Szukaj na tym blogu

wtorek, 24 marca 2009

Niebezpiecznie związki

Od czasu do czasu powraca sprawa globalnego ocieplenia i zawsze budzi duże kontrowersje. Koniec marca, pada śnieg a w nocy temperatura spada poniżej -10C. TVN podaje że na Kasprowym jest ponad 3 metry śniegu – zima dziesięciolecia. Taka pogoda nie sprzyja refleksji na temat globalnego ocieplenia za to na bardzo podatny grunt padają teorie o grożącym nam oziębieniu, – na co sam zwracałem uwagę.
Choć każdy, kto choć trochę interesuje się zmianami klimatu wie, że pogoda a klimat to dwie różne sprawy jednak dla większości społeczeństwa pogoda to klimat a z racji, że w tym roku zima trzyma długo klimat się ochładza.

CO2, GO oraz kryzys.

Nawet w okresie prosperity olbrzymie wydatki na „ochronę klimatu” były ostro krytykowane. Tym bardziej trudno będzie uzasadnić te wydatki w czasie recesji a wszelkie badania negujące GO jedynie doleją oliwy do ognia. Programy takie jak CCS, czy biopaliwa mogą zostać uznane za bezzasadne – tym akurat bardzo bym się nie martwił. Niestety problem może także dotyczyć OZE.

Osobiście zawsze byłem przeciwny uzasadnieniu inwestycji w odnawialne źródła energii jedynie koniecznością ograniczenia emisji, CO2, W przypadku upadku globalnego porozumienia w sprawie emisji gazów cieplarnianych również presja na energetykę odnawialną może znacznie zmaleć.

Musimy pamiętać, że szeroko pojęte OZE mają znacznie więcej zalet niż tylko ograniczenie emisji, CO2. Z drugiej strony emisja gazów cieplarnianych nie jest jedynym problemem współczesnej energetyki. Często zapomina się, że spalanie np. węgla, benzyny, diesla wiąże się z emisją wielu szkodliwych związków w przypadku, których CO2 wcale nie jest największym problemem! W przypadku OZE powinniśmy zacząć zwracać większą uwagę na EROEI, brak emisji wielu szkodliwych substancji które powszechnie występują w przypadku spalania paliw kopalnych. Równie mocno powinny być akcentowane problemy ochrony środowiska związane z wydobyciem paliw kopalnych, oraz zagrożenia typu peak oil
Prześlij komentarz