Szukaj na tym blogu

czwartek, 26 marca 2009

Paradoksy

Dlaczego tak wiele wagi poświęcam energii słońca?

Wiele osób pytanych o poszczególne źródła energii wymienia:
Biomasa
Energia wody
Wiatru
Słońca
Geotermia
Energia fal i pływów

Takie przypadkowe uszeregowanie poszczególnych źródeł energii odnawialnej powoduje wiele błędnych interpretacji i wniosków. W szczególności pojawia się wiele nieścisłości odnośnie potencjałów.

Odnawialne źródła pierwotnej energii dzielą się na:

- Energię słoneczną
- Energię geotermalną
- Energię oddziaływania księżyca.


Ten podział jest fundamentalnie istotny gdyż rozdziela energię pierwotną od pochodnej.Z grafiki tej wyraźnie widać, że motorem dla energii wiatru, fal, energii wody i biomasy jest energia słoneczna. Fakt ten jest o tyle istotny, że jasno pokazuje i uświadamia, że największy potencjał musi mieć energia słoneczna i to w każdym miejscu na świecie. Pozostałe źródła energii odnawialnej będące pochodną energii słońca charakteryzują się znacznie mniejszym potencjałem.

Dla przykładu biomasa powszechnie wykorzystywana w Polsce powstaje w wyniku fotosyntezy zachodzącej w roślinach. Sam proces fotosyntezy jest wysoce nieefektywny gdyż wykorzystuje energię pierwotną słońca ze sprawnością 6- 7% (a my ogniwa o sprawności 10% nazywamy mało sprawnymi :) )

Realnie biouprawy, biomasa wykorzystują energie słoneczną na poziomie 0.1% (licząc energią zgromadzona w biomasie/ energia słoneczna docierająca do obszaru uprawy)

Paradoks

Trzeźwo myśląc jest to pewien paradoks, w którym przywiązujemy tyle uwagi do biomasy, która ma realnie najmniejszy potencjał wynikający z wysokiej nieefektywności. Dzieje się tak, dlatego że cała nasza energetyka oparta jest na paliwach kopalnych, które pod wieloma względami (przetwarzania, magazynowania) przypominają biomasę. Dlatego łatwo wdrażać biomasę w energetyce. Niestety pójście na skróty może nas drogo kosztować.

Zagrożenie

Skuszeni łatwym magazynowaniem biomasy niebezpiecznie skłaniamy się w kierunku źródła, które defakto nie jest w stanie zapewnić naszych potrzeb energetycznych a dodatkowo może mieć silny negatywny wpływ na środowisko.

Przyszłość
Chcąc zapewnić czystą energię dla nas i przyszłych pokoleń musimy zwrócić się w kierunku bezpośredniego i jak najbardziej efektywnego wykorzystania największego źródła energii w naszym układzie słonecznym – Słońca :)
Prześlij komentarz