Szukaj na tym blogu

środa, 30 grudnia 2015

V wydanie książki instalacje fotowoltaiczne

6 stycznia ukaże się w sprzedaży V wydanie książki instalacje fotowoltaiczne. W książce jak w każdym wydaniu sporo nowości. Pojawiły się nowe typy modułów zdobywające coraz większą popularność jak PERC czy Smart Wire. W nowych tematach wiele miejsca poświęcono optymalizatorom mocy oraz modułom smart, które są alternatywą dla instalacji opartych na mikrofalownikach. Jak w każdym kolejnym wydaniu pojawiły cię nowe przykłady obliczeniowe jak i rozbudowany protokół odbioru instalacji PV. W wydaniu V został dodany całkowicie nowy dział  poświęcony konstrukcją wsporczym. 

książka instalacje fotowoltaiczne wydanie V
książka instalacje fotowoltaiczne wydanie V

Dla czytelników bloga do końca stycznia rabat 10 zł przy zakupie w sklepie wydawcy 

Kod rabatowy 2NFJQM59

sklep.globenergia.pl


Spis treści: 

1 Moduły fotowoltaiczne
1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
1.2.1 Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego
1.2.2 Moduły cienkowarstwowe
1.2.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
1.2.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)
1.2.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
1.2.6 Moduły oparte o ogniwa typu PERC (Nowość lub aktualizacja)
1.2.7 Moduły w technologii SmartWire (Nowość lub aktualizacja)
1.2.8 Dwustronne moduły PV.
1.3 Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV (Nowość lub aktualizacja)
1.4 STC, NOCT – warunki w jakich badane są moduły PV
1.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne
1.6 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
1.7 Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
1.8 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej lub niskiej jakości ogniw?
1.8.1 W oparciu o parametry elektryczne
1.8.2 W oparciu o wygląd
1.9 Sprawność modułów PV
1.10 Znaczenie praktyczne sprawności
1.11 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV
1.12 LID i roczna utrata mocy
1.12.1 Moduły z dodatkiem galu
1.12.2 Początkowy wzrost mocy modułów CIGS
1.13 Degradacja warstwy EVA
1.14 Sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
1.15 Certyfikaty i normy (Nowość lub aktualizacja)
1.16 PVT – połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym

2 Falowniki i optymalizatory mocy
2.1 Budowa i podział falowników
2.2 System centralny czy zdecentralizowany?
2.3 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
2.4 Zależność sprawności od obciążenia falownika
2.5 Napięciowy zakres pracy falownika
2.6 Sprawność falowników
2.7 Mikrofalowniki w instalacji
2.7.1 Zalety mikrofalowników
2.7.2 Ograniczenia mikrofalowników
2.7.3 Mikrofalowniki – kiedy pomyśleć o wyborze (Nowość lub aktualizacja)
2.8 Optymalizatory mocy (power optimizer) (Nowość lub aktualizacja)
2.8.1 Zasada działania (Nowość lub aktualizacja)
2.8.2 Stałe napięcie na module PV i na łańcuchu modułów PV (Nowość lub aktualizacja)
2.8.3 Optymalizacja mocy na poziomie ogniw PV (Nowość lub aktualizacja)
2.8.4 Monitorowanie pracy na poziomie modułu i funkcje bezpieczeństwa (Nowość lub aktualizacja)
2.8.5 Porównanie funkcjonalności optymalizatorów mocy (Nowość lub aktualizacja)
2.9 Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów mocy. (Nowość lub aktualizacja)
2.10 Moc czynna, bierna, pozorna
2.11 Monitoring pracy falowników
2.12 Wymagania OSD względem konfiguracji falowników (Nowość lub aktualizacja)
2.13 Analiza karty katalogowej

