Szukaj na tym blogu

niedziela, 19 kwietnia 2015

Czy program prosument odegra istotną rolę na rynku instalacji PV

Wielkimi krokami zbliżamy się do 24 kiwetnia kiedy to BOŚ bank rozpocznie nabór wniosków w ramach programu prosument. Jednak mimo wielkich oczekiwań program ten raczej nie odegra istotnej roli na polskim rynku instalacji fotowoltaicznych. Z jednej strony problemem jest ustawa o OZE w myśl, której instalacje wybudowane w tym roku nie będą objęte taryfami gwarantowanymi, co pogorszy ich ekonomikę w przypadku realizacji w tym roku. Z kolei w przyszłym roku poziom dotacji dla instalacji fotowoltaicznych spadnie z 40 do 30 %. Trzeba także pamiętać, że od dotacji należy zapłacić podatek dochodowy według stawek 18/32% a dodatkowo dochodzą koszty bankowe uzyskania dotacji, co w praktyce powoduje, że efektywny poziom dotacji to zazwyczaj 25-32% z początkowych 40%. Gwoździem do trumny programu prosument mogą stać się wymagania BOŚ banku, który go wdraża. Po doprecyzowaniu wymagań przez bank relatywnie łatwo będzie można uzyskać kredyt na 5 lat co jest z kolei mało atrakcyjne dla inwestora. W przypadku kredytu na 10 lat wymagane są gwarancje bankowe po stronie instalatora i dostawcy urządzeń w praktyce zainteresowanie przedstawieniem gwarancji bankowych przez producentów urządzeń jest minimalne gdyż w praktyce oznaczałoby to konieczność istotnego podniesienia ceny produktu. Wymagania Banku w zakresie kredytu na 15 lat można uznać za abstrakcyjne gdyż poza szeregiem innych wymagań wiążą się z koniecznością poręczenia kredytu przez osobę trzecią o dobrej kondycji finansowej. Wiele wymagań w zakresie projektu, dokumentacji, wykonania, gwarancji itd, które nie zawsze są istotne z punktu widzenia inwestora sprawia, że instalacje oferowane w programie prosument są obecnie od 10-25% droższe od instalacji montowanych bez dotacji. Sam program usiany jest dodatkowo szeregiem min w postaci niejasnych i nieprecyzyjnych wymagań. Do tej pory nie wiadomo jak BOŚ Bank i NFOŚiGW będzie podchodził do wymagań w zakresie instalacji odgromowej i czy przeciwpożarowej instalacji PV, które nie są wymagane przepisami polskiego prawa a mogą być realizowane w różnym zakresie i różny sposób. Problemem dla wielu instalacji będzie także spełnienie wymagań w zakresie efektu ekologicznego w postaci wyprodukowania wskazanej w projekcie ilości energii elektrycznej. NFOŚiGW i BOŚ Bank z niewiadomej przyczyny żądają wskazania sztywnej ilości wyprodukowanej energii nie gwarantując jednocześnie poziomu nasłonecznienia:), z którym ta produkcja jest ściśle skorelowana. Takie smaczki tylko utwierdzają w przekonaniu, że osoby pracujące nad programem prosument w Funduszu mają znikomą wiedzę o technologii, którą chcą dotować. Jeżeli fundusz chciał tym zapisem wymusić montaż efektywnych instalacji wystarczyło zapisać wymagany współczynnik wydajności i metodę jego weryfikacji.

Więcej o wymaganiach w programie prosument w nowym numerze Globenergia+

http://www.globenergia.pl/media/k2/categories/272.jpg
 
Prześlij komentarz