Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 29 października 2012

Szkolenia SOLAR+

Szkolenia z fotowoltaiki

Zaproszenie na kolejną edycję warsztatów z fotowoltaiki. Wśród prelegentów oprócz autora bloga gość z Niemiec który na koncie posiada 700 instalacji PV, oraz goście z polskiej firmy instalacyjnej którzy posiadają doświadczenie w przyłączeniu instalacji PV do sieci energetycznej.

HARMONOGRAM:
17 styczeń- warsztaty w sali konferencyjnej g.10:30 do 18:00
(zapewniamy catering, przerwę kawową, lunch).

18 styczeń - wyjazd autobusem z parkingu hotelowego g.9:00
Cel: zwiedzanie inwestycji fotowoltaicznej.
Przejazd  do farmy fotowoltaicznej 1 MW w Wierzchosławicach (82km z Krakowa) o mocy 1 MW (2011 rok).
(Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca jeśli pojawi się inny ciekawy obiekt).


PROGRAM RAMOWY

1. Wprowadzenie do fotowoltaiki
- budowa i elementy systemy fotowoltaicznego
- rodzaje modułów PV
- parametry modułów PV istotne dla inwestora
- jakość, cena, pochodzenie
- rodzaje i typy inwerterów
- problemy wynikające z błędów projektowo instalacyjnych
- certyfikaty i normy
- nowości na rynku fotowoltaicznym
- nowa ustawa o oze jakie wprowadzi zmiany

2. Proces inwestycyjny instalacji fotowoltaicznej
- przebieg procesu inwestycyjnego
- uwarunkowania prawne przyłączenia do sieci
- lokalizacja a możliwości przyłączenia
- pozwolenie na budowę czy zgłoszenie
- problemy i błędy inwestycyjne (instalacje na dachu i gruncie)
- problemy wynikające z błędów projektowo instalacyjnych

3. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych
- możliwości pozyskiwania źródeł finansowania farm PV
- finansowanie ze środków UE i krajowych
- preferencyjne finansowanie bankowe

4. Ekonomika instalacji fotowoltaicznej
- wysokość wsparcia w świetle nowej ustawy o OZE (małe średnie i duże instalacje)
- możliwości opodatkowania przychodów z małej, średniej i dużej instalacji
- podatek Vat od systemu gwarantowanej stałej ceny
- system handlu zielonymi certyfikatami
- koszty inwestycyjne i eksploatacyjne farmy PV
- analiza finansowa dla inwestycji 1 MW (różne warianty finansowania inwestycji, ryzyka inwestycyjne, wskaźniki finansowe)

Formularz zgłoszeniowy

Strona Organizatora 

niedziela, 21 października 2012

Opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej w świetle nowej ustawy o OZE

Zmiany w nowej ustawie o OZE w jeszcze większym stopniu poprawiły ekonomikę inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną. Moim zdaniem, jeżeli przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie inwestycja w fotowoltaikę będzie inwestycją bezpieczną i przynoszącą wysoką rentowność zainwestowanego kapitału.

Premia dla oszczędnych

Nowy projekt ustawy sprecyzował sposób rozliczania produkcji energii z mikro instalacji. Montując i przyłączając do sieci instalację zostanie nam zamontowany dwukierunkowy licznik energii, co oznacza że zapłatę za sprzedaż energii będziemy otrzymywać od różnicy energii wyprodukowanej i zużytej. Wprowadzenie takiej formy rozliczenia po pierwsze staje się impulsem do oszczędzania gdyż im nasze zużycie będzie niższe tym większą ilość energii będziemy mogli odsprzedać. Po drugie opłacalność będzie rosła wraz ze wzrostem zainstalowanej mocy. W praktyce z wielu czynników nie będzie ekonomicznych podstaw do montażu najmniejszych 1-3 kW instalacji, ale o tym już pisałem.

Najlepiej 10 kW na dachu

Duży plus należy się ustawodawcy, że w ramach wsparcia dla mikro i małych instalacji wprowadził dodatkowe rozróżnienie w zależności od mocy i usytuowania instalacji. Najwyższe wsparcie na poziomie 1,3 zł dostaną instalacje na budynkach o mocy do 10 kW. W praktyce instalacja tej mocy wymaga powierzchni dachu minimum 65 m2. W przypadku domów jednorodzinnych rzadko wystękują warunki aby zainstalować większą moc z uwagi na dostępność powierzchni dachowej o odpowiednim usytuowaniu. Z tego powodu najbardziej ekonomicznie uzasadnione są instalacje możliwie zbliżone do 10 kW zlokalizowane na dachu. W takim przypadku zarówno koszty instalacji jak i eksploatacji są zrównoważone a blisko 80% wyprodukowanej energii będzie podlegać odsprzedaży.

