Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Instalacja kolektorów w świetle prawa?

Wiele osób pyta mnie czy na instalację kolektorów słonecznych należy mieć pozwolenia na budowę, należy ją zgłaszać w urzędzie. Na temat uregulowań prawnych instalacji kolektorów krąży wiele mitów. Najpopularniejsze są dwa:

Mit 1: Instalacje trzeba zgłaszać w urzędzie (np starostwie powiatowym), ale nikt tego nie robi, bo to martwy przepis.

Mit 2: Małe instalacje można instalować bez zgłaszania na duże trzeba mieć pozwolenie

Co na temat kolektorów słonecznych mówi prawo budowlane?

W jakim przypadku nie potrzebujemy ani zgłoszenia ani pozwolenia?

Prawo budowlane mówi w Art. 29. Ust 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
Pkt 15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
Pkt 16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

Montaż wolno stojących kolektorów słonecznych oraz instalowanie urządzeń(..), na obiektach budowlanych nie jest wymienione także w Art. 30. 1. Co oznacza że:

Jeżeli kolektory będą instalowane na dachu oraz wolnostojąco (bez fundamentu) przy budynku nie potrzeba ani pozwolenia ani zgłoszenia (instalator przychodzi i montuje) jak widać w przepisach niema nic o wymiarach instalacji.


Przypadek 1 - Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę w przypadku instalacji kolektorów?

Art. 29. Ust 2. Pkt 16 wyraźnie zaznacza, że z pozwolenia na budowę zwolnione są kolektory wolnostojące. Jeżeli zostałyby one posadowione na fundamencie, (czyli na trwałe związane z podłożem), wówczas konieczne będzie uzyskanie decyzji, pozwolenia na budowę - na zasadach ogólnych.

Niezależnie od wielkości instalacji kolektorów słonecznych w przypadku, gdy zostaną one przymocowane na stałe do własnego fundamentu potrzebnej jest pozwolenie na budowę


przypadek 2 - Kiedy potrzebne jest zgłoszenie budowlane właściwemu organowi (Urzędzie Powiatowym np starostwie powiatowym a w przypadku powiatów grodzkich w Urzędzie Miejskim) przy instalacji kolektorów?

O takim przypadku prawo budowlane nic nie mówi w wprost. Jednak w Art. 30. 1 pkt 3b prawo budowlane stwierdza: Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Oznacza to, że w przypadku, gdy instalator puści wodze wyobraźni i stworzy koncepcję montażu kolektorów odstającą ponad 3 metry od budynku taka instalacja musi być zgłoszona właściwemu organowi.


UWAGA

Przedstawione analizy są jedynie moją interpretacją prawa każdemu, kto ma wątpliwości sugeruję osobiste przeczytanie prawa budowlanego lub konsultację z prawnikiem.
Prześlij komentarz