Szukaj na tym blogu

czwartek, 17 września 2015

Ceny referencyjne dla fotowoltaiki wyliczone na podstawie błędnych założeń

Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych zarówno dla instalacji do 1 MW, jak i powyżej jednego MW są zbyt niskie, aby gwarantować rentowność dla większości projektów. MG już nie raz prezentowało propozycję rozporządzeń wybitnie niekorzystnych dla branży które pod naciskiem merytorycznych argumentów korygowało. Należy mieć nadzieję że podobnie będzie także w tym przypadku inaczej rozwój większych inwestycji PV będzie poważnie zagrożona. 

Należy zaznaczyć, że ceny referencyjne są cenami maksymalnymi, a przyjęte przez Ministerstwo wartości na poziomie 445 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW oraz 465 zł/MWh dla instalacji poniżej 1 MW mogą gwarantować rentowność jedynie dla idealnie zoptymalizowanych oraz bardzo tanio wykonanych inwestycji.

Zdaniem SBF Polska PV niski poziom cen referencyjnych wynika z błędnie przyjętych założeń do ich wyliczenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia podstawą do wyliczenia ceny referencyjnej był szereg wskaźników, których poziomy w części nie odpowiadają rzeczywistym wartościom, czego przykładem jest np. poziom rocznego spadku efektywności produkcji energii, który Ministerstwo Gospodarki przyjęło na poziomie 0,2%, czyli na poziomie czterokrotnie niższym niż wynosi rzeczywisty spadek produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczne. Przyjęty uzysk energii na poziomie 1050 kWh/kW również jest realny jedynie na obszarach Polski o najwyższym nasłonecznieniu jak np. Lubelszczyzna. Biorąc pod uwagę wieloletnie średnie nasłonecznienie dla Polski średnie realne uzyski wahają się od 980-1020 kWh/kW.

Co więcej, w przypadku kosztów budowy elektrowni PV Ministerstwo przyjęło bardzo optymistyczne założenia na poziomie 4 mln zł/MW dla instalacji o mocy do 1 MW, a 3,8 mln zł/MW dla instalacji powyżej 1 MW. Należy zaznaczyć że instalacje do 1 MW to także instalacje o mocy kilkudziesięciu i kilkuset kW, a więc w ich przypadku aktualne ceny wykonania za 1 MW mieszczą się w zakresie 4.5 – 5 mln zł/MW. W przypadku większych instalacji, powyżej 1 MW możliwa jest realizacja inwestycji w granicach 3,8 mln zł/MW pod warunkiem, że nie są wymagane dodatkowe prace w zakresie budowy dróg dojazdowych, modernizacji GPZ czy linii SN. Takie inwestycje są oczywiście teoretycznie możliwe jednak w przypadku większych inwestycji fotowoltaicznych często zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych, które powodują wzrost ceny powyżej 4 mln/MW. Ważnym elementem przy wyznaczaniu ceny referencyjnej jest przyjęta stopa dyskonta. W założeniach Ministerstwa Gospodarki wskaźnik ten został przyjęty na poziomie 5% co wydaje się wartością zdecydowanie zbyt niską biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne.

Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV konieczne jest podjęcie działać mających na celu przeliczenie poziomów cen referencyjnych w oparciu o realne założenia i wskazanie Ministerstwu Gospodarki luk w obecnych założeniach. Miejscem do wypracowania jednolitego stanowiska branży fotowoltaicznej, będzie I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV 23 września w Warszawie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się