3 Dobór i optymalizacja instalacji
3.1 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
3.2 System nadążny
3.3 Odstępy między rzędami
3.4 Sposoby łączenia modułów w instalacji
3.4.1 Połączenie szeregowe i równoległe modułów
3.4.2 Niedopasowanie prądowe i napięciowe
3.5 Zacienienie i diody obejściowe
3.5.1 Wpływ zacienienia na pracę modułu
3.5.2 Energetyczne skutki zacieniania
3.5.3 Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów
3.6 Przewody i kable w instalacji PV – dobór i straty energii
3.6.1 Dobór przekroju poprzecznego żył przewodów i kabli w instalacji PV
3.6.2 Tabele doboru przekroju poprzecznego kabli i przewodów do instalacji PV (Nowość lub aktualizacja)
3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
3.7.1 Bezpieczniki
3.7.2 Wyłączniki nadprądowe
3.7.3 Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa
3.7.4 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
3.8 Unikanie pętli
3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika/ów
3.11 Jak obliczyć powierzchnię potrzebną pod instalację? (Nowość lub aktualizacja)
3.12 Wybór typu instalacji
3.13 Licznik w instalacji sieciowej on grid
3.14 Dobór instalacji sieciowej – on grid (Nowość lub aktualizacja)
3.14.1 Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid (Nowość lub aktualizacja)
3.14.2 Rozplanowanie modułów (Nowość lub aktualizacja)
3.14.3 Dobór falownika do modułów (Nowość lub aktualizacja)
3.14.4 Przewody i zabezpieczenia (Nowość lub aktualizacja)
3.14.5 Schemat instalacji (Nowość lub aktualizacja)
3.15 Uruchomienie falownika w instalacji
3.16 Typy instalacji wyspowych
3.16.1 Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego
3.16.2 Zasilanie urządzeń prądu stałego z wykorzystaniem regulatora ładowania
3.16.3 Zasilanie urządzeń prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania
3.17 Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków
3.18 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji (Nowość lub aktualizacja)
3.18.1 Kontrola i podstawowe pomiary i testy (Nowość lub aktualizacja)
3.19 Pomiary i analiza charakterystyki prądowo napięciowej (Nowość lub aktualizacja)
3.19.1 Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (Nowość lub aktualizacja)
3.19.2 Dokumentacja (Nowość lub aktualizacja)
3.19.3 Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji fotowoltaicznej (Nowość lub aktualizacja)
3.20 Akumulatory w systemach PV
3.20.1 DOD, SOC i liczba cykli ładowania
3.20.2 Wpływ temperatury na prace akumulatorów
3.20.3 Współpraca falownika z akumulatorami
3.21 Współpraca instalacji PV z pompą ciepła

4 Konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów i falowników (Nowość lub aktualizacja)
 4.1 Systemy mocować na dachach skośnych (Nowość lub aktualizacja)
4.2 Systemy mocowań na dachach płaskich (Nowość lub aktualizacja)
4.3 Systemy mocowań na gruncie (Nowość lub aktualizacja)
4.4 Montaż modułów do konstrukcji wsporczej (Nowość lub aktualizacja)
4.5 Montaż falownika
5 Problemy wykonawcze i eksploatacyjne
5.1 Gorący punkt (hot spot)
5.2 Korozja warstwy TCO
5.3 Degradacja indukowanym napięciem PID
5.4 Prąd upływu
5.5 Zwarcie doziemne generatora PV
5.6 Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika
5.7 Możliwości przyłączenia instalacji do sieci
5.8 Mycie instalacji PV
5.9 Błędy wykonawcze

6 Ekonomika i uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych
6.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
6.1.1 Źródła danych o nasłonecznieniu
6.1.2 Uzysk energii z instalacji PV
6.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?
6.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
6.4 Koszty eksploatacyjne
6.5 Przychody ze sprzedaży energii i ich opodatkowanie oraz net metering
6.6 Dotacja NFOŚiGW

7 Wydarzenia branżowe

wtorek, 22 grudnia 2015

Zła, niespójna, powszechnie krytykowana a jednocześnie niezbędna

Kiedy do sejmu 16 grudnia trafił druk nr. 134 nowelizujący ustawę o OZE na branżę po krótkim szoku padł blady strach? Choć media głównego nurtu o tym nie wspominają w sejmie znów toczy się batalia o ustawę o OZE. W szczególności chodzi o korzystne dla prosumentów zapisy rozdziału 4 art. 40 i 41. które miały wejść w życie 1 stycznia 2016r. a procedowana nowela ustawy odsuwa je do 1 lipca. Każdy, kto przeczytał ustawę o OZE z pewnością stwierdzi, że nie jest to prawo, na które czaka branża OZE. Zapisy są niespójne a nawet wewnętrznie sprzeczne i nie ulega wątpliwości ze ustawę trzeba znowelizować. Niestety przesunięcie o 6 miesięcy jedynych korzystnych dla prosumentów zapisów wprowadzających stawki gwarantowane i netmetering jest ciosem w branżę mikroinstalacji którego to ciosu część branża może nie przetrwać.

Podobnie jak nieprawdopodobne wywalało się przeforsowanie stawek gwarantowanych w głosowaniu w poprzedniej kadencji sejmu tak nieprawdopodobne może wydawać się zmian w obecnej nowelizacji jednak, jeżeli nie podejmiemy działań możemy mieć pewność, że żadne korzystne zmiany nie zajdą. Wbrew temu, co się sądzi wywieranie presji na posłów przynosi czasami skutki i potrzeba jak najwięcej inicjatyw, apeli i próśb, aby z pod walca legislacji zachować korzystne zapisy ustawy.

Poniżej treść petycji Stowarzyszenia SBF Polska PV wysłanej do

Posła sprawozdawcy Wojciecha Zubowskiego oraz
Członków Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

"Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV wyraża głębokie zaniepokojenie niektórymi zapisami poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk 134), który wpłynął do Sejmu 16.12.2015. W szczególności obawy branży wzbudza możliwość odroczenia realizacji niektórych zapisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, związanych z rozpoczęciem funkcjonowania od 1 stycznia 2016 roku sprzedaży energii wyprodukowanej w najmniejszych instalacjach po stawkach gwarantowanych oraz preferencyjnego rozliczenia energii w bilansach półrocznych nazywanego potocznie net meteringiem.

