Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 28 maja 2012

Zielone certyfikaty - mechanizm, który niszczy OZE

W aspekcie nowej ustawy o OZE mówi się zmianie planowanego systemu wsparcia. Wiele mówi się o szczegółach proponowanych zmian jakby zapominając, że największym problemem branży OZE jest sam system wsparcia oparty o zielone certyfikaty.

Dlaczego ten system jest z natury zły?

1- Biurokracja

W uproszczeniu system ten wygląda następująco:

Mechanizm zielonych certyfikatówZ uwagi, że zielone certyfikaty są sprzedawane na giełdzie system wydaje się być pseudo rynkowym dając błędne wrażenie, że za finansowanie OZE odpowiedzialni są kupujący certyfikaty, czyli koncerny energetyczne. W praktyce wszelkie te koszty zarówno związane z obrotem certyfikatami na giełdzie, jaki i ich zakupem pokrywa pośrednio konsument. Skoro te koszty są przenoszone pośrednio w praktyce są wyższe niż gdyby były dodawane bezpośrednio. Biurokracja związana z tym systemem jest zupełnie zbędna i nie będę spekulował, dlaczego została wprowadzona.


2- Koszty

System zielonych certyfikatów jest absurdalnie drogi. Co prawda nowa ustawa zapowiada wprowadzenie współczynników korekcyjnych, które spowodują zróżnicowanie wysokości wsparcia w zależności od technologii, lecz to jedynie połowiczne rozwiązanie problemu. Koszty instalacji OZE w Polsce często przewyższają te w Niemczech a na ten stan rzeczy po części wpływa system wsparcia, który jest bardzo ryzykowny od strony finansowej. Wysokość wsparcia w dłuższym okresie może znacząco się zmieniać w zależności od ilości inwestycji i ilości zielonej energii na rynku. W takim przypadku banki finansujące inwestycje premię za potencjalne ryzyko odbijają sobie w wyższym oprocentowaniu kredytów.

3 - Stabilność

Główną wadą systemu zielonych certyfikatów jest brak finansowej stabilności tego systemu. Choć wielu inwestorów nie dopuszcza takiej myśli cena zielonych certyfikatów może ulec znaczącej obniżce wynikającej z ich nadpodaży na rynku. O takiej sytuacji pisał niedawno pan Grzegorz Wiśniewski. Potencjalny znaczący spadek wartości zielonych certyfikatów może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje w postaci bankructwa niektórych firm produkujących energię z OZE co w konsekwencji doprowadziłoby do strat w bankach które kredytowały te inwestycje. W konsekwencji trudny rynek OZE stałby się jeszcze bardziej trudny do finansowania. Choć banki zapewne zawsze liczyły się z ryzykiem tak naprawdę finansując OZE kilka lat temu sytuacja nadpodaży certyfikatów była nie do pomyślenia i raczej rozważana teoretycznie. Możliwe bankructwa na wiele lat odwróciłyby zainteresowanie banków do finansowania branży OZE i w konsekwencji znacząco spowolniły rozwój tej branży w najbliższych latach.
Prześlij komentarz