Szukaj na tym blogu

piątek, 13 czerwca 2014

Kto finansuje montaż układu rozliczeniowego w przypadku mikroinstalacji?

Znowelizowana ustawa prawo energetyczne jasno definiuje, że w przypadku przyłączenia mikroinstalacji koszt montażu układu zabezpieczającego oraz rozliczeniowo pomiarowego, który jest licznikiem dwukierunkowym ponosi zakład energetyczny. Zapis ten jest tak jasny i oczywisty, że nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych jednak wielu właścicieli mikroinstalacji skarży się, że zakłady energetyczne wymuszają na nich montaż i finansowanie drugiego licznika między falownikiem a miejscem przyłączenia falownika do instalacji w budynku.

Umiejscowienie liczników w przypadku montażu mikroinstalacji
Umiejscowienie liczników w przypadku montażu mikroinstalacji  (1) licznik dwukierunkowy montowany w miejscu obecnego licznika (2) licznik energii wyprodukowanej montowany między falownikiem a miejscem przyłączenia.

Chodzi o licznik oznaczony, jako 2 jest to licznik jednokierunkowy, który zlicza ilość produkowanej przez elektrownię fotowoltaiczną energii. Montaż tego licznika nie wynika bezpośrednio z prawa energetycznego nie jest też potrzebny do określenia ilości sprzedanej energii gdyż tą informację podaje licznik dwukierunkowy (1). Konieczność montażu tego licznika wynika z faktu, że art. 9 ust 2 prawa energetycznego nakłada na zakład energetyczny (OSD) obowiązek półrocznego sprawozdania ilości energii wyprodukowanej z mikroinstalacji. Informacji tych nie można odczytać z licznika dwukierunkowego (ot taki lapsus w ustawie) gdyż nie widzi on ilości energii skonsumowanej na potrzeby własne. Z tego powodu zakłady energetyczne żądają montażu drugiego licznika (2) gdyż informacje z niego odczytane są im potrzebne do sporządzenia raportu do URE. Skoro obowiązek, o którym mowa jest nałożony na zakład energetyczny to zakład energetyczny powinien finansować montaż układu pomiarowego, który pozwoli mu wypełnić ustawowy obowiązek! Na takim stanowisku stoi także Urząd Regulacji Energetyki.

Z powodu powyższej argumentacji w przypadku problemów z zakładami energetycznymi proponuję przedstawić im powyższą argumentację, jeżeli to nie pomoże skierować skargę do URE. Ostatecznością jest sprawa sądowa z góry wygrana, ale nieprzyjemna dla każdej ze stron.


Prześlij komentarz