Szukaj na tym blogu

środa, 2 stycznia 2013

Darmowe warsztaty z biogazowni

Fundacja wspierania inicjatyw ekologicznych rozpoczęła rekrutację na szkolenia dotyczące korzyści i zagrożeń, jakie niosą za sobą biogazownie. 


Przykładowy program


8:15 - 9:30 Blok tematyczny 1 Pokaz multimedialny Biogaz jako odnawialne źródło energii. W szczególności w tym bloku poruszana będzie tematyka:
·         Czym jest i jak powstaje biogaz
·         Rola gazu i biogazu w polskiej gospodarce
·         Jak działa biogazownia
·         Substraty do produkcji biogazu
·         Produkty procesu fermentacji

9:30 -9:45 Przerwa z poczęstunkiem

9:45 -11:45 Blok tematyczny 2 Pokaz multimedialny Biogazownie
·         Schemat działania biogazowni (dowóz substratów, proces przetwórczy, zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych)
·         Typy biogazowni i wynikająca z nich specyfika pracy
·         Biogazownia rolnicza
·         Biogazownia utylizacyjna
·         Produkcja biogazu na wysypisku śmieci
·         Małe i duże biogazownie

11:45 -12:15 Przerwa obiadowa

12:15 -14:00 Blok tematyczny 3 Pokaz multimedialny Korzyści społeczne i środowiskowe  
·         Ogólnokrajowe korzyści z biogazowni
·         Lokalne korzyści z powstania biogazowni
·         Biogazownie szansą dla rozwoju rolnictwa
·         Biogaz, jako czyste źródło energii
·         Czy biogazownia jest uciążliwa dla lokalnej społeczności?

14:00 - 14:15 Przerwa z poczęstunkiem
14:15- 14:45 Debata moderowana przez prowadzącego pod tematem "Biogazownia w mojej gminie jestem za czy przeciw"
14:45 - 15:00 Pożegnanie uczestników, poinformowanie uczestników o dofinansowaniu projektu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Więcej informacji na www.biogazownie.fwie.pl
Prześlij komentarz