Szukaj na tym blogu

wtorek, 23 grudnia 2014

Zastępowanie węgla węglem - polska walka ze smogiem

Po paśmie sukcesów walki z niską emisją, w której prym wiedzie Kraków polska stolica zimowego smogu coraz silniej rysuje się kontrofensywa lobby węglowego, które wszelkimi sposobami próbuje nie dopuścić do ograniczenia spalania węgla w Polsce nawet kosztem naszego zdrowia. Widać pierwsze sukcesy kontrofensywy. Najbardziej spektakularną był wyrok sądu uchylający zakaz palenia węglem w Krakowie. Drugim jest wprowadzenie do programów ograniczenia niskiej emisji realizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiWG zapisów umożliwiających dotowanie z publicznych pieniędzy wymiany palenisk węglowych na węglowe. Naiwnie tłumaczone, że wysoko sprawny kocioł będzie źródłem mniejszej emisji. Problem w tym, że przy braku norm na sam węgiel oraz polskiej mentalności spalania wszystkiego wymiana starego śmieciucha na nowego śmieciucha nic nie zmienia w rzeczywistym poziomie emisji. Trzecia kwestia to sama, jakość węgla, która dodatkowo pogarsza całą sytuację. Wprowadzenie norm na węgiel tak hucznie zapowiadane także utknęło gdyż po wstępnej analizie okazało się, że większość polskiego węgla nie spełniłaby parametrów jakościowych, więc w imię nie drażnienia górników zapewne norm długo jeszcze nie będzie. I na koniec widać pierwsze zwiastuny kontr kampanii medialnej. Coraz częściej można usłyszeć doniesienia, że to wcale nie domowe paleniska są głównym źródłem smogu. Ludzie z tytułami doktorów, profesorów zaczynają udowadniać, że przecież największym źródłem niskiej emisji jest przemysł, samochody i na końcu ten spalany w domach węgiel. Za dużo tytułów przed nazwiskiem chyba przysłania czasem najprostsze korelacje. Nie trzeba być profesorem czy doktorem, aby zauważyć, że problem smogu rośnie w przeciwnym kierunku do słupka na termometrze. Najgorsze powietrze w Krakowie, lecz nie tylko jest w miesiącach zimowych.

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/iseo/

Problem niskiej emisji to jedno z największych wyzwań miast takich jak Kraków, jakie działania powinny zostać podjęte a jakie są nie skuteczne to tematy Kongresu Niskiej Emisji 19 marzec 2015, Kraków


piątek, 12 grudnia 2014

Moc czynna, bierna i pozorna falownika fotowoltaicznego


Prąd przemienny ma przebieg sinusoidalny, gdzie zmiany napięcia i natężenia prądu podlegają cyklicznym zmianom z częstotliwością 50 Hz. Jeżeli między prądem a napięciem nie ma żadnego przesunięcia, w tym samym czasie występują maksymalne wartości prądu i napięcia, następnie jednocześnie prąd i napięcie przechodzą przez zero, cała generowana moc jest mocą czynną.

Jeżeli prąd i napięcie są przesunięte o pewien kąt fi, oprócz mocy czynnej zaczyna pojawiać się moc bierna. W skrajnym przypadku między prądem a napięciem może występować przesunięcie fi = 90°, w takim przypadku, gdy napięcie osiąga szczytową wartość, prąd równa się zero i na odwrót. Generowana moc jest mocą bierną.

Moc czynna P jest to moc w układach prądu przemiennego, która jest zamieniana na pracę lub energię. Jednostką mocy czynnej jest wat [W].

Moc bierna Q jest to moc w układach prądu przemiennego, która nie jest zamieniana na pracę lub energię, ma charakter pulsacyjny, cyklicznie jest pobierana i oddawana do sieci. Istnienie mocy biernej związane jest z działaniem urządzeń elektrycznych, jak silniki czy kondensatory, do pracy których istnienie mocy biernej w sieci jest niezbędne. Z uwagi na charakter mocy biernej można ją podzielić na indukcyjną i pojemnościową. Choć moc bierna nie jest zamieniana na pracę, to jednak wiąże się z kosztami jej przesyłu. Jednostką mocy biernej jest war [var] (ang. var – Volt Ampere Reactive).

Moc pozorna S jest to moc w układach prądu przemiennego, która jest geometryczną sumą mocy biernej i czynnej. Jednostką mocy pozornej jest woltoamper [VA]

Z punktu widzenia właściciela instalacji fotowoltaicznej najbardziej korzystne jest, aby falownik utrzymywał współczynnik mocy, czyli cos(fi)=1, gdyż wtedy cała generowana moc będzie mocą czynną. Z kolei z uwagi na funkcjonowanie całej sieci elektroenergetycznej operatorzy sieci wymagają zwłaszcza od większych instalacji, aby część mocy dostarczanej do sieci miała charakter mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej.

Poprawna konfiguracja falownika jest szczególnie istotna w przypadku instalacji PV wykonywanych dla  firm które ponoszą koszty przekroczenia dozwolonego wskaźnika mocy biernej. Szczególnie kosztowne może być prze-kompensowanie mocy biernej pojemnościowej za którą zakłady energetyczne naliczają wysokie kary. Należy dodać że właściciele mikro instalacji nie mają obowiązku kompensacji mocy biernej przez posiadane przez nich mikro instalacje i powinny być one tak konfigurowane aby cos(fi)=1.

Więcej o doborze falownika w instalacji w książce