Szukaj na tym blogu

czwartek, 31 maja 2012

Ekonomika instalacji fotowoltaicznej w świetle nowych założeń ustawy o OZE

Po ilości otrzymanych e-maili wnioskuję, że przedstawione kilka dni temu założenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie nowej ustawy o OZE spowodowały w branży wielkie zamieszanie i rozbudziły oczekiwania. Z uwagi, że przedstawione przez MG założenia nie mają formy całościowego aktu prawnego, lecz luźnych fragmentów trudno jednoznacznie wnioskować jak będzie funkcjonować ustawa. W mojej ocenie ustawodawca idzie w kierunku rozwiązań:

 • W przypadku małych i mikro instalacji będzie wprowadzony system na wzór feed in tariff gdzie cena zakupu będzie wynosiła początkowo 1,1zł/kWh, z założeń trudno jednoznacznie wywnioskować czy wartość ta będzie waloryzowana wskaźnikiem inflacji w mojej ocenie nie.
 • W przypadku dużych instalacji pozostanie system zielonych certyfikatów zmodyfikowany poprzez współczynniki korekcyjne, które dla fotowoltaiki będą dość wysokie, bo w pierwszych 2 latach 2,85. W tym przypadku jedna składowa ceny energii, czyli jej realna wartość będzie waloryzowana wskaźnikiem inflacji niestety nie wskaźnikiem inflacji cen energii, lecz ogólną inflacją, która jest znacznie niższa.
 • W obu przypadkach wsparcie "gwarantowane" jest na 15 lat

 
Jak może wyglądać ekonomika mikro instalacji OZE w świetle nowych założeń.


 1. Moc instalacji 35 kW
 2. Koszt z montażem 283 000 zł
 3. Okres kredytowania instalacji 15 lat
 4. Oprocentowanie 8%
Ekonomika instalacji fotowoltaicznej 35 kW przy okresie kredytowania 15 lat i stałym wsparciu 1,1 zł/kWhPrzy takich założeniach ekonomika zależeć będzie od punktu patrzenia. Z pewnością montaż instalacji (o ile ceny instalacji radykalnie nie spadną) nie będzie źródłem szybkich interesów (i dobrze). W okresie 15 lat instalacja będzie nie rentowna. Znacznie lepiej wyglądać to będzie finansowo w przypadku instalacji domowych realizowanych w ramach tańszego kredytu hipotecznego rozłożonego na 30 lat

założenia:

 1. Moc instalacji 5 kW
 2. Koszt z montażem 45 000 zł
 3. Okres kredytowania instalacji 30 lat
 4. Oprocentowanie 6%
Ekonomika instalacji fotowoltaicznej 5 kW przy okresie kredytowania 5 lat i stałym wsparciu 1,1 zł/kWhMoje główne uwagi do założeń sprowadzają się do:
 • braku jednoznacznych i skutecznych mechanizmów zabezpieczających przed nadpodażą zielonych certyfikatów na rynku
 • słabe powiązanie wysokości wsparcia z inflacją cen energii
 • zbyt ograniczone możliwości dostosowania wysokości wsparcia do sytuacji rynkowej
 • nieokreślona kwestia opodatkowania przychodów ze sprzedaży energii przez właścicieli mikroinstalacji
 • utrzymanie absurdalnych wymagań dla instalatorów instalacji OZE.
Prześlij komentarz