Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 3 maja 2010

Koszt wsparcia OZE w Polsce na tle europy

Kontynuując temat statystyk i porównań przedstawię dziś pokrótce koszty wsparcia produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce na tle europejskim. Z uwagi na złożoność tematu dokonam pewnych uproszczeń które pozwolą poglądowo spojrzeć na koszty wsparcia zielonej energii.
  • do porównań brana jest tylko wysokość wsparcia w formie ceny energii jaką otrzymuje producent, nie uwzględnianie są dotacje do inwestycji
  • wysokość wsparcia w Polsce została wyliczona jako suma wartości certyfikatu oraz energii łącznie 0,467 zł/kWh przy cenie 3.9 zł za euro przyjęto wysokość polskiego wsparcia 0,12 euro/kWh
  • z uwagi na występujące w wielu krajach duże różnicowanie w wysokości wsparcia w zależności od wielkości instalacji i jej lokalizacji zastosowano uśrednienie ceny
  • w porównaniach występują kraje stosujące system gwarantowanych stałych cen feed-in tarif + polska

kliknij aby powiększyć

Z wykresu od razu rzuca się wysokie wsparcie w europie dla fotowolaiki średnio 3-4 razy wyższe od poziomu wsparcia dla innych źródeł. Na tym tle jednolity polski system wsparcia jest zdecydowanie za niski aby pobudzić rozwój pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca.
Dodatkowo ciekawe jest także:
  • Bardzo wysokie wsparcie dla fotowoltaiki pogrążonej w kryzysie Grecji która mimo bardzo dobrych warunków nasłonecznienia płaci za tą energię najwięcej w UE,
  • Bardzo wysokie wsparcie dla morskich farm wiatrowych we Francji gdzie średni poziom do 45 centów/kWh a wsparcia dochodzi do 58 centów/kWh (jest to najwyższy w europie poziom wsparcia dla OZE)
  • Bardzo wysokie wsparcie dla wszystkich form produkcji energii odnawialnej we Włoszech. Obecnie jest to najlepsze miejsce do inwestycji w OZE w UE
ceny podane w euro/kWh - kliknij aby powiększyć

Jak na tym tle wygląda wysokość polskiego systemu wsparcia ?

Jak już wspomniałem jest on zdecydowanie za niski dla fotowoltaiki, nieco za niski dla farm wiatrowych morskich oraz biomasy. Z drugiej strony jest zbyt hojny dla farm wiatrowych lądowych oraz energetyki wodnej. Dla jednych technologii płacimy zbyt mało aby się rozwijały dla innych jesteśmy zbyt rozrzutni. Dodatkowo jesteśmy wyjątkowo nieefektywni! Najbardziej dynamicznie rozwijającym się źródłem energii odnawialnej w europie wg przyłączanych mocy jest energetyka wiatrowa. Według danych ewea.org w 2009 roku zainstalowano w UE 10,16 GW turbin z tego 181MW w Polsce co w odniesieniu do wysokości polskiego wsparcia oraz wielkości polskiej energetyki jest wynikiem żenująco niskim.

W poniższej tabeli przedstawiłem analizę w której wysokość wsparcia odniesiona została do mocy zainstalowanych turbin w 2009 r oraz mocy systemu energetycznego danego państwa. Jako miara skuteczności inwestycji w energetyczne wiatrowej w danym roku przyjęto wskaźnik mocy zainstalowanych turbin / moc systemu (ostatnia kolumna)

kliknij aby powiększyć

Dla wyjaśnienia w tabeli znajdują się kraje wspierające energetykę wiatrową systemem gwarantowanych cen zakupu feed-in tarif + polska

  • Na zielono zaznaczono kraje w których w 2009r moc zainstalowanych turbin w stosunku do mocy systemu energetycznego jest wyższa niż w Polsce przy niższym wsparciu
  • Na niebiesko zaznaczono kraje w których w 2009r moc zainstalowanych turbin w stosunku do mocy systemu energetycznego jest wyższa niż w Polsce przy wyższym wsparciu
Z tabeli wynika że polski system jest wyjątkowo nie efektywny przy wysokich poziomach wsparcia. Dla porównania najbardziej efektywna Portugalia przy wsparci u 0,07 euro kWh zainstalowała w 2009r turbiny o mocy 4,5% swojego systemu czyli proporcjonalnie prawie 10 razy więcej niż polska które osiągnęła wskaźnik 0,56% przy wsparciu 0,12 euro/kWh. Przykład ten jasno pokazuje że powolny rozwój polskiej energetyki wiatrowej nie leży w wysokości wsparcia lecz w rozwiązaniach systemowych. Dodatkowo niwelując bariery rozwoju OZE można byłoby w Polsce przyśpieszyć przyrost zainstalowanych mocy jednocześnie redukując poziom wsparcia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawsze są mile wdziane pod warunkiem że są w jakiś sposób związane z tematem i nie są reklamą urządzenia lub usługi.

Jeżeli chcesz zamieścić link "klikalny" użyj kodu HTML

<a href="długi_link"> jakaś_nazwa</a>
(z zachowaniem cudzysłowu)


Jeżeli nie posiadasz konta na Blogerze i zamieszczasz anonimowy komentarz podpisz się