Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 17 lipca 2017

Donald Trump i jego wpływ na wzrost cen modułów PV w Polsce

Osoby działające w branży fotowoltaicznej z pewnością zauważyli, że, na przestrzeni ostatniego miesiąca ceny modułów PV zaczęły rosnąć. Jak na razie nie są to duże wzrosty średnio w zakupach hurtowych ok. 1 cent/Wp ale dla rynku na którym obserwowaliśmy ponad przez rok ciągły spadek cen taka sytuacja jest dużym zaskoczeniem. Wielu także zadaje sobie pytanie z czego wynika to odwrócenie trendu oraz czy będzie trwałe?

Zaczynając od końca bardzo mało prawdopodobne wydaje się, aby w perspektywie roku ceny modułów PV nadal nie spadały. Szczególnie jeżeli przeanalizujemy kontrakty na zakup modułów PV na I i II kwartał 2018 oferowane ceny są o kilka centów niższe od obecnych.

Sytuację na polskim i europejskim rynku modułów PV skomplikowała informacja podana przez administrację Donalda Trumpa o rozważeniu podniesienia cła na importowane moduły fotowoltaiczne z kierunku azjatyckiego. Taka informacja spowodowała, że producenci nastawieni na rynek USA a jest to cała 5-tka największych producentów zaczęła na zapas produkować i clić moduły w USA. W konsekwencji część produkcji do tej pory alokowanej dla Europy znalazła się w Ameryce. W konsekwencji u producentów modułów nastawionych na rynek USA praktycznie niema możliwości zlecenia produkcji bieżącej czy zakupu z magazynów celnych w Roterdamie do czego przyzwyczajona była część odbiorców europejskich. Mniejsza podaż modułów PV musi w konsekwencji przełożyć się na wyższą cenę. Nowa sytuacja zaskoczyła część inwestorów przyzwyczajonych do dużej dostępności taniejących z miesiąca na miesiąc modułów PV. Nowa sytuacja na rynku wymaga od inwestorów planujących większe inwestycje lepszego planowania zakupów z wyprzedzeniem ponad pół roku, jeżeli chcą kupić moduły w dobrej cenie bez obaw o cenę i realizację zamówienia.

Jak to na każdym rynku w końcu sytuacja ulegnie zmianie. Punktem tym będzie ogłoszenie nowych ceł w USA lub wycofanie się z tych planów. Po tej decyzji sztuczny niedobór modułów w Europie przerodzi się w naturalny i realny nadmiar co zapewne przełoży się na tąpnięcie cenowe w drugą stronę.

czwartek, 29 czerwca 2017

VI Wydanie książki instalacje fotowoltaiczne.

Mimo problemów wydawniczych i małych opóźnień w końcu jest dostępne VI wydanie książki Instalacje fotowoltaiczne zawierające aż 315 stron informacji o fotowoltaice i 10 stron reklam. Jak w każdym kolejnym wydaniu pojawiały się nowe rozdziały, przykłady, grafiki. Zainteresowani mogą zależeć książkę w oficjalnym sklepie i jak zawsze cena zawiera koszty przesyłki.

książka instalacje fotowoltaiczne

Szczególne podziękowanie dla partnerów bez których wydanie książki byłoby znacznie trudniejsze
Fronius
Corab
Keno
Viessmann
BayWa
Solgen
Glogenergia
Huawei
Targi Kielce


SPIS TREŚCI VI wydania "Instalacje fotowoltaiczne":
                                                                           
1. Moduły fotowoltaiczne

     1.1. Moduł fotowoltaiczny – definicja i budowa

     1.2. Podział ogniw i modułów fotowoltaicznych ze względu na materiał półprzewodnikowy

          1.2.1. Moduły zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego

          1.2.2. Moduły cienkowarstwowe

     1.3. Podział modułów PV ze względu na budowę ogniw PV lub modułu PV

          1.3.1. Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne

          1.3.2. Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu (all back contact)

