Szukaj na tym blogu

środa, 22 czerwca 2011

Udział biopaliw w wysokich cenach żywności

Raport "Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses" przygotowany przez światową organizację handlu, bank światowy i szereg innych uznanych organizacji próbuje podać przyczynę bezprecedensowego wzrostu cen żywności w ostatnim roku. Choć tych przyczyn autorzy raportu podają bardzo wiele znaczące miejsce znalazły w nim biopaliwa.

Zapotrzebowanie na uprawy i produkty żywnościowe do produkcji biopaliw w latach 2007 – 2009 znacząco się zwiększyło. Obecnie na świecie ok. 20% upraw trzciny cukrowej, 9% oleju roślinnego i zbóż oraz 4 % buraków cukrowych przeznaczanych jest do produkcji paliw. Tak znaczny udział produkcji rolniczej przeznaczany na cele energetyczne musi odbijać się na cenach produktów rolnych. Zdaniem autorów raportu „produkcja biopaliw będzie wywierać znaczący wpływ na wzrost cen (żywności) w przyszłości”. Z uwagi na szerokie wsparcie dla biopaliw ceny pszenicy mogą wzrosnąć o 8% innych zbóż o 13% rzepaku o 7% a oleju roślinnego o 35%. Obligatoryjne w wielu krajach dodawanie biokomponentów do paliw w znaczącym stopniu pogarsza elastyczność cenową żywności i przyczynia się do wzrostu jej ceny. Nie trzeba być ekspertem, aby zauważyć, że produkcja żywności na świecenie nie jest stała, lecz zależy od wielu czynników głównie pogodowych. Z kolei zapotrzebowanie na żywność jest relatywnie stałe z tendencją wzrostową. Z tego względu, jeżeli zwiększamy sztucznie popyt na produkty rolne i kierujemy je w sposób stały i obligatoryjny do produkcji paliwa w przypadku nieurodzaju doprowadzamy do kryzysu na rynku żywności objawiającym się znaczącym wzrostem cen.

Przy wysokich cenach żywności w których swój udział mają biopaliwa ten rysunek mówi więcej nić 1000 słów

Jak z tego wybrnąć?


Znaleźć inną niż biopaliwa alternatywę w transporcie! Ten postulat znajduje się także w raporcie, jako jedna z rekomendacji. Biopaliwa to ślepa droga, która generuje więcej problemów niż korzyści, im wcześniej zaczniemy rozwijać inne technologie jak np. elektryczne pojazdy tym lepiej dla gospodarki, środowiska i naszej kieszeni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się