Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Akcyza na węgiel powinna być wyższa i powszechna.


W nowym roku wiele zamieszania wprowadziła akcyza na węgiel i nie ulega wątpliwości, że przepisy, które ją regulują są bublem prawnym nie oznacza to jednak, że obłożenie podatkiem akcyzowym węgla nie jest zasadne!

Dlaczego od węgla powinna być płacona akcyza?

W mojej ocenie w przypadku węgla podatek akcyzowy powinien pełnić rolę opłaty ekologicznej, która rekompensuje społeczeństwu zanieczyszczenie środowiska a dokładnie powietrza, jakie powstaje w wyniku spalania węgla. O prawie do czystego powietrza pisałem wcześniej. W cywilizowanym społeczeństwie, za jakie się uznajemy oczywiste i powszechnie akceptowane jest odpłatne składowanie śmieci, oczyszczanie ścieków, recykling niebezpiecznych przedmiotów. W takim układzie także emisja zanieczyszczeń do atmosfery powstała w wyniku spalania paliw kopalnych powinna być ograniczona lub rekompensowana odpłatnością, która przeznaczana byłaby na walkę ze skutkami powstałych szkód.

Kogo powinna dotyczyć akcyza?

Z uwagi na prostotę podatku akcyzowego powinien on dotyczyć możliwie wszystkich w jednakowej wysokości. W mojej ocenie kuriozalne jest zwolnienie z akcyzy na węgiel bardzo szerokiego spektrum odbiorców między innymi gospodarstw domowych, które w największym stopniu przyczyniają się to niskiej emisji, która stanowi powszechny i duży ekologiczny problem praktycznie w każdym nieście w Polsce. Preferencyjna stawka podatku akcyzowego w przypadku węgla mogłaby być stosowana dla dużych elektrowni i ciepłowni, które w sposób znaczący ograniczyły swoją emisję stosując np. filtry i bardzo efektywny sposób spalania.

Ile powinna wynosić stawka akcyzy?

Stawka podatku akcyzowego powinna być ustalona na podstawie emisji zanieczyszczeń przeliczonych na wartość pieniężną. Podatek naliczony w ramach akcyzy powinien rekompensować społeczne i środowiskowe straty emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Takie obliczenia powinny być dostosowane do warunków polskich jednak nawet pobieżne obliczenia w oparciu o metodę ExternE wskazują, że wartość opłaty powinna być znacznie wyższa niż obecne stawki akcyzy. Zakładając, że tona węgla stanowi energetyczną równowartość 7 000 kWh a kocioł posiada sprawność 75% w wyniku spalenia do atmosfery zostanie wyemitowane 2720 kg CO2, 19 kg S02, 4,7 kg NOx oraz 2,4 kg pyłów.

Zanieczy-
szczenie
Wartość
Jednostka
Koszt
społeczne i
środowiskowe
wg ExternE
Jednostka
Wartość
kosztów
społecznych i
środowiskowych
CO2
2719
kg/tona węgla
0,08
zł/kg
217,52
SO2
18,87
kg/tona węgla
18,056
zł/kg
340,7709
Nox
4,76
kg/tona węgla
8,34
zł/kg
39,70674
pyly
2,4
kg/tona węgla
42,188
zł/kg
100,4074
Suma kosztów
698,4051
Korzystając z uproszczonej metodologii ExternE suma kosztów społecznych i środowiskowych spalenia tony węgla to prawie 700 zł. które ponosi społeczeństwo rekompensując i naprawiając powstałe szkody w środowisku.

Ktoś może zapytać jakież to szkody może wywołać jedna tona węgla, że jest to wyceniane na tak dużą kwotę? W przypadku zanieczyszczeń atmosfery, choć mówi się o kosztach społecznych i środowiskowych głównie chodzi o olbrzymie koszty medyczne, jakie powoduje zanieczyszczone powietrze. Są to oczywiście choroby dróg oddechowych, alergia, lecz także poważniejsze schorzenia jak nowotwory i choroby krążenia. Największe żniwa w historii smog powstały ze spalania węgla zebrał w 1956 roku w Londynie gdzie doprowadził do bezpośredniej śmierci 12 000 osób i choroby dziesiątek tysięcy osób. Wydarzenia te odbiły trwałe piętno w brytyjskim społeczeństwie i obecnie na wyspach brytyjskich nie do pomyślenia jest spalanie węgla w miastach.

Gdzie powinny iść pieniądze z akcyzy na węgiel?

Środki z akcyzy powinny być kierowane na dwa cele pierwszy to finansowanie skutków a z uwagi, że głównymi skutkami są problemy zdrowotne społeczeństwa akcyza powinna zasilić NFZ czy instytucję spełniające ten cel. Część środków powinna być także przeznaczana na zmianę systemów grzewczych i redukcję emisji. W tym celu część akcyzy powinien otrzymywać NFOŚiGW, który z otrzymanych środków realizowałby program ograniczenia niskiej emisji wspierając niskoemisyjne systemy grzewcze.
Prześlij komentarz