          1.3.3. Moduły monokrystaliczne typu hit

          1.3.4. Moduły oparte o ogniwa typu PERC

          1.3.5. Moduły PV szyba – szyba

          1.3.6. Moduły PV w technologii SMARTwire

          1.3.7. Dwustronne moduły PV

     1.4. Udział w rynku poszczególnych typów modułów PV

     1.5. Zestawienie typów i podstawowych parametrów modułów PV

     1.6. Praktyczne znaczenie liczby bus bar-ów

     1.7. Stc, noct – warunki w jakich badane są moduły PV

     1.8. Charakterystyka prądowo – napięciowa i najważniejsze parametry elektryczne

     1.9. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych

     1.10. Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury

     1.11. Jak poznać moduły wykonane z wysokiej lub niskiej jakości ogniw?

          1.11.1. W oparciu o parametry elektryczne

          1.11.2. W oparciu o wygląd

     1.12. Sprawność modułów PV

     1.13. Znaczenie praktyczne sprawności

     1.14. Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze modułu PV

     1.15. LID i roczna utrata mocy

         1.15.1. Moduły z dodatkiem galu

         1.15.2. Początkowy wzrost mocy modułów CIGS

     1.16. Degradacja foli EVA

     1.17. Sprawność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego

     1.18. Certyfikaty i normy

     1.19. PVT – połączenie modułu pv z kolektorem słonecznym


2. Falowniki i optymalizatory mocy

     2.1. Budowa i podział falowników

         2.1.1. Podział falowników ze względu na izolację

         2.1.2. Podział falowników ze względu na typ instalacji

         2.1.3. Podział falowników ze względu na wielkość

     2.2. Mikro-, szeregowy czy centralny – jaki falownik wybrać?

     2.3. MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania

     2.4. Zależność sprawności falownika od napięcia i obciążenia

     2.5. Napięciowy zakres pracy falownika

     2.6. Sprawność falowników

     2.7. Mikrofalowniki w instalacji

         2.7.1. Zalety mikrofalowników

         2.7.2. Ograniczenia mikrofalowników

         2.7.3. Mikrofalowniki – kiedy pomyśleć o wyborze

     2.8. Optymalizatory mocy (power optimizer)

         2.8.1. Zasada działania

         2.8.2. Stałe napięcie na module PV i na łańcuchu modułów PV

         2.8.3. Optymalizacja mocy na poziomie ogniw PV

         2.8.4. Monitorowanie pracy na poziomie modułu i funkcje bezpieczeństwa

         2.8.5. Porównanie funkcjonalności optymalizatorów mocy

     2.9. Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów mocy

     2.10. Monitoring pracy falowników

     2.11. Wymagania OSD względem konfiguracji falowników

     2.12. Analiza karty katalogowej


3. Dobór i optymalizacja instalacji PV

     3.1. Pochylenie i azymut instalacji fotowoltaicznej

     3.2. System nadążny

     3.3. Odstępy między rzędami

     3.4. Wskaźnik wykorzystania przestrzeni montażowej

     3.5. Sposoby łączenia modułów w instalacji

         3.5.1. Połączenie szeregowe i równoległe modułów PV

         3.5.2. Niedopasowanie prądowe i napięciowe

     3.6. Przewody i kable w instalacji pv

         3.6.1. Wybór rodzaju kabli oraz ich prowadzenie

         3.6.2. Dobór przekroju poprzecznego żył przewodów i kabli w instalacji PV

         3.6.3. Tabele doboru przekroju poprzecznego kabli  i przewodów do instalacji PV

     3.7. Zabezpieczenia w instalacjach PV

         3.7.1. Bezpieczniki

         3.7.2. Wyłączniki nadprądowe

         3.7.3. Wyłącznik różnicowo – prądowy w instalacji PV

         3.7.4. Ograniczniki przepięć i instalacja odgromowa

         3.7.5. Uziemienie i połączenie wyrównawcze

     3.8. Dopasowanie typu modułów do falownika

     3.9. Dopasowanie mocy modułów PV do mocy falownika

     3.10. Obliczenie minimalnego i maksymalnego napięcia łańcucha modułów PV