Od 20 lutego br., kiedy to między innymi głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości zostały dodane do ustawy zapisy korzystne dla prosumentów wiele małych i średnich firm rozpoczęło przygotowania do możliwości pojęcia działań w ramach nowego systemu wsparcia. Na bazie tych nadziei powstało także wiele nowych podmiotów i zostało stworzonych tysiące nowych miejsc pracy. Możliwość odroczenia zapisów ustawy o OZE stawia firmy z branży mikro OZE w szczególnie trudnej, a niektóre nawet w dramatycznej sytuacji.

Zmiana tak kluczowych zapisów ustawy, na kilkanaście dni przed rozpoczęciem obowiązywania ustawy podważa fundamentalne zaufanie obywateli do stabilności prawa. Stawia to także w bardzo trudnej sytuacji wielu inwestorów, których decyzja o montażu mikroinstalacji OZE w 2015 roku podyktowana była wizją korzystnych zmian w ustawie. Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, pod koniec września br. łączna moc zainstalowanych mikroinstalacji OZE na koniec września wyniosła 22,021 MW. Tylko przez III kwartał br. zainstalowano 6 MW mikroinstalacji. W większości były to mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Z uwagi na powyższą argumentację wnosimy o nieprzesuwanie terminu wejścia w życie art. 40, art. 41 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015, które powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku" 


Lista członków komisji


Jeżeli zależy nam na obronie stawek gwarantowanych i net meteringu podejmijmy działania i przekonajmy posłów aby nie zniszczyli energetyki prosumenckiej w zarodku.

środa, 16 grudnia 2015

Dlaczego Trina wystąpiła z porozumienia cenowego z KE

Decyzja o utrzymaniu cen minimalnych na zakup modułów PV z Chin oraz nowe regulacje w tym zakresie przynoszą pierwsze skutki, jakim jest wystąpienie z porozumienia największego producenta modułów na świecie, jakim jest Trina Solar.

Nowe zapisy porozumienia nie pozwalają chińskim firmom na sprzedaż modułów poniżej ceny minimalnej nawet, jeżeli zostały one wyprodukowane poza Chinami. Z kolii cena minimalna 0,56 euro/Wp jest o 10-15% wyższa niż rynkowa możliwość sprzedaży modułów dla chińskich producentów co uniemożliwia im ekspansję na europejskim rynku. Opuszczenie porozumienia przez Trinę zapewne poprzedzone było zapewnieniem dostaw modułów do europy z fabryk poza Chinami oraz OEM-ów produkowanych przez innych producentów pod logiem Triny. W efekcie opuszczenie porozumienia cenowego pozwoli Trinie oferować modły z ich logo poniżej ceny minimalnej w większej skali i całkiem legalnie.

Można się spodziewać, że jeżeli samo porozumienie nie ulegnie zmianie lub cena minimalna niezostanie obniżona podobne ruchy wykonają inni chińscy gracze szczególnie ci z wielkiej szóstki, jeżeli tylko uda im się zapewnić dostawy do europy z fabryk zlokalizowanych poza Chinami.

sobota, 12 grudnia 2015

Na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji PV poza ceną

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością i coraz więcej ofert trafia do internetu. Przy wyborze oferty dobrze zrucić uwagę na kilka kwestii poza samymi urządzeniami jakie wchodzą w skład zestawu oraz ich ceną. 
  1. Przed zakupem poproś o wizytę doradcy technicznego celem zweryfikowania czy wybrana moc zmieści się na dachu a warunki techniczne pozwolą na przyłączenie wybranej mocy.
  2. Wyraźnie ustal sposób montażu, sposób prowadzenia kabli i lokalizację falownika 
  3. Cena instalacji zależy także od pokrycia dachu i miejsca montażu a nie tylko do mocy i jakości urządzeń. Jeżeli w twoim przypadku montaż będzie łatwy i szybki możesz spróbować wynegocjować rabat.  
  4. Do uzysków energii z instalacji podchodź ostrożnie w ofertach podawane są często wartości zawyżone. 
  5. Zwróć uwagę co w chodzi w skład oferty czy oprócz urządzeń i montażu wykonawca przygotuje projekt, schemat jednokreskowy, wykona pomiary określone normą, przygotuje dokumentację do zakładu energetycznego. 
  6. Przy wyborze oferty premium żądaj usługi premium także rozszerzonych pomiarów w tym badania kamerą termowizyjną i pomiar krzywych prądowo napięciowych - co pozwala określić rzeczywistą wydajność instalacji.

http://ekofachowcy.pl/