie Koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez energetykę to ostatnie działania, jakie musi wykonać inwestor zanim zacznie cieszyć się pracą swojej elektrowni.

17 komentarzy:

 1. Witam...

  Zanim zakupimy rolę/pole pod elektrownie PV, na której znajdują się słupy SN czy po na wnisosek zainteresowanego Zakład Energetyczny ma obowiązek wydania zaświadczenia o mozliwości przyłaczenia elektrowni fotowoltaicznej???
  Jakie ewentualnie przepisy regulują tą kwestię.

  Łukasz G.

  OdpowiedzUsuń
 2. Panie Bogdanie
  Wnawiązaniu do punktu 3 dotyczącego warunków przyłączenia.
  Potencjalny inwestor skladającwnioseko wydanie warunków technicznych dla ekektrowni powyżej do kilku MW konieczne jest przedstawienie MPZPw którym wydnieje zapis o możliwości lokalizacji elektrowni tego typu, bądz w przypadku braku planu miejscoweg decyzja o warunkach zabudowy.

  Łukasz G.

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam...

  Kolejną rzeczą jaka naeży poruszyć to lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej na terenach Parków Krajobrazowych, Obszarów Chronionego Krajobrazu czy Terenów NATURA 2000.Czy będzie to wynikało z uzyskania jakichkolwiek zgód???

  Może ktoś rozjaśni tą kwestię.

  Pozdrawiam
  Łukasz G.

  OdpowiedzUsuń
 4. @ Łukasz G
  Możemy wystąpić do zakładu energetycznego z pytaniem ile da się podłączyć w danym miejscu ale odpowiedz nie jest wiążąca (dziś moce będą jutro może ich nie być bo ktoś je zarezerwuje)

  Na terenach chronionych poza N2000 lokalizacja jest nie możliwa. W ramach N2000 Teoretycznie jest możliwa pod warunkiem że nie będzie wywierać negatywnego wpływu przedmiot ochrony potrzebna będzie ocena oddziaływania.

  Co do punktu 3 to wielkość elektrownie nie ma znaczenia obecnie w prawie energetycznym niema pojęcia mała duża elektrownia. Choć obecnie teoretycznie możliwe byłoby zrealizowanie inwestycji PV bez pozwolenia ani zgłoszenia to w praktyce zakład energetyczny zażąda dokumentów które uprawdopodobnią realizację elektrowni. Może to być zgoda gminy na posadowienie i brak sprzeciwu starostwa powiatowego lub MPZP/warunki zabudowy. Różna zakłady energetycznie różnie do tego podchodzą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Bogdanie..
   Mam pewne zastrzezenia co do braku mozliwosci budowy elektrowni pv na terenach chronionego krajobrazu. Skoro wydanie wecyzji o warunkach zabudowy nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji srodowiskowej to jaka jest podstawa do tego aby zakazac budowy tego typu inwestycji. A jak wiemy nie jest to inwestycja mogaca potecialnie oddzialywac na srodowisko tak jak sie to ma np. Do wiatrakow


   Łukasz G.

   Usuń
 5. Witam,
  jak wygląda sprawa wydania warunków przyłączenia przez dystrybutora w świetle nowego projektu OZE? Czy jeżeli chciałbym uruchomić farmę PV, powiedzmy jak najszybciej po wejściu nowej ustawy, to czy nie lepiej byłoby już teraz występować o decyzję mając na uwadze te 150 dni od dnia złożenia wniosku...

  Pozdrawiam RK

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam

  Panie Bogdanie czy mógłby Pan podać źródło z jakich korzystał Pan pisząc ten artykuł? Chodzi mi tu na przykład o dane jak "150 dni od złożenia wniosku".

  Byłbym bardzo wdzięczny gdyby mógł pan zamieścić kilka przydatnych lików.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jak na dzień dzisiejszy rozwiązać problem związany z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego na działce, kiedy to nowy uchwalony będzie w przyszłym roku.
  I czy w takim wypadku lepiej poinformować gminę już teraz o rozpoczęciu prac budowlanych na działce (równanie terenu karczowanie stawianie konstrukcji na gruncie itp.), czy też lepiej czekać na uchwalenie planu i nową ustawę OZE, która przewiduje wystąpienie o pozwolenie na budowę powyżej 40kw, co w mojej ocenie komplikuje sprawę.
  A co kiedy w nowym planie i strategii gminy nie ma zapisów w związku z fotowoltaiką, a z tego co się orientuję bardzo wiele gmin nie ma takich zapisów.
  Jak w takim wypadku powinien postąpić inwestor?