     3.11. Wyznaczenie maksymalnego prądu zwarcia łańcucha modułów PV

     3.12. Obliczenie minimalnej i maksymalnej liczby modułów PV w łańcuchu

     3.13. Wybór typu instalacji

     3.14. Licznik w instalacji sieciowej on grid i bilansowanie międzyfazowe

     3.15. Dobór mocy instalacji sieciowej – on grid

     3.16. Przykład doboru instalacji sieciowej

         3.16.1. Dobór mocy w oparciu za zużycie energii

         3.16.2. Weryfikacja mocy po analizie dostępnej przestrzeni montażowej

         3.16.3. Dobór mocy falownika do modułów PV

         3.16.4. Dobór łańcuchów modułów pv do falownika

         3.16.5. Przewody i zabezpieczenia

         3.16.6. Schemat instalacji oraz plan obwodów

     3.17. Plan obwodów – string plan

     3.18. Uruchomienie falownika w instalacji sieciowej

     3.19. Instalacje wyspowe

         3.19.1. Bezpośrednie zasilanie urządzeń prądu stałego

         3.19.2. Zasilanie urządzeń z wykorzystaniem regulatora ładowania

         3.19.3. Zasilanie urządzeń z wykorzystaniem przetwornicy DC/AC oraz regulatora ładowania

     3.20. Dobór instalacji wyspowej i hybrydowej do zasilania budynków

     3.21. Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji

         3.21.1. Kontrola i podstawowe pomiary i testy

         3.21.2. Pomiary i analiza charakterystyki prądowo-napięciowej

         3.21.3. Badanie kamerą termowizyjną modułów PV

         3.21.4. Dokumentacja

         3.21.5. Przykładowy protokół z pomiarów i testów instalacji PV

     3.22. Współpraca instalacji PV z pompą ciepła

     3.23. Co należy przewidzieć na etapie budowy domu pod kątem montażu instalacji PV


4. Akumulatory w systemach pv

     4.1. Technologie akumulatorów stosowane we współpracy z systemami pv

     4.2. DOD, SOC i liczba cykli ładowania

     4.3. Wpływ temperatury na prace akumulatorów

     4.4. Współpraca falownika z akumulatorami


5. Konstrukcje wsporcze oraz montaż modułów i falowników

     5.1. Systemy mocowań na dachach skośnych

     5.2. Systemy mocowań na dachach płaskich

     5.3. Rozplanowanie modułów PV i odstępy brzegowe na dachach płaskich oraz skośnych

     5.4. Systemy mocowań na gruncie

     5.5. Montaż modułów do konstrukcji wsporczej

     5.6. Certyfikaty i normy konstrukcji wsporczych

     5.7. Montaż falownika


6. Problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne

     6.1. Zacienienie na instalacjach PV

         6.1.1. Rola i znaczenie diod obejściowych

         6.1.2. Wpływ zacienienia na pracę modułu PV

         6.1.3. Energetyczne skutki zacieniania

         6.1.4. Uwzględnianie zacienienia w rozplanowaniu modułów

         6.1.5. Unikanie przy montażu stref zacienienia

     6.2. Gorący punkt (hot spot)

     6.3. Korozja warstwy TCO

     6.4. Degradacja indukowanym napięciem PID

     6.5. Prąd upływu

     6.6. Unikanie pętli indukcyjnej

     6.7. Zwarcie doziemne generatora PV

     6.8. Moc czynna, bierna, pozorna – cos(φ), tg(φ) falownika

     6.9. Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika

     6.10. Możliwości przyłączenia instalacji do sieci

     6.11. Mycie instalacji PV

     6.12. Błędy wykonawcze


7. Ekonomika, otoczenie prawne i uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych

     7.1. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

         7.1.1. Źródła danych o nasłonecznieniu

         7.1.2. Uzysk energii z instalacji PV

     7.2. Jak obliczyć uzysk energii z instalacji?

     7.3 składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej

     7.4. Koszty eksploatacyjne

     7.5. System rozliczenia energii wyprodukowanej przez instalację PV

     7.6. Wymóg umowy kompleksowej dla prosumenta

     7.7. Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych

     7.8. Prosty okres zwrotu mikroinstalacji


8. Wydarzenia branżowe