Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 7 listopada 2011

Ogrzewanie konwekcyjne i ogrzewanie na podczerwień

Ogrzewanie pomieszczeń realizowane przez źródła ciepła jak grzejniki, promienniki ciepła, płaszczyzny grzewcze może przebiegać na dwa sposoby: Poprzez konwekcję, czyli nagrzewanie powietrza w bliskim sąsiedztwie źródła ciepła i transport energii cieplnej za pośrednictwem ruchu powietrza. Drugim sposobem ogrzewanie pomieszczeń jest wymiana ciepła poprzez promieniowanie podczerwone, które nie wymaga ruchu powietrza do transportu energii cieplnej, czyli nie powoduje ruchu powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. Każde ciało posiadające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego emituje promieniowanie podczerwone, co można zaobserwować za pomocą kamery termowizyjnej.

Każde źródło ciepła zawsze wymienia swoją energię za pośrednictwem konwekcji powietrza oraz promieniowania podczerwonego! Jednak proporcje udziału poszczególnych sposobów wymiany ciepła mogą być bardzo różne.

Wymianę ciepła w głównej mierze za pośrednictwem konwekcji realizują tradycyjne grzejniki konwekcyjne, do których zaliczamy:
- płytowe i płytowo konwertorowe
- konwentowy
- członowe, stalowe, żeliwne i aluminiowe

Wymianę ciepła w głównej mierze za pośrednictwem promieniowania cieplnego realizują
- ogrzewanie płaszczyznowe (np. podłogowe)
- taśmy promieniujące
- promienniki ciepła gazowe i elektryczne (w tym indukcyjne)


W najpopularniejszych grzejnikach stalowo płytowych w zależności od ich budowy udział promieniowania podczerwonego w oddawaniu ciepła do otoczenia waha się od 10% dla typu 33 do 45% dla typu 10. W przypadku ogrzewania podłogowego udział promieniowania podczerwonego dominuje nad konwekcją w przekazywaniu ciepła z uwagi na małą różnicę temperatur między powierzchnią grzewczą (podłogą, ścianą) a powietrzem w pomieszczeniu. Największym udziałem wymiany ciepła przez promieniowanie charakteryzują się promienniki ciepła, które można podzielić na elektryczne oraz gazowe. W obu typach promienników nagrzane do wysokich temperatur źródło ciepła emituje promieniowanie podczerwone.


Który typ wymiany charakteryzuje się najwyższym komfortem?

Komfort cieplny to stan, w którym organizm ludzki ma poczucie zrównoważonego bilansu energetycznego. Ze stanem tym wiąże się nieodczuwanie chłodu, ani ciepła. Odczucie komfortu cieplnego ściśle zależy od temperatury pomieszczenia, w którym przebywa człowiek. Nie tylko jest ona jednak istotna. Bardzo ważna też jest temperatura ścian tego pomieszczenia. Zależność tę przedstawia wykres Königa.
Komfort cieplny wykres Königa

W celu poprawy komfortu cieplnego należy doprowadzić do stanu, w którym pionowy rozkład temperatur odczuwalnych będzie jak najbardziej zbliżony do profilu idealnego.
Pionowy rozkład temperatur w zależności od systemu ogrzewania

Rysunek powyżej przedstawia idealny rozkład pionowy temperatur oraz przybliżone pionowe rozkłady temperatur osiągane przez różne systemy grzewcze. Jak widać najbardziej zbliżony do profilu idealnego jest profil osiągany przez system ogrzewania podłogowego. Niewłaściwy rozkład temperatur wpływa na zwiększenie zużycia energii, a co za tym idzie, na zwiększenie kosztów ogrzewania.


Ten długi wpis jest przyczynkiem do demaskacji praktyk marketingowych, jakie znalazł czytelnik bloga na stronie dystrybutora grzejników na podczerwień. http://www.sunswiss.pl/

Stwierdzenia na stronie
Ogrzewanie podczerwienią to najbardziej efektywna i tania, tak w zakupie - a przede wszystkim w użytkowaniu - technologia grzewcza.
Komentarz autora Bloga 
Ogrzewanie podczerwienią, choć tanie w „zakupie”, instalacji nie jest tanie w eksploatacji z uwagi na wysoką cenę energii elektrycznej! Porównanie cen energii cieplnej z różnych nośników

Stwierdzenia na stronie
Właściwie dokonany dobór płytowego grzejnika "Infrapower" do wielkości i kubatury danego pomieszczenia – ze względu na prawie 100% efektywność grzewczą ogrzewania podczerwienią - pozwala zaoszczędzić pomiędzy 30 do nawet 60% kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym w porównaniu do kosztów ogrzewania gazem, ropą, węglem, czy nawet tanimi peletami!

Komentarz autora Bloga 
Obecny koszt kWh energii elektrycznej 0,49 gr (taryfa dzień noc) 
Obecny koszt kWh energii cieplnej z pelet ok. 18 gr  
Zestawienie trudno nazwać inaczej jak propagandą. Na marginesie ciekawe, co autor miał namyśli pisząc o ogrzewaniu ropą:)

Stwierdzenia na stronie
Ponieważ ogrzewanie za pomocą podczerwieni, w przeciwieństwie do jakiegokolwiek systemu grzewczego, nie ogrzewa powietrza w pomieszczeniu, a więc nie powoduje ono konwekcji (ruchu) powietrza w pomieszczeniu,

Komentarz autora Bloga
Ogrzewanie z wykorzystaniem podczerwieni nagrzewa oczywiście powietrze w pomieszczeniu, choć nie bezpośrednio. Rzeczywiście nie wywołuje konwekcji jednak inne systemy grzewcze także wykorzystują podczerwień, jako główny sposób przekazywania ciepła np. ogrzewanie podłogowe.


Stwierdzenia na stronie
Zakumulowane ciepło w ścianach pomieszczenia jest znacznie dłużej oddawane do otoczenia, niż robi to powietrze, które wyziębia się prawie natychmiast, gdyż nie posiada nośności cieplnej.

Komentarz autora Bloga
Arcydzieło od strony językowej i termodynamicznej.
Powietrze posiada pojemność a nie nośność cieplną. W każdym typie ogrzewania ściany budynku się nagrzewają będąc przyczyną pewnej bezwładności cieplnej. Na tym tle ogrzewanie podczerwienią charakteryzuje się bardzo małą bezwładnością cieplną. 


Screen strony 

Prześlij komentarz