  Pozdrowionka
  Bodix

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam.
  Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć czy istnieją jakieś przepisy określające jaki powinienna być zachowana odległość farmy fotowoltaicznej od lasu ? Chodzi dokładnie o to, że jestem włascicielem ponad dwuhektarowej działki na której mam posadzony przed siedmioma laty las. Ostatnio otrzymałem pismo z gminy i iformacją , że na działkach sąsiadujących z moją ktoś zamierz wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 800 kW. Po drugiej stronie działek na których ma powstać farma też rośnie kilkuletni las. Tak więc ta farma będzie położona między dwoma lasami , a co za tym idzie przez większość dnia część farmy będzie zacieniona. Osobiscie nic nie mam przeciw budowie farmy , ale czy sąsiedztwo lasu ,który rzecz jasna , z upływem czsu, będzie coraz wyższy, nie będzie miało wpływu na produkcję prądu.
  No i co w przypadku , gdy wiatr rzuci złamane gałęzie na panele.
  Z góry dziękuję za informacje.
  Pozdrawiam
  J.C.

  OdpowiedzUsuń
 9. @RK
  Terminy wynikają z Prawa energetycznego i budowlanego

  @Łukasz G.
  Budowa czegokolwiek na terenach chronionych wymaga pozytywnej decyzji RDOŚ co zasadniczo utrudnia a często niemożliwa inwestycję

  @Bodix
  Wystąpić o warunki zabudowy lub na etapie przygotowywania planu (etap studium) zadbać o odpowiednie przeznaczenie terenu

  OdpowiedzUsuń
 10. Chcialbym wydzierzawic pole pod farme fotowoltaiczna,otrzymalem juz decyzje o warunkach zabudowy,skladajac wniosek do ZE bede musial podac dokladne dane techniczne planowanej instalacji,nie mam jednak jeszcze zadnego inwestora wiec ich nie znam.Jak sie do tego zabrac aby nie popelnic jakiegos bledu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam...
  Panie Bogdanie
  Czy taka farma fotowoltaiczna moze byc zaliczana jako "urzadzenia infrastruktury technicznej"??? Tak jak ma to miejsce w przypadku elektrowni wiatrowych.
  Badz gdzie o taka opinie wystapic.???
  Czy to Urzad Gminy wydaje opinie nt zapisu w planie miejscowym.

  Pozdrawiam
  Łukasz G.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ale o jakim zgłoszeniu do starostwa pisze autor, skoro powołuje się na interpretację GUNB zgodnie z którą montaż kolektorów fotowoltaicznych nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia??
  Ja na wszelki wypadek ostrzegam, że ta interpretacja w ani jednym słowie nie dotyczy elektrowni słonecznych i ewentualni inwestorzy budujący to bez pozwolenia mogą się bardzo rozczarować!

  OdpowiedzUsuń
 13. Could someone answer me if there are any rules determining what should I be kept photovoltaic farm distance from the forest? It's exactly that owns more than two-hectare plot on which I have planted seven years ago, the forest.I recently received a letter from the municipality and iformacją that on land adjacent to my farm, someone is going to build a photovoltaic plant with a capacity of 800 kW.

  Elektrownia fotowoltaiczna

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam autora artykułu (który z ciekawością przeczytałem) oraz komentatorów.
  Czy Pan, Panie Bogdanie, albo ktoś z inny, może pomóc mi w pewnej kwestii?
  Noszę się z zamiarem wybudowania instalacji PV o mocy do 200 kW na działce, przez którą przebiega linia napowietrzna 15 kV. Kilkanaście metrów za działką linia "kończy się" nasłupową stacją transformatorową o mocy 63 kVA, od której rozprowadzone są 3 linie niskiego napięcia, zasilające okoliczne gospodarstwa.
  Mam pytania.
  Czy technicznie istnieje możliwość przyłączenia instalacji do tej linii?
  Czy tamten istniejący transformator nie jest zbyt małej mocy?
  Czy posadowienie (np. na mojej działce) nowego transformatora (o odpowiedniej mocy) mogłoby umożliwić "wpięcie" się do istniejącej linii 15 kV ?

  Niestety, dopiero chcę wejść w tę branżę i jeśli chodzi o moją wiedzę techniczną w tej dziedzinie to jest ona jeszcze mocno ograniczona.

  Bardzo broszę o odpowiedź.

  Maciej W.
  Olsztyn

  OdpowiedzUsuń
 15. Witam Macieju
  Trafo zdecydowanie jest za słabe. Teoretycznie istnieje możliwość przyłączenia do 15kV za pomocą nowego trafo ale koniecznie trzeba ustalić to z energetyką nie wiadomo jak linia jest obciążona choć dla 15 kV 200 kW to nie dużo.

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam Panie Bogdanie!
  Jestem zainteresowany dzierżawą ziemi pod budowę ogniw fotowoltaicznych, dostałem propozycję dzierżawy ziemii pod budowę mikroinstalacji do 40kV na granicy działki przebiega linia 15kv i niedaleko jest stacja trafo nn od której zasilane jst kilka gospodarstw. Inwestor zaproponował budowę 4 trakerów - jakie są etapy czy procedury budoway takiei mikroinstalacji?

  OdpowiedzUsuń

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się