Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 stycznia 2015

Nie pozwólmy senatorom pozbawić nas szansy na zieloną energię

Nie będzie przesadą, jeżeli powiem że jesteśmy o włos od historycznych zmian w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Po raz pierwszy w historii rozwoju OZE w Polsce pojawia się szansa na wprowadzenie prawa, które pozwoli skorzystać na rozwoju OZE szeregowym obywatelom a nie tylko koncernom energetycznym. Zmiana ta jednak nie wyszła od rządu, lecz rzutem na taśmę została zgłoszona przez grupę posłów PSL wbrew stanowisku rządu. Tzw. poprawka Bramory, bo o niej mowa została przegłosowana dzięki solidarności opozycji i dlatego jej los jest niepewny, gdy ustawą zajmie się senat.

Nie pozwólmy senatorom pozbawić nas szansy na zieloną energię. Nie pozwólmy, aby produkcja energii opłacała się tylko koncernom energetycznym. Pokażmy jak wiele osób jest zainteresowanych własną przydomową elektrownią. Pokażmy jedność i determinację sektora OZE w Polsce. Napiszmy do senatora ze swojego okręgu petycję z prośbą o nieusuwanie z ustawy zapisów o gwarantowanych taryfach dla najmniejszych mikroinstalacji.

Lista biur poselskich senatorów RP

Wyszukiwanie senatorów według okręgów

Mapa okręgów wyborczych

Treść petycji wysłanej do senatora Macieja Klimy Okręg wyborczy nr 34 (OKW Tarnów)

 
Szanowny Panie Senatorze
 

Na najbliższym posiedzeniu senatu będą państwo zajmować się ustawą o odnawialnych źródłach energii, w której w ostatniej chwili znalazły się zapisy o gwarantowanych taryfach dla najmniejszych instalacji OZE. Zapisy te powodują, że produkcja energii z małych przydomowych elektrowni będzie ekonomicznie uzasadniona. To historyczna zmiana gdyż do tej pory prawodawstwo polskie w zakresie OZE premiowało duże i bardzo duże projekty w często realizowane przez największe zakłady energetyczne i grupy kapitałowe.
 

Rozwój rozproszonej energetyki niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla obywateli jak i lokalnych przedsiębiorców. Poprawia także lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Z uwagi, że w ustawie zapisano bardzo rozsądne stawki zakupu energii, ustalono bardzo niski limit mocy pojedynczych elektrowni objętych wsparciem oraz wprowadzono łączny limit wszystkich elektrowni, jakie mogą korzystać z preferencji, nie ma ryzyka, że koszty tych zapisów będą nadmiernie wysokie.

Jednocześnie bez żadnego merytorycznego uzasadnienia zapisy wspierające rozwój energetyki prosumenckiej napotykają na bardzo silny opór. Z wielu stron pojawiają się sygnały, o naciskach na zmianę tego jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie w czasie obrad senatu. Z tego powodu proszę Pana senatora o poparcie i utrzymanie w ustawie zapisów wprowadzających taryfy gwarantowane dla najmniejszych mikroinstalacji. Tylko te zapisy mogą doprowadzić do sytuacji, w której produkcja energii będzie dostępna dla szeregowego obywatela a nie tylko dla koncernów energetycznych i grup kapitałowych.Z wyrazami szacunku


Bogdan Szymański

Prezes stowarzyszenia Helios  • Jeżeli chcesz rozwoju mikro OZE w Polsce także napisz podobny list do swojego senatora.
  • Poprzyj także inne akcje, które mają na celu uratowanie prosumenckich zapisów w ustawie.
Akcja redakcji Globenergia
  • Powiadom swoich znajomych zainteresowanych OZE o akcji pisania petycji do senatorów.


Prześlij komentarz