Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 października 2015

Co należy przewidzieć na etapie budowy domu pod kątem montażu instalacji PV

W zdecydowanej większości mikroinstalacje PV są montowane na budynkach istniejących, co rodzi wiele problemów szczególnie w zakresie estetyki i technicznych możliwości prowadzenia przewodów oraz dostępnej na dachu przestrzeni pod montaż modułów.  Nawet, jeżeli w momencie budowania domu nie przewidujemy montażu instalacji PV warto dostosować budynek do takiej ewentualności.

Dostępna przestrzeń na dachu.

Jeden kWp zainstalowanych typowych modułów PV potrzebuje prawie 7 m2 dachu. Minimalna moc instalacji biorąc pod uwagę zapotrzebowanie budynku na energię oraz ekonomikę to ok. 3 kW. Z tego powodu na etapie wyboru projektu warto zwrócić uwagę, aby od południa znajdowała się minimum 20 m2 wolna przestrzeń. Im więcej przestrzeni dachowej tym potencjalnie większa możliwa do zainstalowania moc. 

Usytuowanie budynku.

Instalacja PV powinna być ustawiona możliwie idealnie na południe, przy czym przy odchyleniu się od południa strata energii rośnie wraz ze wzrostem kąta pochylenia. Przy odchyleniu dachu od południa o 45 stopni roczna strata w stosunku do optimum mieści się do 7%. Jeżeli niema możliwości ustawiania połaci dachu w kierunku południowym warto obniżyć kąt pochylenia, co zmniejszy stratę energii w stosunku do optimum.

Unikanie zacienienia.

Cień istotnie obniża wydajność instalacji PV z tego powodu z południowej elewacji warto usunąć elementy zacieniające takie jak komin. Na etapie projektu i budowy domu można go przesunąć na stronę północną.  

Prowadzenie kabli.

Jednym z największych problemów przy montażu instalacji PV w istniejącym budynku jest estetyczne poprowadzenie i schowanie kabli oraz przewodów. Zakładając, że nie wiemy, jakiej mocy może być przyszła instalacja dla dużej elastyczności warto z dachu, poddasza, strychu do miejsca montażu falownika poprowadzić 4 przewody o przekroju 4 mm2 + 1 przewód 6 mm2 zielonożółty. Nie muszą bezwzględnie być to kable dedykowane do PV. Z uwagi na prowadzenie ich w budynku wystarczą typowe przewody w izolacji poliwinitowej lub PCV na napięcia min 450/750 V (optymalnie 0,6/1k V) np.  LgY 1x4  450/750  ułożone w karbowanej róże osłonowej - mogą zostać zatynkowane.  Na tym etapie dobrze ustalić potencjalne miejsce montażu falownika. Ważne, aby było ono suche i nie przegrzało się w lecie. Mając na uwadze, że falownik podczas pracy emituje niewielki hałas dobrym miejscem montażu jest np. garaż. Mając potencjalnie wybrane miejsce montażu falownika z rozdzielni głównej warto doprowadzić do niego przewód np. YDY 5x4 450/750. Pięć przewodów pozwoli na podłączenie zarówno falownika jedno jak i 3 fazowego. Przekrój 4 mm2 bez problemów pozwoli na przyłączenie do 4,6 kW falownika jednofazowego i do 12 kW falownika 3 fazowego nawet, jeżeli długość linii przekracza 20 metrów. Do momentu montażu instalacji PV obwód można zakończyć dodatkowym gniazdkiem 3 fazowym, w którego miejscu zostanie zamontowana rozdzielnia fotowoltaiczna.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się