Szukaj na tym blogu

czwartek, 1 listopada 2012

Jak porównać moc elektrowni OZE z konwencjonalną.


W zależności od technologii produkcji energii elektrycznej z zainstalowanego kW czy MW mocy będzie wyprodukowana rocznie inna ilość energii. Wynika to z faktu, że zwłaszcza elektrownie oparte o odnawialne źródła energii rzadko pracują z mocą nominalną. Aby móc porównywać poszczególne technologie między sobą należałoby wprowadzić jakiś wspólny mianownik. Takim mianownikiem jest współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej.

Współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej to procentowy współczynnik przedstawiający wyprodukowaną przez elektrownię energię, jako hipotetyczny procent czasu pracy z mocą maksymalną.

Teoretycznie elektrownia może pracować rocznie 8760 godzin. Jeżeli posiada ona moc np. 1 MW to teoretyczna maksymalna produkcja energii wynosi 8760 MWh = 8,76 GWh.

Ile wynosi średni współczynnik wykorzystania mocy maksymalnej dla elektrowni OZE i konwencjonalnej? Poniższe zestawienie dla mocy 1 MW

Porównanie rocznej produkcji dla elektrowni o mocy 1 MW
Współczynnik
 wykorzystania
 mocy
 maksymalnej
Teoretyczna maksymalna produkcja dla 1MW elektrowni
8,76
GWh
100,0%
Elektrownia fotowoltaiczna
0,97
GWh
11,1%
Elektrownia wiatrowa dobra lokalizacja
2,1
GWh
24,0%
Elektrownia wiatrowa umiarkowana lokalizacja
1,4
GWh
16,0%
Elektrownia wodna
2,7
GWh
30,8%
Elektrownia węglowa
6,9
GWh
78,8%


Powyższe zestawienie pozwala szybko oszacować, jaką moc należy zainstalować w poszczególnych technologiach OZE, aby zastąpić elektrownię węglową o zadanej mocy.
  • Dla fotowoltaiki potrzebna jest moc 7,1 razy większa
  • Dla wiatrówki potrzebna jest moc 3,3-4,9 razy większa w zależności od lokalizacji
  • Dla energetyki wodnej potrzebna jest moc 2,6 razy większa

Na tej podstawie łatwo można zinterpretować dane o zainstalowanej mocy w OZE. Jeżeli w tym roku w Niemczech zainstalowano nieco ponad 7 GW w elektrowniach fotowoltaicznych to energetycznie zastąpili oni 1 GW w elektrowniach węglowych.
Prześlij komentarz