Szukaj na tym blogu

niedziela, 24 sierpnia 2014

Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika

W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.

Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:

  • Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.
  • Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.
  •  W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.

Bardzo często wzrost napięcia w sieci i wyłączenie się falownika jest mylnie interpretowane jako efekt zbyt bliskiego sąsiedztwa trafostacji. W rzeczywistości to duża odległość od stacji trafo przyczynia się do wysokiej impedancji sieci w miejscu przyłączenia, wzrostu napięcia i w konsekwencji wyłączania falownika
Prześlij komentarz