Szukaj na tym blogu

piątek, 16 grudnia 2011

Czy biomasę można nazwać odnawialnym i ekologicznym źródłem energii?

W Polsce upatruje się w biomasie źródło taniej i ekologicznej energii? Jednak osobiście mam duże wątpliwości czy biomasę można uznać za źródło przyjaznej dla środowiska energii. Należałoby się również zastanowić czy energia z roślin pochodzi ze źródła odnawialnego. Jest to rozważanie dość filozoficzne, choć w mojej ocenie istotne.

Biomasa odnawialne czy nie odnawialne źródło energii?

Założenie, że biomasa jest odnawialnym źródłem energii jest w mojej ocenie błędne. Lokalne zasoby biomasy można w części lub całości odtworzyć jednak wymagają one ludzkiej interwencji. Dla przykładu rzepak potrzebny, do produkcji biodiesla nie urośnie na polu, jeżeli rolnik go nie zasadzi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku biomasy leśnej. Mimo iż miejsce po wyciętym lesie kiedyś znów zajmą drzewa to jednak bez ingerencji ludzkiej proces ten będzie bardzo długi a rodzaj lasu z pewnością odmienny od pierwotnego. Z tych też powodów nazwałbym biomasę, co najwyżej odtwarzalnym źródłem energii.

Biomasa mit czystego źródła energii.

Biomasa często zestawiana jest z węglem i przedstawiana, jako czyste źródło energii. Z tą tezą zdecydowanie się nie zgadzam. W pewnych aspektach biomasa pozwala obniżyć emisję w stosunku do węgla w innych ją pogarsza w mojej ocenie efekt ekologiczny zbliżony jest do zera. Kotły opalane węglem i biomasą drzewną charakteryzują się zbliżonymi poziomami emisji CO, NOx, oraz pyłów. Na korzyść biomasy przemawia zerowa emisja SOx, lecz z kolei kocioł węglowy zazwyczaj ma niższą emisję węglowodorów aromatycznych. Z uwagi na częste zawilgocenie biomasy zazwyczaj charakteryzuje się ona zwiększoną emisją sadzy (wpis). 
kocioł na węgiel

kocioł na pelety 
W mojej ocenie kuriozalny jest także argument z zerową emisją CO2 przez biomasę. Każde paliwo zawierające w swym składzie chemicznym węgiel podczas spalania jest źródłem emisji CO2. A dwutlenek węgla emitowany przez węgiel niczym nie różni się od tego biomasowego. Dodatkowo trudno rozgraniczać, który CO2 zaabsorbuje roślina podczas wzrostu. Pozostawienie terenu odłogiem i spalanie węgla daje podobny bilans emisji, co cykliczna uprawa biomasy na potrzeby biopaliwa (wpis).

Dlaczego wspieramy rozwój biomasy na cele energetyczne?

Jak zwykle w zestawieniu merytorycznych analiz, poglądów i opinii wygrywa doraźna potrzeba wypełnienia wskaźników i potrzeby polityczne. Rozwój biomasy i objęcie jej wsparciem, jako „odnawialnego” „ekologicznego” paliwa jest ukłonem w stronę zawodowej energetyki, które najbliżej do biomasy spośród wszystkich OZE. Wsparcie dla biomasy to także świetna okazja do transferu olbrzymich pieniędzy do rolnictwa, które w dużej mierze tą biomasę będzie wytwarzać. Na obecnej sytuacji najmniej skorzysta indywidualny odbiorca energii gdyż płaci za ekologiczną energię a otrzymuje jej podróbkę.
Prześlij komentarz