Szukaj na tym blogu

środa, 19 sierpnia 2015

Dbanie o jakość urządzeń czy próba ustawiania przetargów?

Rozdanie końcówki funduszy z PROW spowodował że w sierpniu pojawił się wysyp publicznych przetargów organizowanych przez gminy w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich do 40 kW lecz zazwyczaj większość instalacji ma moc kilku kW. Z wagi że są to środki publiczne warto aby zostały wydane racjonalnie z zachowaniem dbałości o jakość jak i uczciwą konkurencję. Jednak głębsza analiza zapisów w programach funkcjonalno użytkowych dotyczącym zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych w ramach ostatniego rozdania PROW wskazuje że mogło dochodzić do nadużyć w zakresie parametryzacji urządzeń.   

I tu pojawia się bardzo cienka granica między zapisami które premiują pewne rozwiązania technologiczne co jest działaniem dopuszczalnym a nawet pozytywnym jeżeli rozwiązania te przekładają się na wyższa jakość zastosowanych urządzeń czy uzysk energii a kombinacją wielu mało istotnych wymagań które w konsekwencji premiuje rozwiązania techniczne określonego producenta. Co może być naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP lub mówiąc wprost ustawianiem przetargu. 

W kilku takich sytuacjach działania podjęło Stowarzyszenie SBF Polska PV wysyłając do Wójtów Gmin pytania z prośbą o wyjaśnienia 

Pisma skierowane w tej sprawie do Wójta gminy Nowy Targ i Wójta gminy Trawniki.

Stanowisko ws. programu funkcjonalno-użytkowego dla gminie Nowy Targ

Stanowisko ws. programu funkcjonalno-użytkowego dla gminy Trawniki

W obu przypadkach wątpliwości budziły zapisy w zakresie falowników.

Przykładowo w zapisach PFU w gminie Nowy Targ podano, że falowniki wchodzące w skład instalacji, które będą przyłączane do sieci polskich operatorów musza jednocześnie spełniać wymagania operatorów sieci z Republiki Południowej  Afryki czy Australii. Trudno uznać za niezbędne i istotne dla Zamawiającego, stawianie takich wymagań skoro instalacja będzie przyłączana do operatora Tauron Dystrybucja.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wymagań stawianych w PFU w gminie Trawniki.Wymagania dotyczące falowników wyspecyfikowano tak szczegółowo i wielowariantowo że wszystkie wymagania spełnia zasadniczo tylko jeden producent. W tym przypadku także trudno uznać za zasadne wymaganie przez inwestora górnej granicy MPPt na poziomie nie niższym niż 510 V skoro dokumentacja projektowa wskazuje że maksymalne robocze napięcie jakie może pojawić się na łańcuchu modułów to 410 V. Także dziwne jest wymaganie możliwości modyfikacji cos fi w zakresie 0,3-1 skoro OSD do którego będzie przyłączany dany falownik dla mikroinstalacji wymaga pracę z cos fi = 1. Podejrzane wydaje się także wymaganie w zakresie komunikacji mało prawdopodobne jest aby w przypadku mikroinstalacji zamawiający miał konieczność korzystania jednocześnie z Ethernet, RS485, USB, SO, WiFi.

Takie sytuacje często są wynikiem braku kontroli urzędników nad dokumentami przygotowywanymi przez zewnętrzne firmy. Nie każdy musi się na każdej dziedzinie znać jednak w przypadku opracowywania takich dokumentów jak PFU w zakresie parametrów urządzeń nie można przyjmować jako dogmatu parametrów określonych przez eksperta lecz zażądać merytorycznej podstawy jego określenia.  Patrząc jak czasami wykonywane są PFU i przez kogo można mieć uzasadnione obawy o racjonalność wydatkowanych w oparciu o nie funduszy. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się