Szukaj na tym blogu

sobota, 25 czerwca 2011

Porównanie efektu ekologicznego pompy ciepła i kotła gazowego

Pompy ciepła zaliczane są do urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, gdyż przetwarzają energię słoneczną zgromadzoną w gruncie wodzie i powietrzu na użyteczną energię cieplną. Problem pomp ciepła polega niestety na tym, że do swojej pracy potrzebują energię elektryczną. Średnio, aby dostarczyć 4 kWh energii cieplnej pompa ciepła musi zużyć 1 kWh energii elektrycznej. Z uwagi na wykorzystanie prądu nie można mówić, że pompy ciepła są zupełnie bez emisyjnym źródłem ciepła. Dodatkowo wskaźnik emisji pompy ciepła będzie zależał od struktury produkcji energii elektrycznej w danym kraju. Z drugiej strony za „ekologiczne” źródło ciepła uznawany jest gaz ziemny, który choć nie jest źródłem odnawialnym charakteryzuje się relatywnie niską emisją zanieczyszczeń.

Dla pomp ciepła przyjęta zastała emisja wnikająca ze średniej emisji w polskiej elektro-energetyce przeliczona w zależności od wsp. COP pompy. Takie zestawienie niewiele mówi gdyż jak można łatwo zauważyć przy jednych zanieczyszczeniach wygrywa kocioł gazowy w innych pompa ciepła. Często popełnianym błędem jest branie pod uwagę tylko emisji CO2. Aby odpowiedzieć na pytanie, które źródło ciepła charakteryzuje się lepszym efektem ekologicznym należy poszczególne zanieczyszczenia sprowadzić do jednego mianownika. Takim mianownikiem jest odpowiednia wycena jednostkowych zanieczyszczeń w pieniądzu. Do takiej wyceny można wykorzystać różne analizy zewnętrznych kosztów emisji zanieczyszczeń, które nie są łatwe do przeprowadzenia, dlatego watro skorzystać z gotowej wyceny jak ExternE.

Wyższa kwota oznacza wyższe koszty społeczne i środowiskowe. Z powyższego zestawienia widać, że z uwagi na „brudny” charakter produkcji energii elektrycznej w Polsce efekt ekologiczny dla pompy ciepła jest niższy niż dla ogrzewania gazowego. Z tego prostego zestawienia widać, że pierwszym etapem rozwoju pomp ciepła w Polsce powinna być zmiana w produkcji energii elektrycznej i jej transformacja w kierunku niskoemisyjnych źródeł. Inaczej w obecnych warunkach rozwój pomp ciepła z punktu widzenia ekologicznego nie wydaje się uzasadniony a rozwój ogrzewania gazowego przyniósłby większe korzyści środowiskowe niższym nakładem kosztów.
Prześlij komentarz