Szukaj na tym blogu

sobota, 23 maja 2015

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

sobota, 16 maja 2015

Nowelizacja ustawy o OZE


11 dni od wejścia ustawy o OZE ministerstwo gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji. Najlepiej świadczy to, o jakości tworzonego w Polsce prawa. Choć mowa tu o projekcie pewien kierunek zmian może być dla wielu osób istotny w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

  • Pierwszą z kluczowych zmian jest nowy zapis w art. 39 w myśl, którego osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia inwestycyjnego np. programu prosument nie będą mogły otrzymać stawek gwarantowanych.
  • Drugą zmianą jest sposób przyznawania stawek. Nie będą one przyznawane automatycznie, lecz na podstawie wniosku składanego w URE przed pierwszym wprowadzeniem energii do sieci. Oznacza to, że instalacje wykonane obecnie, lecz nieprzyłączone będą miały szansę na objęcie systemem stawek gwarantowanych.
  • Trzecią kluczową zmianą jest limit energii kupowanej w ramach stawek gwarantowanych dla PV 950 kWh/kW powyżej tego limitu energia nie będzie skupowana nawet po minimalnej cenie energii. 
  • Czwartą zmianą jest wysokość stawek powiązana z nakładami inwestycyjnymi. Dla Instalacji PV o mocy do 3 kW wysokość stawek jest określona na poziomie od 0,64 zł/kWh - 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW wysokość stawek jest określona na poziomie od 0,49 zł/kWh - 0,65 zł/kWh. Otrzymanie stawki wyższej niż minimalne będzie wymagało przedstawienia analizy ekonomicznej przedsięwzięcia.

Tak, więc po 5pięcu latach prac nad ustawą telenowela legislacyjna zaczyna się od nowa.

niedziela, 3 maja 2015

Prosument ile dotacji w dotacji?

Od 24 kwietnia prowadzony jest nabór wniosków w programie prosument - programie, który będzie mógł być modelowym przykładem jak nie wydatkować publicznych pieniędzy. Mimo propagandy sukcesu NFOŚiGW zainteresowanie programem nie jest duże a większość firm z branży już oficjalnie posiada dwa cenniki dla klientów kupujących instalację PV bez i z dotacją. Z dotacją jest oczywiście drożej, dużo drożej a za wzrost ceny odpowiadają wymagania NFOŚiGW i BOŚ banku, jakie stawiane są wykonawcy i samej instalacji. Mimo propagandy wiele wymagań zupełnie nie podnosi, jakości instalacji jednocześnie podnosząc jej cenę. Przykładem takich wymagań są np. projekt instalacji wykonany przez osobę z uprawnieniami do projektowania. Rzeczywisty koszt takiego projektu z przyjazdem projektanta na wizję lokalną to kilka tyś zł w innym przypadku, gdy projektant nie widział obiektu sam projekt nie ma sensu i nic nie wnosi poza wzrostem ceny. Kolejnym dziwnym wymogiem jest instalacja odgromowa, co ciekawe wymagana dla instalacji PV a dla wiatrowych już nie. W przypadku najmniejszych instalacji montowanych na domach jednorodzinnych instalacje odgromowe nie są uzasadnione podobnie jak ochrona przeciwpożarowa - także wymagana przez NFOŚiGW. Szereg dodatkowych wymagań związanych z gwarancją czy rękojmią powoduje, że marża na instalacje wykonywane w prosumencie musi być minimalnie 10% wyższa niż poza nią, aby zrównoważyć dodatkowe koszty wykonawcy. Dodając do tego podatek dochodowy od dotacji minimum 18% oraz koszty dokumentacji do banku, poświadczeń notarialnych, zaświadczeń, oświadczeń sprawia, że naprawdę lekko licząc z 40% dotacji na folderze reklamowym klientowi indywidualnemu nie zostanie więcej niż 15%. Z tego też powodu osoby, które dokładnie liczą zazwyczaj wycofują się z programu - nic, bowiem nie irytuje tak inwestora jak przerost biurokracji połączony z mizerną dotacją. 


Porównanie kosztów uzyskania dotacji dla przykładowej instalacji PV o wartości 20 000 zł 

Koszty kwalifikowane
20000
100%
Dotacja brutto
8000
40%
Dodatkowa marża dostawcy
2000
10%
Podatek dochodowy 18%
1440
7%
Koszt projektu
850
4%
Koszty przygotowania dokumentacji do Banku
450
2%
Prowizja banku
360
2%
Dotacja netto
2900
15%

Na najbliższym Globie Pełnym Energii 26- 28 maj 2015 15:00 w Poznaniu przedstawimy 7 grzechów programu prosument.