Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Książka instalacje fotowoltaiczne wydanie 4

Duży sukces poprzedniego wydania książki sprawił że już z końcem maja ukaże się nowe 4 wydanie. W kolejnym wydaniu wzorem poprzednich czytelnicy znajdą szereg informacji w zakresie wyboru i doboru modułów PV, falowników, zabezpieczeń instalacji itd.

Nowością w książce będzie ekonomika w myśl nowej ustawy o OZE, analiza krzywych prądowo napięciowych, analiza napięciowego zakresu pracy falownika, współpraca instalacji PV z pompą ciepła, wymagania zakładów energetycznych w zakresie instalacji PV, charakterystyka systemów gromadzenia energii w instalacjach PV. Więcej informacji w zakresie problemów i błędów wykonawczych.


Promocja specjalna, spotkania z autorem:  
- Targi GREEN POWER w Poznaniu, 26-28.05.2015 
- „GLOB PEŁEN ENERGII” Poznań 26-27.05.2015 
- Targi RENEXPO w Warszawie, 22-24.09.2015 
- wybrane sieci sprzedaży 
- ogólnopolskie warsztaty fotowoltaiczne

Poradnik zakończony jest przeglądem wiodących firm w postaci reklam. - istnieje jeszcze możliwość dodania wpisu.

Kontakt w sprawie oferty:
Grzegorz Burek 
g.burek@globenergia.pl
tel. kom. +48 600 296 916
niedziela, 19 kwietnia 2015

Czy program prosument odegra istotną rolę na rynku instalacji PV

Wielkimi krokami zbliżamy się do 24 kiwetnia kiedy to BOŚ bank rozpocznie nabór wniosków w ramach programu prosument. Jednak mimo wielkich oczekiwań program ten raczej nie odegra istotnej roli na polskim rynku instalacji fotowoltaicznych. Z jednej strony problemem jest ustawa o OZE w myśl, której instalacje wybudowane w tym roku nie będą objęte taryfami gwarantowanymi, co pogorszy ich ekonomikę w przypadku realizacji w tym roku. Z kolei w przyszłym roku poziom dotacji dla instalacji fotowoltaicznych spadnie z 40 do 30 %. Trzeba także pamiętać, że od dotacji należy zapłacić podatek dochodowy według stawek 18/32% a dodatkowo dochodzą koszty bankowe uzyskania dotacji, co w praktyce powoduje, że efektywny poziom dotacji to zazwyczaj 25-32% z początkowych 40%. Gwoździem do trumny programu prosument mogą stać się wymagania BOŚ banku, który go wdraża. Po doprecyzowaniu wymagań przez bank relatywnie łatwo będzie można uzyskać kredyt na 5 lat co jest z kolei mało atrakcyjne dla inwestora. W przypadku kredytu na 10 lat wymagane są gwarancje bankowe po stronie instalatora i dostawcy urządzeń w praktyce zainteresowanie przedstawieniem gwarancji bankowych przez producentów urządzeń jest minimalne gdyż w praktyce oznaczałoby to konieczność istotnego podniesienia ceny produktu. Wymagania Banku w zakresie kredytu na 15 lat można uznać za abstrakcyjne gdyż poza szeregiem innych wymagań wiążą się z koniecznością poręczenia kredytu przez osobę trzecią o dobrej kondycji finansowej. Wiele wymagań w zakresie projektu, dokumentacji, wykonania, gwarancji itd, które nie zawsze są istotne z punktu widzenia inwestora sprawia, że instalacje oferowane w programie prosument są obecnie od 10-25% droższe od instalacji montowanych bez dotacji. Sam program usiany jest dodatkowo szeregiem min w postaci niejasnych i nieprecyzyjnych wymagań. Do tej pory nie wiadomo jak BOŚ Bank i NFOŚiGW będzie podchodził do wymagań w zakresie instalacji odgromowej i czy przeciwpożarowej instalacji PV, które nie są wymagane przepisami polskiego prawa a mogą być realizowane w różnym zakresie i różny sposób. Problemem dla wielu instalacji będzie także spełnienie wymagań w zakresie efektu ekologicznego w postaci wyprodukowania wskazanej w projekcie ilości energii elektrycznej. NFOŚiGW i BOŚ Bank z niewiadomej przyczyny żądają wskazania sztywnej ilości wyprodukowanej energii nie gwarantując jednocześnie poziomu nasłonecznienia:), z którym ta produkcja jest ściśle skorelowana. Takie smaczki tylko utwierdzają w przekonaniu, że osoby pracujące nad programem prosument w Funduszu mają znikomą wiedzę o technologii, którą chcą dotować. Jeżeli fundusz chciał tym zapisem wymusić montaż efektywnych instalacji wystarczyło zapisać wymagany współczynnik wydajności i metodę jego weryfikacji.

