Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Jak oblicz rzeczywistą wysokość dotacji do kolektorów z NFOŚiGW?

Odpowiadając na liczne pytania związane z efektywną wysokością dotacji zamieszczam krótkie opracowanie co i jak policzyć

Początek jest prosty wysokość dotacji z NFOŚiGW to 45% kosztów instalacji, czyli dotacja brutto (przed opodatkowaniem i kosztami kredytu) będzie wynosić

Dotacja brutto = 45%* Koszty kwalifikowane

Aby wyliczyć efektywną wysokość dotacji nazwijmy ją Dotacja Netto należy od Dotacji Brutto odjąć poszczególne koszty:

Dotacja netto = Dotacja brutto – koszty kredytu – podatek dochodowy od dotacji

Koszty kredytu

Prowizja
Prowizja płacona jest jednorazowo od całości kredytu z tego względu jej obliczenie jest bardzo proste

Prowizja za udzielenie kredytu = koszty kwalifikowane * prowizja w %

Odsetki od kredytu

Prawidłowe obliczenie odsetek nastręcza najwięcej trudności. Przed otrzymaniem dotacji, na którą zazwyczaj czeka się od 2-4 miesięcy odsetki są płacone od całej wysokości kredytu. Dotacja NFOŚiGW polega na częściowej spłacie kapitału kredytu z tego względu po otrzymaniu dotacji odsetki naliczane są od pozostałej znacznie mniejszej kwoty. Z tego względu wartość odsetek należy obliczyć dwuetapowo.

Odsetki przed otrzymaniem dotacji
odsetki przed dotacją= (kredyt* %*(n+1))/2400

Gdzie:
Kredyt – całkowita wartość udzielonego kredytu przez bank
% - oprocentowanie kredytu (podstawić w %)
n – liczba miesięcy do otrzymania dotacji

Odsetki po otrzymaniu dotacji

odsetki po dotacji=((kredyt-dotacja)* %*(m-n+1))/2400

Gdzie:
(kredyt – dotacja) - całkowita wartość udzielonego kredytu przez bank pomniejszona o wysokość dotacji brutto
% - oprocentowanie kredytu (podstawić w %)
m – okres kredytowania w miesiącach
n – liczba miesięcy do otrzymania dotacji

powyższe wzory są poprawne przy wyborze rat malejących i kapitalizacji miesięcznej.

Podatek dochodowy
Sama zasada obliczenia podatku jest bardzo prosta

  • W przypadku, gdy beneficjent w danym roku podatkowym uzyskał dochód wraz z dotacją do 85 528 od dotacji zapłaci 18% podatku
Podatek = Dotacja brutto * 18%

  • W przypadku, gdy beneficjent w danym roku podatkowym uzyskał dochód ponad 85 528 od dotacji zapłaci 32% podatku
Podatek = Dotacja brutto * 32%

  • W najlepszej sytuacji są osoby, które w danym roku nie uzyskały dochodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych np. rolnicy. W takim przypadku zapłacą oni 18% podatku po uprzednim odjęciu kwoty wolnej od podatku, czyli 3 091 zł.
Podatek = (Dotacja brutto - 3 091 zł)* 18%
W tym przypadku podatek będzie znacznie niższy.

Reasumując
Dotacja Netto = Dotacja Brutto – prowizja – odsetki przed dotacją – odsetki po dotacji – podatek – (ewentualne inne koszty)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się