Założenia:
  • Koszt instalacji 65600 zł
  • Moc instalacji 10 kW
  • Alternatywne oprocentowanie lokaty 5 %
  • Roczne zużycie energii  przez budynek 2000 kWh
  • Wskaźnik produktywności energii z instalacji 950 kWh/kW
  • Wskaźnik rocznego spadku mocy instalacji 0,8 % 
  • Wzrost cen energii elektrycznej 7 %
  • Cena energii elektrycznej 0,6 zł/kWh
  • Taryfa sprzedaży energii 1,3 zł/kWh
Opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej 10 kW na dachu
Opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej 10 kW na dachu

Dla tak przyjętych założeń z uwzględnieniem utraty odsetek od zainwestowanego w instalację fotowoltaiczną kapitału w przeciągu 15 lat instalacja wygeneruje łącznie 128 000 zł czyli zainwestowany kapitał zostanie w ciągu 15 lat podwojony. produkcja energii kWh
wartość sprzedanej energii
wartość zużytej energii
serwis
Przychód przed opodatkowaniem
wartość utraconych odsetek
Skumulowany
 przychód
1
9500
       9 750 zł
       1 200 zł
       1 640 zł
     9 310 zł
       3 280 zł
      6 030 zł
2
9424
       9 651 zł
       1 284 zł
       1 640 zł
     9 295 zł
       2 815 zł
    12 511 zł
3
9349
       9 553 zł
       1 374 zł
       1 640 zł
     9 287 zł
       2 350 zł
    19 448 zł
4
9274
       9 456 zł
       1 470 zł
       1 640 zł
     9 286 zł
       1 885 zł
    26 849 zł
5
9200
       9 360 zł
       1 573 zł
       1 640 zł
     9 292 zł
       1 421 zł
    34 720 zł
6
9126
       9 264 zł
       1 683 zł
       1 640 zł
     9 307 zł
          956 zł
    43 070 zł
7
9053
       9 169 zł
       1 801 zł
       1 640 zł
     9 330 zł
          491 zł
    51 909 zł
8
8981
       9 075 zł
       1 927 zł
       1 640 zł
     9 362 zł
            25 zł
    61 246 zł
9
8909
       8 981 zł
       2 062 zł
       1 640 zł
     9 403 zł
            -  
    70 649 zł
10
8837
       8 889 zł
       2 206 zł
       1 640 zł
     9 455 zł
            -  
    80 104 zł
11
8767
       8 797 zł
       2 361 zł
       1 640 zł
     9 517 zł
            -  
    89 622 zł
12
8697
       8 706 zł
       2 526 zł
       1 640 zł
     9 591 zł
            -  
    99 213 zł
13
8627
       8 615 zł
       2 703 zł
       1 640 zł
     9 678 zł
            -  
  108 891 zł
14
8558
       8 525 zł
       2 892 zł
       1 640 zł
     9 777 zł
            -  
  118 668 zł
15
8490
       8 436 zł
       3 094 zł
       1 640 zł
     9 891 zł
            -  
  128 559 zł
 

Dla tak przyjętych założeń okres zwrotu inwestycji wynosi od 6,5-8 lat w zależności od tego jak inwestor podejdzie do kwestii hipotetycznie utraconych odsetek od zainwestowanej w instalację fotowoltaiczną kwoty. Osobną kwestią jest jeszcze opodatkowanie przychodów z instalacji PV jednak ten temat szerzej omówiony zostanie w książce.

Objaśnienie:
Wielu czytelników zapewne zastanawia się co to jest za pozycja "wartość utraconych odsetek". Z uwagi że analiza miała za zadanie przedstawienie opłacalności instalacji fotowoltaicznej z punktu widzenia prywatnego mikro inwestora podejście do opłacalności zostało dostosowane do finansowania tego typu inwestycji przez takich inwestorów. W tym przypadku został rozważony model finansowania inwestycji za gotówkę. W takim przypadku większość inwestorów wykorzysta środki które mają zgromadzone na lokacie. W ten sposób dopóki instalacja nie zwróci się finansowo (nie wypracuje przychodu równego nakładom inwestycyjnym) inwestor będzie "stratny" na  odsetkach które generowałaby mu lokata która została wykorzystana na finansowanie instalacji. W raz z pojawiającymi się zyskami którymi inwestor może sukcesywnie odnawiać lokatę wartość utraconych odsetek spada do 0.