Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Nowa ustawa o OZE - czy idziemy w kierunku net meteringu

W nowym projekcie ustawy o OZE, która ukazała się w sylwestra można odnaleźć bardzo ciekawy zapis który miejmy nadzieję jest początkiem wprowadzenia w ustawie o OZE net meteringu czyli zasady rozliczania zużycia energii netto.

"
Art. 41.1. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 5 , sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu: ....

ustęp 10
Ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w mikroinstalacji, którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i rozlicza się w okresie półrocznym, jako różnicę między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a ilością energii elektrycznej pobranej z tej sieci w danym półroczu.
"

Na pierwszy rzut oka zapis ten oznacza klasyczną zasadę rozliczenia energii netto w o kresie półrocznym jednak z uwagi na strukturę sprzedaży energii zapis ten jest na tyle nieprecyzyjny, że trudno powiedzieć, jakie skutki będzie miało takie rozliczenie. Ustawa wprowadza do gry kolejny podmiot nazwany sprzedawcą zobowiązanym powołanym do zakupu energii z oze jednocześnie nie definiuje jak ten sprzedawca ma się rozliczać z operatorami systemu dystrybucyjnego i producentami energii. Najbardziej problematyczne wydaje się rozliczenie przesyłu energii z tego powodu powyższy dość prosty zapis wcale nie jest taki prosty i w cale nie musi oznaczać korzystnego dla nas net meteringu.


Założenia
  • Cena kupowanej energii - 0,25 zł/kWh
  • Opłata przesyłowa - 0,2 zł/kWh
  • Cena zakupu energii z OZE - 0,15 zł/kWh
    • Produkcja z OZE w danym półroczu 1000 kWh
    • Konsumpcja w danym półroczu 900 kWh

Przeanalizujmy możliwe warianty wynikające z tego zapisu:

Wariant 1 Instalacja OZE produkuje więcej niż konsumujemy - wszystko rozliczane jest na jednym rachunku

Rozliczenie

Wariant 1-A
Bilans sprzedanej energii 1000 - 900 = 100 kWh * 0,15 zł/kWh = 15 zł
Na rachunku opłaty stałe - 15 zł
Wariant ten zakłada, że nadal otrzymujemy jeden rachunek i netto rozliczamy także przesył.

Wariant 1-B
Bilans sprzedanej energii 1000 - 900 = 100 kWh * 0,15 zł/kWh = +15 zł
Rozliczenie przesyłu energii kupionej 1000 kWh * 0,2 zł/kWh = - 200 zł
Na rachunku opłaty stałe +200 - 15 zł
Wariant ten zakłada, że nadal otrzymujemy jeden rachunek jednak płacimy za przesył energii kupionej


Wariant 1-C
Bilans sprzedanej energii 1000 - 900 = 100 kWh * 0,15 zł/kWh = 15 zł
Rozliczenie przesyłu energii kupionej 1000 kWh * 0,2 zł/kWh = 200 zł
Rozliczenie przesyłu energii sprzedanej 900 kWh * 0,2 zł/kWh = 180 zł
Na rachunku opłaty stałe +200+180 - 15 zł
Wariant ten zakłada, że nadal otrzymujemy jeden rachunek jednak płacimy za przesył energii kupionej i sprzedanej


Wariant 2 Instalacja OZE produkuje więcej niż konsumujemy posiadamy dwie umowy.

Ten zapis pozwala także na niezwykle niekorzystne rozliczenie energii. Z zapisu nie wynika, że skoro sprzedawca zobowiązany kupuje różnicę między energią zakupioną a wyprodukowaną to nie musimy zapłacić za kupioną energię

Wariant 2-A
Bilans sprzedanej energii 1000 - 900 = 100 kWh * 0,15 zł/kWh = + 15 zł
Rozliczenie przesyłu energii kupionej 1000 kWh * 0,2 zł/kWh = - 200 zł
Rozliczenie opłaty za energię kupioną 1000 kWh * 0,25 zł/kWh = - 250 zł
Dwa rachunki za energię kupioną jak do tej pory
Na rachunku opłaty stałe +200+250 zł
Oraz rozliczenie od sprzedawcy zobowiązanego na 15 zł.Możliwych wariantów można byłoby mnożyć, choć jedno jest pewne, jeżeli Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić zasadę rozliczenia energii netto to musi jasno w ustawie zapisać jak rozliczane mają być wszystkie składowe inaczej znając zakłady energetyczne, jeżeli pojawi się najmniejszy margines do interpretacji to nie będzie ona korzystna dla właścicieli instalacji.

Prześlij komentarz