Więcej o wymaganiach w programie prosument w nowym numerze Globenergia+

http://www.globenergia.pl/media/k2/categories/272.jpg
 

niedziela, 12 kwietnia 2015

Czy instalacje wybudowane w tym roku mają szanse na objęcie taryfami FIT ?

Taryfy gwarantowane będą obowiązywać od 1 stycznia 2016r. jednak już obecnie na rynku widać duże poruszenie. Ostatni wpis spowodował setki pytań czy instalacja wybudowana w tym roku i przyłączona w przyszłym będzie objęta taryfami FIT. Najprościej rzecz ujmując można odpowiedzieć niewiadomo i raczej nie.

Główny problem leży w sformułowaniu zapisów art. 41ust.10 i ust. 15 ustawy gdzie znajduje się zapis, że taryfami zostaną objęte nowobudowane instalacje.

cytat:
"Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy....."

Pojęcie instalacji nowobudowanej nie jest sformułowane w żadnym polskim akcie prawnym i zapis ten będzie wymagał doprecyzowania możliwe, że nawet na poziomie nowelizacji ustawy a przynajmniej na poziomie rozporządzenia lub innego aktu tej rangi. Na obecny stan wiedzy nie można stwierdzić ze pojęcie nowobudowanej instalacji przyrówna się do pojęcia instalacji nowo przyłączonej. Czyli nie można stwierdzić, że za nowobudowaną instalację zostaną uznane te instalacje, które wprowadzą po 1 stycznia prąd do sieci lecz zostały wykonane wcześniej. Z jakichś powodów ustawodawca rozdzielił te dwa pojęcia.

Zasadniczo scenariusze mogą być dwa.
 1. Pojęcie nowobudowanej instalacji zostanie przyrównane do pojęcia nowo przyłączonej instalacji
 2. Pojęcie nowobudowanej instalacji zostanie zdefiniowana literalne, jako instalacja fizycznie wykonana po 1 stycznia 2016r.

Który wariant jest bardziej prawdopodobny trudno powiedzieć z tego powodu osobom chcącym zainwestować w instalację PV radzę poczekać przynajmniej do czasu doprecyzowania tej kluczowej kwestii przez ustawodawcę, aby się nie okazało że zamiast 65 czy 75 groszy za kWh przez piętnaście lat będą otrzymywać 16.

środa, 1 kwietnia 2015

Ustawa o OZE - 10 podstawowych faktów


Z uwagi na liczne pytania przedstawiam poniżej podstawowe zmiany, jakie wnosi ustawa o OZE dla prosumentów chcących zainwestować w mikroinstalację fotowoltaiczną.

 1. Instalacje do 10 kW będą objęte taryfami gwarantowanymi w wysokości 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW 0,75 dla instalacji o mocy do 3 kW
 2. Taryfy gwarantowane zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku
 3. Taryfy gwarantowane będą obowiązywać tylko dla nowobudowanych instalacji (nowobudowanych po 1 stycznia 2016 r.)
 4. Instalacje od 10 - 40 kW zostaną objęte systemem rozliczeń energii wyprodukowanej z instalacji oraz kupionej w bilansach półrocznych tzw. net metering. W przypadku nieskorzystania z taryf gwarantowanych net meteringiem zostaną objęte także instalacje do 10 kW. 
 5. Cena sprzedaży energii z instalacji o mocy od 10 - 40 kW ponad półroczny bilans będzie wynosić 100% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym czyli obecnie ok. 0,16 zł/kWh
 6. Tzw net meteringiem zostaną objęte nowe jak i istniejące instalacje.
 7. Skorzystanie z formy dotacji np. z programu prosumet wyklucza możliwości skorzystania z taryf gwarantowanych
 8. Dla mikroinstalacji o mocy do 40 kW nie jest wymagana koncesja niezależnie czy instalacja jest realizowana przez osobę fizyczną czy prawną (firma)
 9. Do końca 2015 roku osoby prawne (firmy) mogą skorzystać z systemu zielonych certyfikatów
 10. Jeżeli osoby prawne (firmy) będą chciały po 1 stycznia 2016 wejść w system rozliczenia energii netto w bilansach półrocznych tzw. net metering utracą prawo do zielonych certyfikatów.

Część przepisów nie jest do końca jednoznaczna i wymaga doprecyzowania. Na szczególną uwagę zasługuje pojęcie nowobudowanej instalacji, które będą objęte taryfami gwarantowanymi. Na obecny stan wiedzy nie można założyć, że instalacje wybudowane w tym roku i zgłoszone po 1 stycznia 2016 wypełnią znamiona instalacji nowobudowanych. Na obecny stan prawny nie można postawić znaku równości między instalacjami nowobudowanymi a nowo przyłączonymi. Z tego względu osobom, które chcą być objęte taryfami gwarantowanymi rekomenduję poczekać z budową do 1 stycznia 2016 lub do momentu doprecyzowania zapisów ustawy przez ministerstwo gospodarki.