Szukaj na tym blogu

sobota, 1 października 2011

Czy biomasa pozwala rzeczywiście ograniczyć emisję CO2 ?

Produkcja biopaliw ich przetwarzanie oraz spalanie wywołuje szereg negatywnych skutków dla środowiska, dlatego w mojej ocenie spośród odnawialnych źródeł energii biomasa charakteryzuje się największym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 
Wykorzystanie nieużytków zwiększa emisję CO2! 
W Polsce często mówi się, że mamy duży potencjał wykorzystania biomasy z uwagi na duże obszary nieużytków rolnych. Osobiście jestem przeciwny takiemu działaniu z uwagi na znaczący negatywny wpływ na środowisko. Nieużytki są zazwyczaj siedliskiem bogatej flory i fauny, która zostanie zniszczona przywracając uprawę rolną na tym terenie. Dodatkowo zagospodarowanie tych terenów pod uprawę biopaliw będzie wiązać się z użyciem środków ochrony roślin oraz nawozów. Niestety współczesna uprawa rolna nie jest przyjazna dla środowiska. Zagospodarowanie nieużytków pod uprawę biopaliw nie można także uzasadnić ograniczeniem emisji CO2 gdyż przy takim działaniu dochodzi w praktyce do zwiększenia emisji. Rosnące na nieużytkach rośliny trawy i drzewa absorbują i wiążą w swoich tkankach węgiel z atmosfery. Część tego węgla jest uwalniania z powrotem do atmosfery przez organizmy żyjące na tym obszarze jednak większość jest gromadzona w ziemi i roślinności. W ten sposób rosnące rośliny mają zdolność bilansowania emisji ze spalania paliw kopanych. W innym przypadku, gdy nieużytki zostaną wykorzystanie do oprawy biopaliw spalanych np. w elektrowniach w celu zastąpieniu paliw kopalnych bilans emisji CO2 w efekcie tej zamiany może się zwiększyć w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii. Po pierwsze biomasa jest zazwyczaj spalana z niższą efektywnością niż paliwa kopalne. Po drugie zagospodarowane pod uprawę nieużytki odznaczały się ujemnym bilansem emisji i absorpcji węgla. Z tego względu działaniem bardziej efektywnie ograniczającym emisję CO2 jest zalesianie nieużytków niż wykorzystywanie ich w zastępstwie paliw kopalnych. 

Niedawno opublikowany raport Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy nie pozostawia wątpliwości, że w europie przeszacowany został pozytywny wpływ biomasy na ograniczenie emisji CO2. W mojej ocenie koniecznie należy zweryfikować założenia odnoście wsparcia dla biomasy a w szczególności ograniczyć a następnie wyeliminować wsparcie dla bioupraw przy jednoczesnym zwiększeniu zachęt do wykorzystania i zagospodarowania bioodpadów.
Prześlij komentarz