Szukaj na tym blogu

piątek, 29 sierpnia 2014

Wybór typu falownika

Krótki wykład na temat różnic między typami falowników i ich wyborze do instalacji. W filmie odpowiedz dlaczego najczęściej wybierane są falowniki beztransformatorowe oraz dlaczego gdy potrzebny w instalacji jest falownik transformatorowy wybrać ten z oznaczeniem HF.

środa, 27 sierpnia 2014

Wybór typu instalacji fotowoltaicznej

W filmie podstawowe różnice między instalacjami wyspowymi i sieciowymi oraz odpowiedz na pytanie dlaczego instalacja sieciowa jest zazwyczaj lepszym wyborem. 

niedziela, 24 sierpnia 2014

Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika

W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.

Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:

  • Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.
  • Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.
  •  W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.

Bardzo często wzrost napięcia w sieci i wyłączenie się falownika jest mylnie interpretowane jako efekt zbyt bliskiego sąsiedztwa trafostacji. W rzeczywistości to duża odległość od stacji trafo przyczynia się do wysokiej impedancji sieci w miejscu przyłączenia, wzrostu napięcia i w konsekwencji wyłączania falownika

niedziela, 10 sierpnia 2014

Czy warto kupić używaną elektrownię fotowoltaiczną z Niemiec?

Ostatni wpis na temat zakupu modułów z defektem spotkał się z licznymi pytaniami w kwestii zakupu używanej elektrowni fotowoltaicznej w szczególności falowników oraz modułów. Czy warto rozważyć taki zakup?

Zakup używanej elektrowni fotowoltaicznej to nie zakup używanego niemieckiego samochodu. W Niemczech w 95% przypadków nie demontuje sie modułów i falowników z powodu wymiany na lepsze nowsze modele czy z uwagi na bankructwo inwestora, lecz z uwagi na znaczące nietrzymanie parametrów przez urządzenia. Moduły to urządzenia, które mogą bezawaryjnie pracować 15-25 lat i zazwyczaj nikt ich nie wymienia szybciej o ile nie zaczynają ujawniać się wady ukryte bądź wady powstałe na etapie montażu czy eksploatacji. Takie moduły po demontażu często są kupowane w cenie "złomu" w Niemczech i często próbuje się je sprzedać w rynkach wrażliwych na cenę jak Polska. Często moduły z demontażu oferuje się w Polsce w cenie 30-50% niższej od nowych, co jest ceną zdecydowanie zbyt wygórowaną biorąc pod uwagę, jakość produktu i możliwego czasu jego pracy. Podobna sytuacja dotyczy falowników z tą różnicą, że nawet falownik renomowanego producenta z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie pracował bezawaryjnie dłużej niż 10- 15 lat. Należy pamiętać ze falownik to element instalacji fotowoltaicznej, który jest najbardziej awaryjny i charakteryzuje się najkrótszym okresem życia. Kupując urządzenie, które ma za sobą 5-7 lat pracy należy mieć na uwadze, że kupujemy urządzenie, które połowę życia ma już za sobą i dodatkowo wkracza w okres, w którym awaria jest coraz bardziej prawdopodobna. Problemem będzie także dokumentacja techniczna starszych sprowadzanych falowników. Brak deklaracji zgodności i potwierdzenia spełniania odpowiednich norm może być przyczyną odmowy przyłączenia elektrowni, PV opartej na takich falownikach.

Jeżeli danych sprzęt fotowoltaiczny nie był bezpośrednio przez nas demontowany lub nie mamy 100% pewności pochodzenia oraz przyczyn demontażu zdecydowanie odradzałbym zakup tego typu urządzeń. W innym przypadku należy liczyć się z dużym ryzykiem, że zakupione urządzenia nie spełnią naszych oczekiwań.